Indie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

(mld. eur)

2015

2016

2017

2018

2019

Dovoz

353,5

321,9

392,1

431,0

431,7

Vývoz

239,9

236,6

262,2

273,7

287,6

Obchod. bilance

-113,6

-85,3

-129,9

-157,3

-144,1

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční obchod Indie v roce 2019 v mil. EUR

Celkový objem obchodu

Pořadí

Země/skupina zemí

Mil. eur

% z celkového obchodu Indie

1.

EU27

79 601

11,1

2.

USA

79 567

11,1

3.

Čína

77 209

10,7

4.

SAE

53 603

7,5

5.

Saudská Arábie

30 122

4,2

6.

Hong Kong

26 376

3,7

7.

Singapur

22 976

3,2

8.

Irák

22 117

3,1

9.

Korejská republika

18 623

2,6

10.

Indonésie

17 511

2,4

Dovoz Indie

Vývoz Indie

Pořadí

Země/skupina zemí

Mil. eur

% z celkového dovozu Indie

Pořadí

Země/skupina zemí

Mil. eur

% z celkového vývozu Indie

1.

Čína

61 741

14,3

1.

USA

47 856

16,6

2.

EU27

38 108

 8,8

2.

EU27

41 493

14,4

3.

USA

31 712

 7,3

3.

SAE

26 572

9,2

4.

SAE

27 031

6,3

4.

Čína

15 467

5,4

5.

Saudská Arábie

24 797

5,7

5.

Hong Kong

10 700

3,7

6.

Irák

20 345

4,7

6.

Singapur

9 640

3,4

7.

Švýcarsko

16 360

3,8

7.

Velká Británie

7 760

2,7

8.

Hong Kong

15 676

3,6

8.

Bangladéš

7 176

2,5

9.

Korejská republika

14 622

 3,4

9.

Nepál

6 257

 2,2

10.

Indonésie

13 419

 3,1

10.

 Malajsie

5 649

 2,0

Postavení EU v zahraničním obchodě Indie

EU je pro Indii největším obchodním partnerem a  v roce 2019 se podílela 11,1 % na celkovém zahraničním obchodu Indie. Ve stejném roce se EU podílela 14,4 % na celkovém vývozu Indie. Podíl EU na dovozu Indie dosahoval 8,8 %. Z členských zemí EU patří k největším obchodním partnerům Německo, Belgie, Velká Británie, Nizozemí, Francie a Itálie.

Hodnota exportu z EU do Indie se snížila z 40,1 mld. eur v roce 2018 na 38,1 mld. eur v roce 2018. Přičemž mezi nejvýznamnější položky patří stroje, dopravní zařízení a chemikálie.

Hodnota dovozu z Indie do EU se zvýšila z 37,8 mld. eur v roce 2017 na 41,5 mld. eur v roce 2018 s tím, že největší zásluhu na tom měl dovoz textilu a oblečení, chemikálií, strojů a dopravních zařízení.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura importu (v mil. USD)

HS kód

Komodita

2019–2020 (duben–leden)

Podíl na celk. dovozu Indie (v %)

15

Živočišné a rostlinné tuky a vosky

8,264.49

2.0500

27

Minerální paliva, minerální oleje a produkty vzniklé jejich destilací; živičné látky; minerální vosky

129,215.78

32.0525

28

Anorganické chemikálie, organické a anorganické složky drahých kovů

5,493.65

1.3627

29

Organické chemikálie

17,169.73

4.2590

31

Hnojiva

6,192.54

1.5361

38

Ostatní chemické výrobky

4,763.18

1.1815

39

Plasty a výrobky z plastů

12,151.29

3.0142

71

Přírodní či vyšlechtěné perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, produkty potažené drahými kovy; bižuterie; mince

46,619.89

11.5643

72

Železo a ocel

9,506.24

2.3581

84

Nukleární reaktory, kotle, přístroje pro strojní průmysl a jejich části

37,251.88

9.2405

85

Elektrické přístroje a vybavení a jejich části; zvukové rekordéry a reproduktory, televizní přístroje a jejich části

43,048.68

10.6784

87

Dopravní prostředky jiné než vlakové či tramvajové, jejich části a doplňky

4,384.44

1.0876

88

Letadla, kosmické lodě a jejich části

6,447.68

1.5994

90

Optické, fotografické a kinematografické, měřící, kontrolní, zdravotní či chirurgické nástroje, zařízení a doplňky

