Informace o Kimberleyském procesu

Kimberleyský proces je mezinárodní fórum států a zástupců organizací diamantového průmyslu a občanských organizací, které na základě resolucí OSN připravilo návrh systému mezinárodní certifikace surových diamantů, jehož cílem je zamezit zneužívání surových diamantů pro financování povstaleckých a teroristických aktivit.

Kimberleyský proces

Cílem Kimberleyského procesu je zabraňovat, aby se konfliktní diamanty dostávaly na oficiální mezinárodní trh. Jedenasedmdesát členských států dohlíží na produkci svých diamantů a obchod s nimi. Veškeré mezinárodní zásilky surových diamantů musí proběhnout v neporušených přepravních obalech a musí být přiloženo vládou vydané osvědčení o jejich nekonfliktním původu. Splnění těchto požadavků se kontroluje prostřednictvím inspekčních návštěv a analýz výročních zpráv a výrobních a obchodních statistik. Pokud nějaká země tyto přísné požadavky nedodrží, může být ze systému vyloučena, a tím přijde o možnost prodávat diamanty na mezinárodním trhu, což je silná motivace pravidla dodržovat a bránit jejich porušování. Kimberley je ojedinělé partnerství občanské společnosti, jež společně s Organizací spojených národů na tento problém první upozornila; průmyslu, který značně přispěl formou odborných posudků a jiných zdrojů; a vlád, které společně pracovaly na tom, aby systém dostaly do pohybu. Proces závisí na aktivním zapojení všech tří součástí.

Doporučujeme