Indie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

(mld. eur)

2014

2015

2016

2017

2018

Dovoz

346,6

353,5

322,4

384,3

437,6

Vývoz

239,2

239,9

236,6

275,8

270,4

Obchod. bilance

-107,5

-113,6

-85,8

-108,5

-167,2

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční obchod Indie 2018–2019 (duben – únor) v mil. USD

 

 

Země

Export

Import

Obrat

Bilance

1.

Čína

15,066.74

65,229.16

80,295.90

-50,162.42

2.

USA   

47,432.83

32,354.71

79,787.54

15,078.12

3.

SAE

27,290.47

27,130.36

54,420.83

160.12

4.

Saúdská Arábie

4,929.40

25,938.08

30,867.48

-21,008.68

5.

Hongkong

11,981.03

16,076.60

28,057.63

-4,095.58

6.

Singapur

9,495.99

14,803.46

24,299.46

-5,307.47

7.

Irák

1,647.26

20,631.91

22,279.17

-18,984.65

8.

Německo

8,060.74

13,824.10

21,884.85

-5,763.36

9.

Korejská republika

4,322.36

15,326.78

19,649.15

-11,004.42

10.

Indonésie

4,390.27

14,535.48

18,925.75

-10,145.21

11.

Švýcarsko

1,015.34

16,392.07

17,407.41

-15,376.73

12.

Japonsko

4,407.35

11,547.05

15,954.39

-7,139.70

13.

Malajsie

5,980.66

9,788.18

15,768.84

-3,807.53

14.

Belgie

6,194.23

9,523.76

15,717.99

-3,329.53

15.

Írán

2,916.46

12,724.19

15,640.65

-9,807.73

16.

Austrálie

3,267.37

12,168.15

15,435.52

-8,900.78

17.

UK

8,391.97

6,934.36

15,326.33

1,457.61

18.

Vietnam

5,922.80

6,662.20

12,585.00

-739.39

19.

Nigérie

2,639.63

9,740.42

12,380.05

-7,100.79

20.

Nizozemí

7,919.57

3,750.21

11,669.78

4,169.35

21.

Katar

1,453.94

9,916.93

11,370.87

-8,462.98

22.

Thajsko

4,038.32

6,769.68

10,808.00

-2,731.36

23.

Francie

4,685.37

5,920.72

10,606.09

-1,235.34

24.

Itálie

5,002.88

4,879.72

9,882.60

123.15

25.

JAR

3,730.64

5,961.35

9,691.98

-2,230.71

 

Součet výše uvedených 25 hl. obchod. partnerů

202,183.63

378,529.62

580,713.25

-176,345.99

 

Celkem zahraniční obchod Indie

296,777.38

469,631.38

766,401.82

-172,854.00

 

% podíl hlavních 25 partnerů

68.13

80.60

75.77

102.02

 

 

Postavení EU v zahraničním obchodě Indie

EU je pro Indii největším obchodním partnerem a podílí se 12,9 % na celkovém zahraničním obchodu Indie. V roce 2018 se EU podílela téměř 14,5 % na celkovém dovozu Indie. Podíl EU na vývozu Indie dosahoval 17,7 %. Z členských zemí EU patří k největším obchodním partnerům Německo, Belgie, Velká Británie, Nizozemí, Francie a Itálie – viz tabulka výše.

Hodnota exportu z EU do Indie se zvýšila z 41,7 mld. eur v roce 2017 na 45,7 mld. eur v roce 2018. Přičemž mezi nejvýznamnější položky patří stroje, dopravní zařízení a chemikálie.

Hodnota dovozu z Indie do EU se také zvýšila, z 44,1 mld. eur v roce 2017 na 45,8 mld. eur v roce 2018 s tím, že největší zásluhu na tom měl dovoz textilu a oblečení, chemikálií, strojů a dopravních zařízení.

