Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky

3. Strukturovaný seznam internetových odkazů

3.1 Legislativa EU (česky, konsolidované verze)

3.2 Legislativa ČR (česky, v platném znění)

3.3 Ohlášení vyslaných pracovníků a informace o pravidlech pro vysílání do různých zemí

3.4 Seznamy regulovaných profesí

3.5 Další informace týkající se ohlášení kvalifikace

3.6 Informace týkající se daní

3.7 Další informace důležité pro přeshraniční poskytování služeb

4. Seznam informačních zdrojů

  • European Tax Handbook 2021, Amsterdam, IBFD, 2021
  • Cizinci a daně (4. rozšířené vydání), Magdaléna Vyškovská, Praha, Wolters Kluwer, 2016
  • Procedury pro daň z přidané hodnoty u služeb vztahujících se k nemovitostem v jednotlivých členských zemích EU (27), Jitka Ryšavá, Praha, Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2012
  • Informace zveřejněné na internetu z oficiálních zdrojů zemí EU/EHP/Švýcarska

Více informací o problematice podá RNDr. Jitka Ryšavá, e-mail: jitka.rysava@crr.cz.

• Oblasti podnikání: Obchod | Služby

Doporučujeme