7,868.38

1.9518

Dovoz celkem

403,137.55

 100

Komoditní struktura exportu (v mil. USD)

HS kód

Komodita

2019–2020 (duben–leden)

Procentní podíl

3

Ryby a korýši, měkkýši a ostatní bezobratlí mořští živočichové

5,412.41

2.0503

10

Obilniny

5,250.06

1.9888

27

Minerální paliva, minerální oleje a produkty vzniklé jejich destilací; živičné látky; minerální vosky

36,642.65

13.8808

29

Organické chemikálie

14,652.31

5.5505

30

Léčiva

13,696.54

5.1885

39

Plasty a výrobky z plastů  

5,921.54

2.2432

52

Bavlna

4,682.52

1.7738

61

Oděvní výrobky a doplňky – pletené a háčkované výrobky

6,405.55

2.4265

62

Ostatní oděvní výrobky a doplňky

6,504.75

2.4641

71

Přírodní či vyšlechtěné perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, výrobky potažené drahými kovy; bižuterie; mince.

31,011.76

11.7477

72

Železo a ocel

7,958.56

3.0148

73

Výrobky ze železa a oceli

5,956.17

2.2563

84

Nukleární reaktory, kotle, přístroje pro strojní průmysl a jejich části

17,357.45

6.5753

85

Elektrické přístroje a vybavení a jejich části; zvukové rekordéry a reproduktory, televizní přístroje a jejich části

12,659.78

4.7957

87

Dopravní prostředky jiné než vlakové či tramvajové, jejich části a doplňky

14,083.91

5.3352

Vývoz celkem

263,980.70

 100

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Indie měla k 29. 2. 2020 celkem 240 plně funkčních speciálních ekonomických zón (Special Economic Zones, SEZ), které se dělí na zóny volného obchodu (Free Trade Zones), vývozní zóny (Export Processing Zones), volné zóny (Free Zones), průmyslové zóny (Industrial Estates), volné přístavy (Free Ports), městské průmyslové zóny (Urban Enterprise Zones) a další. K 29. 2. 2020 bylo podle zákona z roku 2005 formálně schváleno 421 speciálních ekonomických zón. Speciální zóny volného obchodu na konci prosince 2019 zaměstnávaly více než 2,234 mil. pracovníků. 

Firmám, které provozují činnost v SEZ jsou poskytovány různé formy úlev, především se jedná o možnost dovozu strojů, zařízení a surovin bezcelně. Firmy jsou osvobozeny od placení některých daní. V SEZ jsou povoleny činnosti jako je výroba zboží, služby, zpracování, montáž, modernizace, balení, obchodní činnosti a další. Speciální zóny volného obchodu jsou významným lokálním zaměstnavatelem, bývají však kritizovány za nedodržování pracovněprávních předpisů a za záběr zemědělské půdy. Detailní informace o podmínkách a požadavcích na založení SEZ a kompletní seznamy jsou uveřejněny na internetové adrese www.sezindia.nic.in.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Země s největším objemem přímých zahraničních investic v Indii – částky v desetimilionech rupií (v závorce v mil. USD) 

Země

2017-18

duben-březen

2018-19

duben-březen

2019-20

duben-prosinec

Celkem příliv: duben 2000 –

prosinec 2019

Podíl v dolarovém vyjádření

1.

Mauricius

102,492

(15,941)

57,139

(8,084)

52,125

(7,456)

792,281

(141,925)

31%

2.

Singapur

78,542

(12,180)

112,362

(16,228)

81,734

(11,652)

587,820

(94,651)

21%

3.

Japonsko

10,516

(1,633)

20,556

(2,965)

19,738

(2,807)

193,070

(33,081)

7%

4.

Nizozemí

18,048

(2,800)

27,036

(3,870)

24,712

(3,531)

186,963

(30,884)

7%

5.

USA

13,505

(2,095)

22,335

(3,139)

19,595

(2,793)

165,967

(28,349)

6%

6.

Velká Británie

5,473

(847)

9,352

(1,351)

8,068

(1,148)

148,438

(27,937)

6%

7.