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura importu (v mil. USD)
 

HS kód

Komodita

2017–2018 (duben–únor)

Procentní podíl

2018–2019 (duben–únor)

Podíl na celk. dovozu Indie (v %)

15

Živočišné a rostlinné tuky a vosky

10 831,97

2,77

9,020.02

1.9207

27

Minerální paliva, minerální oleje a produkty vzniklé jejich destilací; živičné látky; minerální vosky

118 118,05

28 2173

153,954.36

32.7820

28

Anorganické chemikálie, organické a anorganické složky drahých kovů

5 447,99

1,15

7,001.94

1.4909

29

Organické chemikálie

17 371,81

4,1500

20,651.45

4.3974

31

Hnojiva

4 372,84

1,0446

6,172.72

1.3144

38

Ostatní chemické výrobky

4 998,62

1,41

5,468.18

1.1644

39

Plasty a výrobky z plastů

12 588,41

3,0072

13,936.81

2.9676

71

Přírodní či vyšlechtěné perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, produkty potažené drahými kovy; bižuterie; mince

67 526,29

16,1314

58,232.46

12.3996

72

Železo a ocel

9 520,13

2,43

11,489.75

2.4465

84

Nukleární reaktory, kotle, přístroje pro strojní průmysl a jejich části

34 018,67

8,1267

40,008.90

8.5192

85

Elektrické přístroje a vybavení a jejich části; zvukové rekordéry a reproduktory, televizní přístroje a jejich části

43 753,16

10,22

47,967.26

10.2138

87

Dopravní prostředky jiné než vlakové či tramvajové, jejich části a doplňky

5 327,80

1,28

5,653.06

1.2037

88

Letadla, kosmické lodě a jejich části

4 970,94

1,1875

6,618.71

1.4093

90

Optické, fotografické a kinematografické měření, kontrolní preciznost, zdravotní či chirurgické nástroje, zařízení a doplňky

7 838,91

1,26

8,697.92

1.8521

99

Ostatní drobné zboží

57,60

0,0138

46.13

0.0098

 

Dovoz celkem

418 602,14

100

465 580,99

100

 
 
Komoditní struktura exportu (v mil. USD)
 

HS kód

Komodita

2017–2018 (duben–únor)

Procentní podíl

2018–2019 (duben–únor)

Procentní podíl

3

Ryby a korýši, měkkýši a ostatní bezobratlí mořští živočichové

6 324,96

2,3364

5,773.48

1.9454

10

Obilniny

7 204,01

2,6611

7,129.25

2.4022

27

Minerální paliva, minerální oleje a produkty vzniklé jejich destilací; živičné látky; minerální vosky

32 080,56

11,8503

43,957.61

14.8116

29

Organické chemikálie

13 099,64

4,8389

16,290.89

5.4893

30

Léčiva

11 912,85

4,4005

13,253.24

4.4657

39

Plasty a výrobky z plastů  

5 669,52

2,0943

7,306.78

2.4620

52

Bavlna

6 187,04

2,2854

7,132.74

2.4034

61

Oděvní výrobky a doplňky – pletené a háčkované výrobky

7 365,85

2,7209

7,072.36

2.3831

62

Ostatní oděvní výrobky a doplňky

7 861,20

2,9039

7,365.30

2.4818

71

Přírodní či vyšlechtěné perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, výrobky potažené drahými kovy; bižuterie; mince.

38 289,23

14,1437

36,846.36

12.4155

72

Železo a ocel

10 215,86

3,7736

8,833.55

2.9765

73

Výrobky ze železa a oceli

6 138,12

2,2674

6,563.35

2.2115

84

Nukleární reaktory, kotle, přístroje pro strojní průmysl a jejich části

15 968,85

5,8988

18,857.59

6.3541

85

Elektrické přístroje a vybavení a jejich části; zvukové rekordéry a reproduktory, televizní přístroje a jejich části

8 305,13

3,0678

11,424.69

3.8496

87

Dopravní prostředky jiné než vlakové či tramvajové, jejich části a doplňky

15 433,98

5,7012

16,376.83

5.5182

 

Vývoz celkem

270 715,74

100

303,526.16

100

 
 
 
 
 
 
 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Indie měla k 31. 3. 2019 celkem 232 plně funkčních speciálních ekonomických zón (Special Economic Zones, SEZ), které se dělí na zóny volného obchodu (Free Trade Zones), vývozní zóny (Export Processing Zones), volné zóny (Free Zones), průmyslové zóny (Industrial Estates), volné přístavy (Free Ports), městské průmyslové zóny (Urban Enterprise Zones) a další. K 15. 5. 2019 bylo podle zákona z roku 2005 formálně schváleno 416 speciálních ekonomických zón. Speciální zóny volného obchodu na konci března 2019 zaměstnávaly více než 2,06 mil. pracovníků. 

Firmám, které provozují činnost v SEZ jsou poskytovány různé formy úlev, především se jedná o možnost dovozu strojů, zařízení a surovin bezcelně. Firmy jsou osvobozeny od placení centrální prodejní daně a daně ze služeb. V SEZ jsou povoleny činnosti jako je výroba zboží, služby, zpracování, montáž, modernizace, balení, obchodní činnosti a další. Speciální zóny volného obchodu jsou významným lokálním zaměstnavatelem, bývají však kritizovány za nedodržování pracovněprávních předpisů, záběr zemědělské půdy či nerovnoměrnou distribuci bohatství mezi jednotlivými svazovými státy, kde se SEZ nacházejí. Detailní informace o podmínkách a požadavcích na založení SEZ a kompletní seznamy jsou uveřejněny na internetové adrese www.sezindia.nic.in.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

Země s největším objemem přímých zahraničních investic v Indii – částky v desetimilionech rupií (v mil. USD) – zápis čísel s angl. způsobem použití čárek 

Země

2016/17
(duben–březen )

2017/18
(duben–březen )

2018/19
(duben–prosinec)

Celkem příliv
(duben 2000 – září 2018)

PZI USD v procentech

 

Mauritius

105 587

(15 728)

102,492

(15,941)

27,100

(3,886)

708,117

(130,271)

33 %

Singapur

58 376

(8 711)

78,542

(12,180)

58,228

(8,622)

451,813

(75,393)

19 %

Japonsko

31 588

(4 709)

10,516

(1,633)

12,902

(1,885)

165,677

(29,193)

7 %

Velká Británie

9 953

(1 483)

5,473

(847)

5,738

(845)

136,756

(26,283)

7 %

Nizozemsko

22 633

(3 367)

18,048

(2,800)

15,987

(2,318)

151,202

(25,801)

6 %

USA

15 957

(2 379)

13,505

(2,095)

6,719

(970)

130,756

(23,388)

6 %

Německo

7 175

(1 069)

7,245

(1,124)

3,449

(500)

62,738

(11,322)

3 %

Kypr

4 050

(604)

2,680

(417)

664

(95)

50,075

(9,668)

2 %

Francie

4 112

(614)

3,297

(511)

2172

(306)

36,106

(6,543)

2 %

SAE

4 539

(675)

6,767

(1,050)

1,432

(207)

34,385

(5,961)

2 %

Příliv PZI celkem

291 696

(43 478)

288,889

(44,857)

155,117

(22,664)

2,224,136

(398,440)

 

 

Podíl přímých zahraničních investic podle odvětví – v desetimilionech rupií a (v milionech USD) – zápis čísel s angl. způsobem použití čárek 

Odvětví

2016/17
(duben–březen)

2017/18
(duben–březen)

2018/19
(duben–prosinec)

Celkem příliv
(duben 2000 – prosinec 2018)

PZI USD v procentech

 

Služby

58 214

(8 684)

43,249

(6,709)

45,770

(6,587)

398,161

(71,579)

17%

Výroby softwaru a hadrwaru

24,605

(3,652)

39,670

(6,153)

35,309

(4,996)

211,768

(35,819)

9%

Telekomunikace

37,435

(5,564)

39,748

(6,212)

15,727

(2,292)

185,639

(32,450)

8%

Rozvoj měst a infrastruktury

703

(105)

3,472

(540)

543

(77)

118,654

(24,910)

6%

 

Obchod

15,721

(2,338)

28,078

(4,348)

20,945

(3,035)

133,580

(21,594)

5%

 

Automobilový průmysl

10,824

(1,609)

13,461

(2,090)

14,504

(2,083)

120,184

(20,846)

5%

 

Chemický průmysl

9,397

(1,393)

8,425

(1,308)

12,528

(1,817)

89,905

(16,418)

4%

 

Léčiva

5,723

(857)

6,502

(1,010)

1,502

(218)

83,824

(15,934)

4%

 

Stavebnictví

12,478

(1,861)

17,571

(2,730)

12,862

(1,826)

90,808

(14,373)

4%

 

Energetika

7,473

(1,113)

10,473

(1,621)

6,647

(1,008)

77,206

(14,218)

3%

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu  

Systém povolování vstupu zahraničního kapitálu do různých hospodářských odvětví se v Indii postupně liberalizuje. Zvyšují se maximální limity majetkového podílu zahraničních investorů ve firmách v Indii a v odvětvích, kde dříve se vstupem zahraničního investora musel souhlasit stát, se zavádí „automatické schválení“.  Není tedy již nutné vyžadovat povolení nebo se zvyšuje procentní podíl majektkového podílu firmy, který může zahraniční investor získat automaticky – bez povolovacího procesu. 

Automatická procedura: investiční projekt nemusí projít schválením vládními úřady nebo Centrální bankou Indie (Reserve Bank of India).

Vládní schvalovací procedura: je požadováno schválení vládními úřady a dále případně Centrální bankou Indie.

 

Odvětví spadající pod automatickou proceduru (maximální výše majetkového podílu zahraničního investora v nové společnosti v %)

Odvětví

Max. majet. podíl

Zemědělství

100 %

Sektor plantáží

100 %

Důlní činnost – železné a neželezné rudy

100 %

Důlní činnost – uhlí a lignit

100 %

Průmyslová výroba

100 %

Služby spojené s vysíláním (teleporty, DTH, kabelové sítě, mobilní TV, HITS)

100 %

Poskytování náplně vyílání (televizní stanice)

100 %

Letiště na zelené louce

100 %

Letiště na nevyužitých zastavěných plochách

100 %

Služby letecké dopravy – charterové

100 %

Služby letecké dopravy – helikoptéry / hydroplány

100 %

Služby územního řízení

100 %

Organizace údržby a opravy; instituty leteckého výcviku; instituce pro technické školení

100 %

Developerská výstavba

100 %

Průmyslové parky – nové a stávající

100 %

Obchod – velkoobchod

100 %

Obchod – B2B E-commerce

100 %

Obchody – bezcelní

100 %

Železniční infrastruktura (s omezením v bezpečnostně citlivých oblastech)

100 %

Restrukturalizace kapitálu společností

100 %

Poskytování úvěrových informací

100 %

Provoz ‘white label’ bankomatů

100 %

Nebankovní finanční společnosti

100 %

Farmaceutické firmy – na zelené louce

100 %

Ropa a zemní plyn – průzkum ložisek ropy a zemního plynu

100 %

Rafinace ropy státními společnostmi

49 %

Infrastrukturní společnosti přítomné na trhu s cennými papíry

49 %

Pojištění

49 %

Penzijní společnosti

49 %

Energetické burzy

49 %

Obchodování – SBRT (Single Brand Product Retail Trading)

100 %

 

 

Odvětví vyžadující souhlas vlády

Odvětví

Max. majet. podíl zahr. investora

Podíl vyžadující vládní souhlas

Těžba a separace minerálů a rud s obsahem titania

100 %

až 100 %

Maloobchod

100 %

až 100 %

Obrana

100 %

přes 49 %

Nakladatelství/tisk vědeckých a technických časopisů /specializované časopisy / periodika

100 %

až 100 %

Publikace zahraničních časopisů

100 %

až 100 %

Tištěná média – vydávání novin a periodik zabývajících se zpravodajstvím a aktualitami

26 %

až 26 %

Tištěná média – vydávání indických edicí zahraničních časopisů zabývajících se zpravodajstvím a aktualitami

26 %

až 26 %

Služby letecké dopravy – linková a regionální letecká doprava

100 %

přes 49 %

Investice zahraničních aerolinek v Indii

49 %

až 49 %

Satelity – zřízení a provoz

100 %

až 100 %

Telekomunikační služby

100 %

přes 49 %

Farmaceutické firmy – na nevyužitých zastavěných územích, “brownfieldy”

100 %

přes 74 %

Bankovnictví – privátní sektor

74 %

přes 49 %

Bankovnictví – veřejný sektor

20 %

až 20 %

Soukromé bezpečnostní agentury

74 %

přes 49 %

Služby týkající se obsahu vysílání

 • a) FM rádio
 • b) Zpravodajské TV programy

49 %

až 49 %

Obchod – MBRT (Multiple Brand Product Retail Trading)

51 %

až 51 %

 

Sektory, ve kterých jsou přímé zahraniční investice zakázané

 • provozování loterií (státních, soukromých i online)
 • hazard, sázkové společnosti, včetně provozování kasin
 • chit fundy (tradiční indické firmy pro spoření)
 • firmy provozující nidhi (tradiční indický způsob půjčování členům nidhi)
 • obchodování s přenosnými právy na stavbu (Transferable Development Rights – TDRs)
 • některá druhy podnikání v nemovitostech
 • výroba tabákových výrobků a tabákových substitutů
 • jaderná energetika
 • právní služby

Pravidla pro FDI jsou postupně liberalizována a některé bariéry mizí. Nejaktuálnější informace je možné najít na webových stránkách Make in India a Invest India.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem