Itálie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilaterální obchod s Itálií překonal (poosmé v řadě od r. 2012) v roce 2019 rekord ve výši obratu a znovu překročil hranici 13 mld. Eur. ČR je jednou z mála zemí světa, která si s Itálií dlouhodobě udržuje pozitivní obchodní bilanci. Pozitivní saldo trvá od roku 2006. ČR. Itálie je 6. nejvýznamnější obchodní partner ČR. Podíl exportu z ČR dosáhl v roce 2019 hodnoty 6,7 mld. Eur.

Itálie, je osmou největší ekonomikou světa a třetí nejsilnější ekonomikou Eurozóny. Přes několik nepřehlédnutelně globálních firem, hrají ve zdejším hospodářství významnou roli malé a střední firmy a řada z nich představuje špičky ve svém oboru. Země také patří mezi prvních pět států světa s přebytkem průmyslové výroby přes 100 mld. USD.

Na obou stranách obchodní výměny jsou nejvýraznějším prvkem dopravní prostředky a automobilový průmysl. Z ČR se vedle automobilů a motorových vozidel jako traktory, autobusy a jejich součásti, vyváží také reaktory a kotle, přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku a TV obrazu, stroje automatizovaného zpracování dat, tabákové výrobky, výrobky ze železa a oceli, plasty, optické přístroje, sklo, papír a papírenské výrobky a potravinářské výrobky.

Jedna třetina HDP Itálie i obchodní výměny má původ v severních regionech. Postavení průmyslové velmoci je ukotveno v řadě odvětví. Itálie je lídrem farmaceutického průmyslu a zdravotních zařízení, kdy v rámci EU drží s objemem výroby 31,2 mld. a exportem v hodnotě 25 mld. Eur první příčku. Je také na jednom z předních míst na světě ve využívání průmyslových robotů. Automobilka Fiat zaměstnává 60 000 lidí a její závody a značky vyprodukovaly v roce 2019 830 tisíc vozů. Své výsadní postavení dále posiluje plánovanou fúzí s PSA Group, která by se měla dokončit na začátku r. 2021, kdy na trhu vzniká čtvrtý největší výrobce vozidel s tržní hodnotou téměř 50 mld. USD, který ročně prodá 8,7 mil. aut.

V procentním vyjádření (přepočítáno v Eurech) rostl meziročně obrat o 1,75%, což je údaj nižší než v předchozím roce, kdy růst dosáhl 3,2%. Celkový objem vývozu z ČR do IT dosáhl hodnoty 6,76 mld. Eur a meziročně růst své tempo zvolnil. Český vývoz velmi mírně poklesl (v absolutních číslech o cca 130 mil. Eur) oproti dovozu z Itálie, který dosáhl objemu 6,47 mld. Eur. Nicméně bylo potvrzeno pokračování pozitivního salda obchodní bilance, které se lehce zvýšilo na 212 mil EUR.

 

Bilance česko-italské obchodní výměny (v tis. EUR)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2015

5 390 094

5 188 047

10 578 141

202 047

2016

6 260 600

5 507 332

11 767 932

753 268

2017

6 539 210

6 053 672

12 592 882

485 334

2018

6 636 431

6 530 876

13 167 307

105 555

2019

6 762 943

6 550 924

13 313 867

212 018

 

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komodity – český vývoz

Tradičním tahounem oboustranné obchodní výměny jsou dopravní prostředky, zejména automobily, a jejich součásti. Osobní automobily se umístily na prvním místě s vývozem do Itálie ve výši 876 mil. EUR (v předloňském roce činil vývoz 1,032 mld. EUR a poprvé tak překročil hodnotu 1 mld. EUR). Pokles vývozu osobních automobilů kompenzoval nárůst vývozu autobusů, kterých se vyvezlo za 120 mil. EUR (v předloňském roce za 49 mil. EUR). Na druhém místě skončily stroje automatizovaného zpracování dat v objemu 308,5 mil. EUR (meziroční růst o 6,7%) a z druhého na třetí místo spadla položka tabáku s objemem 281 mil. EUR (v r. 2017 činil export 463 mil EUR – meziroční pokles o 39,3%). Čtvrté místo zaujaly automobilové součástky v hodnotě 257,6 mil. EUR (meziroční pokles o 14,1%).

Komodity – dovoz z Itálie

U italského vývozu směrem do ČR dominují automobilové součástky a příslušenství ve výši 368 mil. EUR, na druhém místě se umístily léky ve výši 202 mil. EUR a na třetím místě nákladní motorová vozidla za 148 mil. EUR. Kategorií, která zaznamenala nárůst v dovozu z Itálie, jsou výrobky ze železa a oceli, (jejichž dovoz po celkovém sečtení všech položek činil celkem 828 mil. EUR, konkrétně tyče a pruty, trubky, následovány výrobky ze železa a oceli válcované za tepla). Další významnou položkou italského dovozu zůstávají např. elektrické motory a generátory, elektrická zařízení a tradiční keramické obkládací dlaždice.

Hlavní dovozní položky – podobně jako je tomu v případě vývozních komodit – zaznamenávají každý rok jen mírné výkyvy. V případě automobilových součástek došlo k meziročnímu růstu o 5,1%, u léků došlo k meziročnímu poklesu o 3,3%, meziroční růst naopak zaznamenala položka dovozu motorových vozidel pro přepravu nákladů o 8,9%. Rychlým tempem rostly také položky, které netvořily objemově velký podíl na dovozu z Itálie (např. textilie a příze, části motorů a generátorů, přístroje el. záznamu a reprodukce a výrobky z papíru).

 

Český vývoz

Pořadí

 

Název

 

Stat. hodnota 2019 (tis. EUR)

 

1.

 

Auta os., traktory, vozidla motorová, kola, lodě, kosmické lodě a jejich součásti aj. vozidla

1 201 030

2.

 

Reaktory, kotle a přístroje

 

1 198 120

3.

 

Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku a TV obrazu

 

947 464

4.

 

Tabák a tabákové výrobky

424 218

5.

 

Železo a cel

333 943

6.

 

Plasty a výrobky z něj

226 008

 

Výrobky ze železa a oceli

179 936

8.

 

Kaučuk a výrobky z něj

152 874

9.

 

Optické a chirurgické přístroje

137 157

10.

 

Hračky a sportovní potřeby

129 834

 

Dovoz z Itálie do ČR

Pořadí

 

Název

 

Stat. hodnota 2019 (tis. EUR)

 

1.

 

Reaktory, kotle, mechanické nástroje a přístroje

1 261 834

2.

 

Motorová vozidla, traktory, kola aj. vozidla

701 997

3.

 

Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku a TV obrazu

580 469

4.

 

Železo a ocel

417 288

5.

 

Plasty a výrobky z nich

436 095

6.

 

Výrobky ze železa a oceli

379 325

7.

 

Farmaceutické výrobky

260 017

8.

Kaučuk a výrobky z něj

113 946

9.

 

Optické přístroje

110 300

10.

 

Papír, karton, lepenka

92 228

 

Zdroj: ČSÚ

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemnou výměnu v oblasti služeb s Itálií popisují tabulky příjmů a výdajů za poskytnuté služby z pohledu ČR v roce 2019.

Dopravní služby (v mil. CZK)

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Saldo

 

Doprava

 

5 873,8

 

5 123,1

 

750,7

 

Námořní doprava

 

0,7

 

29,3

 

-28,6

 

Letecká doprava

 

78,1

 

110,7

 

-32,7

 

Ostatní doprava

 

5 791,6

 

4 978,1

 

813,5

 

Poštovní a kurýrní služby

3,4

4,9

-1,6

Cestovní ruch a ostatní služby (v mil. CZK)

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Saldo

 

Cestovní ruch

 

6 018,8

 

5 475,6

 

543,2

 

Pracovní cesty

 

1 162,1

 

292,7

 

869,4

 

Soukromé cesty

 

4 856,7

 

5 182,9

 

-326,2

 

Celková bilance služeb (v mil. CZK)

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Saldo

 

Služby celkem

 

17 142,1

 

15 908,9

 

1 232,2

 

Zdroj: ČNB květen 2020

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Zájem českých investorů v 90. letech, v Itálii směřoval do oblasti cestovního ruchu a souvisejících služeb (hotely, penziony, restaurace, bary). Turismus zůstává vzhledem ke kulturnímu dědictví a přírodním krásám Itálie i nadále atraktivní oblastí.

Relativně rychlá návratnost investic do fotovoltaických elektráren přiměla před několika lety některé české subjekty k investování do této oblasti. Italská vláda však v roce 2011 zahájila postupnou změnu výhodných podmínek. V souvislosti s programem současné vlády, která si jako jeden z cílů vytýčila tzv. zelený úděl a dekretem na restart Itálie po koronaviru, v němž silně podporuje ekologické investice, získává tato oblast opět na atraktivitě.

V kontextu relativně omezených investic českých subjektů v Itálii představovala průlom akvizice sedmi tepelných elektráren společnosti Energetický a průmyslový holding (EPH) od E.ON z ledna 2015. Jedná se o šest plynových a jednu uhelnou elektrárnu na italské pevnině, Sicílii a na Sardinii s celkovým instalovaným výkonem cca 4500 MW. Obchod proběhl v roce 2015 v návaznosti na obdržení souhlasu antimonopolních úřadů EK. Cena za transakci nebyla zveřejněna, nicméně se jedná o největší českou investici v Itálii vůbec. Tato společnost své portfolio elektráren doplnila v prosinci 2017 o akvizici 2 tepelných elektráren na biomasu, čímž vstoupila na italský energetický trh rovněž v segmentu OZE. Své postavení v sektoru OZE ještě posílila prostřednictvím dceřiné společnost EP New Energy Italia (EPNEI) dokončením akvizice elektrárny Fusine. Ta je další z investic EPH do odvětví biomasy.

Akvizici 300 italských lékáren s 1 500 zaměstnanci a obratem za 500 mil.Eur uskutečnili 4 investoři, mezi nimiž figuruje rovněž česká skupina Dr. Max. Společnost kontrolovaná Pentou vlastní celkového počtu 2000 lékáren v 6 zemích celkem a 14 lékáren také v Itálii.

Kromě výše uvedených působí na italském trhu několik zastoupení českých firem v oblasti především nápojů (hlavně piva) spotřebního zboží a potravin.

 

Toky přímých zahraničních investic (PZI)

Příliv PZI z Itálie (mil. CZK)

 

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2015

779,6

2 597,7

-77,4

3 299,4

2016

13 398,0

7 077,9

-2 391,6

18 084,4

2017

-645,6

9 447,3

-1178,3

7 623,4

2018

-1 438,1

8 792,7

254,4

7 609,0

Zdroj: ČNB, květen 2020

 

Odliv PZI do Itálie (mil. CZK)

 

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2015

131,6

196,6

1,4

334,1

2016

148,0

6,9

-2 335,3

-2 180,3

2017

6,0

174,5

-1 499,6

-1 319,0

2018

549,2

-31,3

3 020,3

3 538,2

Zdroj: ČNB, květen 2020

 

Stavy přímých zahraničních investic ve vztahu ČR k Itálii na konci roku

Italské PZI v ČR (mil. CZK)

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2016

29 586,5

62 461,9

891,1

92 940,5

2017

28 148,4

66 493,6

1 223,0

95 865,1

2018

38 991,0

97 374,8

10 678,2

140 180,1

Zdroj: ČNB, květen 2020

 

České PZI v Itálii (mil. CZK)

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2016

980,0

97,9

-2 031,8

-954,1

2017

1 459,0

133,0

956,9

2 548,9

2018

2 004,1

899,4

800,0

3 703,5

Zdroj: ČNB, květen 2020

 

České PZI v Itálii (mil. CZK)

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2015

832,0

235,4

303,4

1 370,8

2016

980,0

97,9

-2 031,8

-954,1

2017

1 459,0

133,0

956,9

2 548,9

Zdroj: ČNB, duben 2020

Poznámka: ČNB zveřejňuje stavy investic s odstupem 15 měsíců od konce sledovaného období.  Statistika přímých zahraničních investic ČNB neodráží přítomnost italského kapitálu v ČR ani českého kapitálu v Itálii v plném rozsahu, protože řada významných investičních projektů byla realizována prostřednictvím dceřiných společností ve třetích zemích. Například investice do výrobce autobusů Iveco (dříve Irisbus) byla realizována společností se sídlem ve Francii (původně francouzsko-italský joint-venture), která byla později zcela ovládnuta italskou společností Iveco (součást Fiatu). Podobně v minulosti český kapitál směřoval do Itálie např. přes Kypr.

 

Významné italské investice v ČR

Domácí elektrospotřebiče

Candy Elettrodomestici v roce 2000 postavila v Podbořanech závod na výrobu ledniček. Investice v objemu 42,7 milionů eur byla realizována s využitím státních pobídek. Kapacita závodu dosahuje 200.000 ledniček s obratem 1,09 mld Kč a zaměstnáno je v něm 343 osob.

Automobilový průmysl

Iveco postupně převzalo kontrolu nad společným italsko-francouzským podnikem Irisbus, do jehož skupiny patřil i tradiční český výrobce autobusů Karosa ve Vysokém Mýtě. S 2000 zaměstnanci jde o nejdůležitější součást Irisbusu, s třetinovým podílem na výrobě a prodeji.

 

AKUMA (Fiamm) vyrábí akumulátory do silničních vozidel. Zaměstnává na 260 pracovníků, v roce 1999 Fiamm do závodu investoval 19,6 milionů eur.

Společnost Cromodora Wheels, výrobce kol pro osobní automobily např. BMW a Alfa Romeo, otevřela v roce 2008 plně automatizovanou linku na výrobu kol z lehkých slitin v Mošnově.

 

V září 2010 ohlásila investici ve výši 35 mil. eur v ostravské průmyslové zóně italská společnost Freni Brembo, která vyrábí brzdy pro Audi, Land Rover, GM a BMW. Společnost Brembo byla v roce 2011 vyhlášena investorem roku v ČR.

Strojírenství, slévárenství a ocelářství

 

Italská společnost Tajmac přavzala Závody přesného strojírenství ve Zlíně. Dnes patří podnik Tajmac ZPS Zlín k předním výrobcům obráběcích center v ČR.

Impianti e Macchine Fonderia (I.M.F) navrhuje a vyrábí strojírenské vybavení pro hutě. Česky závod, který se rozkládá na 70.000 m2, byl založen s cilem zásobovat mateřsky podnik v Italii kompletním strojovým vybavením.

 

Společnost Lucefin, jeden z nejvýznamnějších světových výrobců oceli zpracované za studena, založila v roce 2007 v prostorách bývalé ocelárny Poldi Kladno dceřiný závod Trafil Czech s cílem vyrábět tyčovou ocel.

Skupina Tecnocap z Kampánie, přední světový výrobce plechových víček pro potravinové a jiné obaly, převzal podnik Obal Rozkoš u Jindřichova Hradce. Podnik po restrukturalizaci zaměstnává 200 pracovníků a vyrábí stovky milionů uzávěrů nádob ze skla, umělé hmoty a plechu pro potraviny, léčiva a kosmetiku.

HTS (Heat Transfer System) vyrábí výměníky tepla pro chladírenská a klimatizační zařízení pro využití v potravinářském průmyslu respektive v dopravě.

Energetika

Italská energetická společnost ENI, která vlastnila 32,44% akcií společnosti Česká rafinérská, největšího zpracovatele ropy v ČR, jej na jaře roku 2015 odprodala firmě Unipetrol (transakce byla schválena dne 1.4.2015 ÚOHS). Za tento podíl měl Unipetrol zaplatit ENI částku 30 milionů euro.

Distribuční síť čítající celkem 124 čerpacích stanic Agip prodala v r.2014 maďarské společnosti MOL.

Chemicky průmysl

Jedním z nejvýznamnějších italských investorů je společnost SIAD, která v roce 2005 investovala 20 milionů eur do výroby technických plynů. Dnes vyrábí na 150 tun plynu a disponuje dvěma závody.

 

Společnost Viroplastic v roce 2002 zahájila výrobu plastových víček a pro potravinářský průmysl (zejm. nápoje). Díky investici v objemu 10,3 milionů eur podnik podstatně zvýšil roční obrat, zaměstnává přibližně 40 pracovníků a ročně vyrobí přes 1,2 mld. uzávěrů.

 

Přestože se nejedná o investici, italská firma Technip Italy vybuduje v Chemoparku Záluží u Litvínova novou polyetylenovou jednotku v hodnotě přes 300 milionů eur. Jedná se o zakázku patřící mezi největší v odvětví petrochemie, vůbec kdy realizovanou na českém území. Zakázka byla zveřejněna v září 2015.

Textilní průmysl

V roce 1994 společnost Marzotto převzala Novou Mosilanu Brno. Dnes podnik díky investici ve výši 10,6 milionů eur ročně vyrobí nad 9 milionů čtverečních tkanin.

Skupina Radici, která se zabývá výrobou syntetických vláken, v roce 1998 investovala do vybudování továrny na tkaniny z polyamidů využívané při výrobě koberců. Podnik zaměstnává 230 pracovníků.

Potravinářský průmysl

Mezi italské investice v ČR se řadí i privatizace Karlovarských minerálních vod. Úspěšně se rozvíjející podnik zaměstnává na 700 pracovníků a ročně vyrobí přes jednu miliardu litrů minerálních vod. V r. 2013 vstoupil do sektoru výroby minerálních vod v ČR další italský investor společnost Molinari, která získala většinový podíl v Hanácké kyselce.

Společnost Orrero, výrobce tvrdého sýru podle tradiční italské technologie v českých podmínkách, dnes díky investici Gruppo Brazzale patří k předním zpracovatelům mléka v ČR a sýr nesoucí označení Gran Moravia vyváží do Itálie.

BAG International vyrábí v Jičíně slané pečivo v závodě, který zaměstnává na třicet zaměstnanců.

Finanční služby

UniCredit Banca získala v roce 2002 kontrolu nad Živnobankou a následně v rámci fúze s německou HVB převzala i českou HVB Bank. Od listopadu 2007, kdy došlo ke sloučení Živnobanky s HVB Bank, začala působit na českém trhu pod názvem UniCredit Bank Czech Republic a.s. V ČR chce UniCredit, která je čtvrtou největší českou bankou, v následujících letech expandovat.

Italská pojišťovna Generali dlouhodobě posiluje své postavení na trhu v ČR, kde společně s českou finanční skupinou PPF vytvořila Generali PPF Holding ovládající Českou pojišťovnu. V lednu 2013 Generali oznámila, že dosáhla dohody o ceně a podmínkách převzetí 49% podílu ve společném podniku Generali PPF Holding. Generali se do dvou let stane jediným akcionářem holdingu, jehož součástí je Česká pojišťovna. Zároveň v uplynulém období došlo ke snížení podílu PPF v Generali na 0,65%.

 

České firmy, zastoupení českých firem, dceřiné společnosti českých firem působící v Itálii:

ALUKOV SpA

www.coperturepiscine.it

info@coperturepiscine.it

Výrobce zastřešení teras a bazénů

Sídlo Aquanova srl Bologna

V ČR: Alukov

www.alukov.cz

 

BirraCeca

Dovozce českého piva a destilátů: pivo – Bohemia regent, Bernard, Pardubický pivovar; destiláty – Rudolf Jelínek Vizovice; Becherovka – Jan Becher; Sinop – výčepní zařízení; Greyland film – latexové masky; působnost v severní Itálii

Di Dagmar Poddana

Via Dei Caduti, 29

100 40 Givoletto (To)

tel/fax: 0039/011 994 7733

e-mail: info@birraceca.it 

web: www.birraceca.it 

 

Biscaldi s.r.l.

společnost zastupující pivo značky Budvar

Via delle Fabbriche 8 CD-r

161 58 Genova Voltri

tel: 003901061281

fax: 00390106728112

kontaktní osoba: Pietro Biscaldi

email: pietro.biscaldi@biscaldi.com 

 

BORLA BOHEMIA s.r.l. (dříve: BOHEMIA RAPPRESENTANZE s.r.l.)

sklo a skleněné výrobky – G. Benedikt, Thun Trade, Crystalex, Bohemia Jihlava, Crystal Bohemia Poděbrady, Crystalite Bohemia Světlá, Axum Bohemia, Bohemix Glass, Grass Atelier Morava, Kavalierglass, Blex

Viale Cirene, 4

20 135  Milano

tel: 0039/ 02 546 8662

fax: 0039/02 54001020 nebo 0039/02 54001060

e-mail: info@bohemia.it, info@borla.net 

web: www.bohemia.it, www.borla.net

 

Brand Promotion Italy srl (kšiltovky)

Exclusive representative

Via Piave, 7 San Damiano Brugherio (Mb) 20050

E-mail: Info@cofee.it

 

ComAp a.s. (vývoj inovativních elektronických řešení v oblasti výroby energie, průmyslových motorů a zařízení)

ComAp Srl Italia

Via Brondi 16/G 31055 Quinto di Treviso (TV)

                        : +39 0422453080   : +39 0422951610 : office.it@comap.cz

www.comap.cz/it/

 

CS ITALIA srl – PRECIOSA JABLONEX

bižuterie, sklo

Via Perossario Vecchia, 379

41038 San Felice sul Panaro

tel: +39/053082391

fax: +39/053582391

e-mail: info@cs-italia.it 

web: www.cs-italia.it 

 

European Insurance Brokers s.r.o.

Služby v oblasti podnikového pojišťovnictví

Monika Alberti – jednatelka

monika.alberti@eibrokers.eu

 

EP Produzioni (pobočka EPH)

E.ON Italia

Via Andrea Doria, 41/G 00192 Roma – Italia

 

EMME EMME S.r.l.

zastoupení Zetor, zemědělská technika

Via Rimembranza, 41

Villa Guardia  (CO)

tel: 0039/031 990442

fax:  0039/031 9841333

e-mail: info@emmeem.it

web: www.emmeemmesrl.it

 

Hydropol ITALIA

obnovitelné zdroje

Piazza Europa, 5

25050 Passirano (BS)

tel.: +39/030 654 6202

fax: +39/030 510 9826 2

e-mail: commerciale@subalpina.eu

web: www.hydropol.it

 

 1. KIEM Srl

společnost zastupující v Itálii zahraniční producenty piva, včetně českého Budvaru

39011 Lana (BZ)

Via S. Margherita 2

tel.:  0039/0473 561 354

fax : 0039/ 0473 563 915

e-mail: info@birrekiem.com 

web: www.birrekiem.com

 

KOH-I-NOOR ITALIA S.p.a.

 dovozce a distributor kancelářských potřeb

Via dell Artigianato

20 082 Binasco (MI)

tel: 0039/02 900 1151

fax: 0039/02 900 115 45

e-mail: info@k-i-n.it

web: www.kin.it

 

LASVIT a.s. Lasvit (Italy) Via Gaspare Bugatti 15 20144 Milan, Italy +39 02 58108589 (tel) +39 02 87163002 (fax) Italy@lasvit.com

www.lasvit.com

 

LINET ITALIA

zastoupení českého výrobce nemocničních lůžek

Via G. Galilei, 48

25 020 Poncarale (BS)

tel.:  0039/030 3229519

fax: 0039/030 2415148

email: info@linetitalia.com 

web: www.linet-italia.it

 

LL-C (Certification) Italy (mezinárodní společnost poskytující služby v oblasti certifikace, certifikace systémů managementu, posuzování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb personální certifikace a technické inspekce)

Corso Indipendenza, 5

201 29 Milano

+39 338 19 22 285

 

Litec Italia Spa (Firma se zabývá kovovými konstrukcemi)

Martin Luther King 70

31032 Casale sul Sile (Treviso)

www.litectruss.it

Socio unico, Direzione e coordinamento della societá: Milos sro

info@litectruss.com

 

Lobkowicz

Interpivo Czech

Mirko Raguso 

nám. 14. října 1307/2 150 00 Praha 5

Repubblica ceca

Tel: +420 257325117

www.interpivo.com

 

 Marlenka (dolci del paradiso)

Josef Galo

Email: riccardogalo330x@gmail.com

Tel: +393289274852

 

 

MEZ ITALIA

distribuce a servis elektromotorů vyráběných dříve v podnicích MEZ Frenštát a MEZ Mohelnice; dnes odštěpné závody Elektromotory Mohelnice a Elektromotory Frenštát společnosti Siemens s.r.o.

Via Borgo Sale, 73

24020 – Ranica (BG)

tel: +39 035 4286 539

cell. +39 337 413996

fax: +39 035 51 6261

e-mail  info@mezitalia.com 

web: www.mezitalia.com

 

 MORAVIA STEEL ITALIA S.R.L. (Třinecké železárny)

Via Niccolini 26

20154 Milano

phone: +39 02 349 381 54

fax: +39 02 318 099 37

e-mail: info@moraviasteelitalia.com

 

Muse Boheme s.r.o.

kultura, obchod, turistika

mob: 0039-334-5286300

e-mail: info@museboheme.com 

web: www.museboheme.it

 

Nutrend a.s. (přední český výrobce výživy a doplňků stravy)

NUTRI TRADE Srl unipersonale

Via delle Tuberose, 14

20146 Milano

Tel:  +39 02 36737811

Mob: +39 348 9548929

Email: info@nutritrade.it

 

PAPCEL ITÁLIE (výroby a dodávek kompletních papírenských technologií pro výrobu všech běžně dostupných a běžně užívaných druhů papírů)

Via Valle Po, 88 121 00 Cuneo E-mail: concordia@papcel.cz

marketing@papcel.cz Tel.: +39 0171 410410 www.papcel.cz

 

 

Pilsner Urquel

Birra Peroni S.r.l.

Giuseppe Paniccia

Head of Pilsner Urquell

Tel:+390622544281

Cell:+393480515405

E-mail: gpaniccia@peroni.it

 

 Pivovar Primátor

+39 3397797824

Květa Kavalková

kavalkova@centrum.cz

infoprimatorpivo@yahoo.it

 

PRAGOTECNA S.p.a.

zástupce pro dovoz keramiky z ČR

Via Terza Armata 2 – 34074 Monfalcone, Italy

tel: +39/0481411977 

fax: +39/048144415

e-mail: commerciale@pragotecna.it 

web: www.pragotecna.it

 

Sellier&Bellot

obchodní zástupci českého výrobce v Itálii, lovecké a rybářské potřeby

Diamant sas

Via degli Scavi, 39

47 100 Forlí

tel: +39/0543 725100

fax: +39/0543 725529

e-mail: diamant.sas@libero.it 

web: www.diamant-sas.it

 

Sklárny Květná 1794 srl

Via Saint Vincent, 6 – 00135 Roma

tel: 0039/06 99702618

Lenka Košiková

e-mail: lenka.kosikova@kvetna.it

http://www.crystalite.it/

http://www.kvetna1794.com/

 

TAJMAC – MTM S.p.A.  

zástupce výrobce kovoobráběcích strojů Tajmac-ZPS Zlín

Via Gran Sasso 15

20092 Cinisello Balsamo (MI)

tel: 0039/02 66017878

fax: 0039/02 66011457

e-mail: tajmac@tajmac-mtm.it 

web: www.tajmac-mtm.it 

 

TESCOMA S.p.A

italské zastoupení českého výrobce kuchyňského nádobí – společnost Tescoma a.s)

Via Traversa Caduti del Lavoro 3

250 46 Cazzago San Martino (BS)

tel.: 0039/030 7751394

fax: 0039/030 7756693

e-mail: info@tescoma.it

web: http://www.tescoma.com

 

T.F.C.  S.r.l.

vojenská výzbroj

Via Marconi, 118

25069 Villa Carcina (BS)

tel.: +39/030 8983872

fax: +39/030 8980357

e-mail: info@tfc.it

web: www.tfc.it

 

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A., zastoupení ŠKODA AUTO a.s

dovozce automobilů značky Škoda

Viale G.R. Gumpert, 1

37137 – Verona

tel. +39 045 8091111

web: www.skoda-auto.it

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Základním smluvním dokumentem upravujícím, kromě jiného, podmínky pro rozvoj hospodářských a obchodních vztahů, je Smlouva o přistoupení ČR k EU, jejíž ratifikační listiny ze strany ČR byly uloženy u vlády Italské republiky dne 3.11. 2003. 