Německo

7,245

(1,124)

6,187

(886)

2,573

(366)

68,050

(12,074)

3%

8.

Kypr

2,680

(417)

2,134

(296)

1,686

(238)

53,230

(10,107)

2%

9.

Francie

3,297

(511)

2,890

(406)

3,213

(459)

40,038

(7,102)

2%

10.

SAE

6,767

(1,050)

6,356

(898)

1,859

(264)

41,169

(6,916)

2%

Celkový příliv PZI

288,889

(44,857)

309,867

(44,366)

258,009

(36,769)

2,636,895

(456,911)

 Pozn.: zápis čísel s angl. způsobem použití čárek

Podíl přímých zahraničních investic podle odvětví – v deseti milionech rupií a (v závorce v milionech USD)

Sektor

2017-18

duben-březen

2018-19

duben-březen

2019-20

duben-prosinec

Celkem příliv: duben 2000 –

prosinec 2019

Podíl v dolarovém vyjádření

1.

Služby

43,249

(6,709)

63,909

(9,158)

45,813

(6,521)

462,114

(80,671)

18%

2.

ITC

39,670

(6,153)

45,297

(6,415)

44,629

(6,349)

266,385

(43,587)

10%

3

Telekomunikace

39,748

(6,212)

18,337

(2,668)

29,798

(4,291)

218,047

(37,116)

8%

4.

Obchod

28,078

(4,348)

30,963

(4,462)

24,827

(3,520)

168,426

(26,542)

6%

5.

Výstavba budov – developerské projekty

3,472

(540)

1,503

(213)

2,275

(326)

121,889

(25,371)

6%

6.

Automobilový průmysl

13,461

(2,090)

18,309

(2,623)

17,448

(2,506)

141,437

(23,893)

5%

7.

Chemický průmysl

8,425

(1,308)

13,685

(1,981)

6,073

(860)

97,135

(17,442)

4%

8.

Farmaceutický průmysl

6,502

(1,010)

1,842

(266)

2,902

(414)

87,067

(16,397)

4%

9.

Výstavba infrastruktury

17,571

(2,730)

15,927

(2,258)

9,516

(1,351)

103,389

(16,156)

4%

10.

Energetika

10,473

(1,621)

7,330

(1,106)

2,368

(337)

80,257

(14,653)

3%

Pozn.: zápis čísel s angl. způsobem použití čárek 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu  

Systém povolování vstupu zahraničního kapitálu do různých hospodářských odvětví se v Indii postupně liberalizuje. Zvyšují se maximální limity majetkového podílu zahraničních investorů ve firmách v Indii a v odvětvích, kde dříve se vstupem zahraničního investora musel souhlasit stát, se zavádí „automatické schválení“.  Není tedy již nutné vyžadovat povolení nebo se zvyšuje procentní podíl majektkového podílu firmy, který může zahraniční investor získat automaticky – bez povolovacího procesu. 

Automatická procedura: investiční projekt nemusí projít schválením vládními úřady nebo Centrální bankou Indie (Reserve Bank of India).

Vládní schvalovací procedura: je požadováno schválení vládními úřady a dále případně Centrální bankou Indie.

Odvětví spadající pod automatickou proceduru (maximální výše majetkového podílu zahraničního investora v nové společnosti v %)

Odvětví

Max. majet. podíl

Zemědělství

100 %

Sektor plantáží

100 %

Důlní činnost – železné a neželezné rudy

100 %

Důlní činnost – uhlí a lignit*

100 %

Průmyslová výroba

100 %

Služby spojené s vysíláním (teleporty, DTH, kabelové sítě, mobilní TV, HITS)

100 %

Poskytování náplně vyílání (televizní stanice)

100 %

Letiště na zelené louce

100 %

Letiště na nevyužitých zastavěných plochách

100 %

Služby letecké dopravy – charterové

100 %

Služby letecké dopravy – helikoptéry / hydroplány

100 %

Služby územního řízení

100 %

Organizace údržby a opravy; instituty leteckého výcviku; instituce pro technické školení

100 %

Developerská výstavba

100 %

Průmyslové parky – nové a stávající

100 %

Obchod – velkoobchod

100 %

Obchod – B2B E-commerce

100 %

Obchody – bezcelní

100 %

Železniční infrastruktura (s omezením v bezpečnostně citlivých oblastech)

100 %

Restrukturalizace kapitálu společností

100 %

Poskytování úvěrových informací

100 %

Provoz ‘white label’ bankomatů

100 %

Nebankovní finanční společnosti

100 %

Farmaceutické firmy – na zelené louce

100 %

Ropa a zemní plyn – průzkum ložisek ropy a zemního plynu

100 %

Rafinace ropy státními společnostmi

49 %

Infrastrukturní společnosti přítomné na trhu s cennými papíry

49 %

Pojištění

49 %

Penzijní společnosti

49 %

Energetické burzy

49 %

Maloobchod zboží jedné značky – SBRT (Single Brand Product Retail Trading)**

100 %

* Automatické schvalování je podmíněno investicí do těžby uhlí majiteli podniků, které uhlí současně spotřebovávají:  elektrárny, hutě, cementárny atd. Stejně se uplatní automatické schvalování na úpravu uhlí – pokud toto uhlí zpět odebre společnost, která jej vytěžila.

** V roce 2019 došlo ke zmírnění požadavku na nákup 30 % prodávaného zboží lokálně v Indii, pokud podíl zahraničního akcionáře/partnera přesáhne 51 % kapitálu. Současně přestala platit povinost nejprve otevřít kamenné prodejny před zahájením obchodování přes internet.

Odvětví vyžadující souhlas vlády

Odvětví

Max. majet. podíl zahr. investora

Podíl vyžadující vládní souhlas

Těžba a separace minerálů a rud s obsahem titania

100 %

až 100 %

Maloobchod s potravinami

100 %

až 100 %

Obrana

100 %

přes 49 %

Nakladatelství/tisk vědeckých a technických časopisů /specializované časopisy / periodika

100 %

až 100 %

Publikace zahraničních časopisů

100 %

až 100 %

Tištěná média – vydávání novin a periodik zabývajících se zpravodajstvím a aktualitami

26 %

až 26 %

Tištěná média – vydávání indických edicí zahraničních časopisů zabývajících se zpravodajstvím a aktualitami

26 %

až 26 %

Služby letecké dopravy – linková a regionální letecká doprava

100 %

přes 49 %

Investice zahraničních aerolinek v Indii

49 %

až 49 %

Satelity – zřízení a provoz

100 %

až 100 %

Telekomunikační služby

100 %

přes 49 %

Farmaceutické, biotechnologické firmy a výrobci zdravotnické techniky – na nevyužitých zastavěných územích, “brownfieldy”

100 %

přes 74 %

Bankovnictví – privátní sektor

74 %

přes 49 %

Bankovnictví – veřejný sektor

20 %

až 20 %

Soukromé bezpečnostní agentury

74 %

přes 49 %

Služby týkající se obsahu vysílání

  • a) FM rádio
  • b) Zpravodajské TV programy

49 %

až 49 %

Maloobchod se zbožím více značek – MBRT (Multiple Brand Product Retail Trading)

51 %

až 51 %

Sektory, ve kterých jsou přímé zahraniční investice zakázané

  • provozování loterií (státních, soukromých i online)
  • hazard, sázkové společnosti, včetně provozování kasin
  • chit fondy (tradiční indické firmy pro spoření)
  • firmy provozující nidhi (tradiční indický způsob půjčování členům nidhi)
  • obchodování s přenosnými právy na stavbu (Transferable Development Rights – TDRs)
  • některá druhy podnikání v nemovitostech
  • výroba tabákových výrobků a tabákových substitutů
  • jaderná energetika, provozování železniční dopravy

Pravidla pro FDI jsou postupně liberalizována a některé bariéry mizí. Nejaktuálnější informace je možné najít na webových stránkách Make in India a Invest India. V důsledku zhoršení finanční situace některých indických firem kvůli pandemii COVID-19 však Indická vláda v dubnu 2020 změnila pravidla pro vstup zahraničního kapitálu ze zemí, s nimiž má Indie pozemní hranici (týká se především Číny, Pákistánu a Bangladéše). Investoři z těchto zemí musejí požádat o souhlas Indické vlády se všemi investičními projekty. Tímto opatřením mají být indické firmy ochráněny proti zneužití situace a kapitálovém ovládnutí investory ze zmíněných zemí.   

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem