Informace o Kimberleyském procesuAktuality

Dne 19. května 2005 vyšlo v Oficiálním věstníku EU v částce L126 Nařízení Komise (EU) č. 718/2005, kterým se na seznam příslušných orgánů Evropské Unie doplňuje Generální ředitelství cel. Na základě toho je nyní možné do České republiky dovážet a z České republiky vyvážet surové diamanty z a do třetích zemí (tj. ze států mimo Evropskou Unii) v souladu se zákonem č. 440/2003 Sb., ve znění zákona č. 60/2005 Sb.

  • Dne 14. března 2005 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška Ministerstva financí č. 111/2005 Sb. k zákonu č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb. V této vyhlášce jsou tiskopisy ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty. Osoba, která nakládá se surovými diamanty tak, že její činnost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů, je povinna předložit Generálnímu ředitelství cel do 31. března každého roku, hlášení za rok předcházející.
  • Návrh novely zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů byl schválen a nabyl účinnosti dne 8. února 2005. Úplné znění zákona o obchodování se surovými diamanty je publikováno ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 131/2005 Sb.
  • Vzhledem k současné situaci v Pobřeží Slonoviny, kde se dostaly oblasti s těžbou diamantů do rukou povstalců, je s okamžitou platností zakázán vývoz surových diamantů z Pobřeží Slonoviny a pozastavena platnost Kimberleyského certifikátu Pobřeží Slonoviny.
  • Od 1. srpna 2004 platí nová definice surových diamantů, která vyplývá z nových vysvětlivek ke kapitole 7102 (diamanty) harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, schválených v květnu Světovou celní organizací. Upozorňujeme zejména na skutečnost, že chemicky leštěné diamanty a tamblované diamanty budou od 1. srpna spadat k surovým diamantům a nikoli k diamantům opracovaným, jak tomu bylo dosud.

Dne 1. května 2004 Česká republika přistoupila k Evropské unii. Od tohoto data jsou v České republice přímo aplikovatelná nařízení Rady Evropské unie, tudíž i nařízení Rady (EU) č. 2368/2002, které upravuje dovoz a vývoz surových diamantů do a z Evropské unie. Více informací o implementaci Kimberleyského procesu v Evropské Unii naleznete zde.

Pravidelné novinky e-mailem