Informace o Kimberleyském procesuRegistrace

Ve lhůtě15 dnů od nabytí účinnosti, tj. do 18. 1. 2004, byly povinny osoby nakládající se surovými diamanty podat žádost o registraci. Povinnost zaregistrovat se vzniká všem osobám, které začnou nově nakládat se surovými diamanty. Tato povinnost neplatí pro osoby, které jsou zaměstnancem firmy (registrovat se musí firma). V případě dovozních a zpracovatelských firem se jedná o zvláštní registraci podle § 28. Spolu s názvem firmy, jejím sídlem a IČO (§ 27) bude zapotřebí výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíc a výpis z evidence Rejstříku trestů u členů statutárního orgánu ne starší 2 měsíce. Zvláštní registrace je na rozdíl od obecné registrace zpoplatněna (200 Kč). Žádost o registraci se podává písemně (obsah žádosti – vyplňujte prosím druhý sloupec) u Generálního ředitelství cel, Budějovická7, Praha 4. Upozorňujeme, že nakládání se surovými diamanty bez registrace není dovoleno (§34).

Pravidelné novinky e-mailem