 

Základní smlouvy a dohody v hospodářské oblasti:

 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou IR o rozvoji hospodářské spolupráce ze dne 4.11.1997, která po proběhnutí ratifikace z italské strany vstoupila v platnost k 8.2.2001.          
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku z 5.května 1981
 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci ze dne 23. ledna 1996, v platnost vstoupila dne 21.3.1998
 • K 31.12.2008 byla po dohodě smluvních stran ukončena platnost Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a IR ze dne 22.1.1996, která platila od 1.11.1997

Dále platí tyto dohody:

 

 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě z 26.5.1966
 • Dohoda o vypořádání otevřených finančních a majetkových otázek z 27.7.1966
 • Dohoda o spolupráci na veterinárním úseku z 3.9.1970
 • Dohoda o ustavení kanceláře Italského národního úřadu pro zahraniční obchod ze 6.9.1972
 • Dohoda o letecké dopravě z 2.10.1975
 • Finanční dohoda ze dne 8.1.1987
 • Dohoda o prohloubení průmyslové spolupráce na třetích trzích  ze dne 9.1.1987
 • Dohoda o spolupráci v oblasti vědy a techniky z 30.11.1990
 • Dohoda o letecké dopravě z roku 1999
 • Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků z 28.4.2003
 • Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem infrastruktur a dopravy Italské republiky ze dne 9.12. 2004.
 • Nová kulturní dohoda mezi ČR a Itálií, o které se začalo jednat už v roce 2000, byla podepsána 8.2.2011 v Praze. Na české straně byl schvalovací proces ukončen podpisem dohody ministrem zahraničí a v Itálii prošla ratifikačním řízením a vstoupila v platnost dne 1.3.2017.

Smlouvy, které dosud nevstoupily v platnost:

 • Dohoda o letecké dopravě ze 4.2.1999

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Ve srovnání zemí OECD Itálie nepatří k největším poskytovatelům prostředků na rozvojovou spolupráci a je opakovaně vyzývána, aby podíl rozvojových prostředků zvýšila, což se jí v roce 2017 podařilo a to na 5 734 mil. USD. V r. 2019 se výše pomoci ale opět lehce snížila na 4 900 mil. USD.

 

Italská rozvojová spolupráce

                                                     Rozvojová spolupráce (v mil. USD)     Rozvojová spolupráce /HND (%)

2015

3 844

0,21

2016

4 613

0,23

2017

5 734

0,29

2018

4 200

0,24

2019

4 900

0,24

Zdroj: OECD

 

Gestoři italské rozvojové spolupráce jsou dva: Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Itálie – spravuje cca 1/3 finančních prostředků určených na rozvojovou pomoc, Ministerstvo hospodářství a financí Itálie – spravuje zbylé 2/3, které jsou určeny jako kapitálové vklady do bank a rozvojových fondů, restrukturalizace či prominutí dluhů a na příspěvky do fondů EU. Kromě těchto  ministerstev se na rozvojové pomoci účastní v omezené míře další ministerstva, regiony a úřady místní samosprávy.

 

Itálie po schválení zákona mění rozvojovou spolupráci

Itálie se po patnácti letech snah o transformaci systému rozvojové spolupráce dočkala a od 1.8. 2014 vstoupil v platnost dlouho připravovaný zákon, jehož cílem je zeštíhlení a zlepšení akceschopnosti Itálie v rozvojové spolupráci. Vznikla rozvojová agentura, upravil se systém koordinace rozvojové spolupráce mezi jednotlivými resorty a byla ustavena nová platforma pro komunikaci s nevládními subjekty. Sekce rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Itálie získá některé nové pravomoci, například při sestavování příslušné rozpočtové kapitoly. Zároveň bude připravovat tříleté plány rozvojové spolupráce, které bude následně schvalovat vláda. Do budoucna se počítá s větším zapojením soukromých finančních zdrojů a inovativních finančních nástrojů. Na tomto poli by se měla nově angažovat polostátní investiční společnost Cassa depositi e prestiti.

Mezi priority italské rozvojové spolupráce z hlediska sektorů dnes patří: posilování dobrého vládnutí, zemědělství a potravinová bezpečnost, školství, zdravotnictví a rozvoj soukromého podnikání. K těmto prioritám v poslední době přibyly projekty prevence migrace. Tyto priority by se s novým systémem rozvojové spolupráce neměly nijak výrazně změnit. Dá se nicméně očekávat, že inovativní financování projektů, nová role společnosti Cassa depositi e prestiti a zapojení soukromých investorů půjde ruku v ruce s akcentováním priority rozvoje soukromého podnikání.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 21. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem