Informace o Kimberleyském procesuLegislativa

Platné znění zákona č.440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů částka 131/2005

Platné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů Act No. 440/2003 Coll.,

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č.2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Pravidelné novinky e-mailem