Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky

3. Strukturovaný seznam internetových odkazů

3.1 Legislativa EU (česky, konsolidované verze)

3.2 Legislativa ČR (česky, v platném znění)

3.3 Ohlášení vyslaných pracovníků a informace o pravidlech pro vysílání do různých zemí

3.4 Seznamy regulovaných profesí

3.5 Další informace týkající se ohlášení kvalifikace

3.6 Informace týkající se daní

3.7 Další informace důležité pro přeshraniční poskytování služeb

4. Seznam informačních zdrojů

  • European Tax Handbook 2018, Khadija Baggerman, Amsterdam, IBFD, 2018
  • Cizinci a daně (4. rozšířené vydání), Magdaléna Vyškovská, Praha, Wolters Kluwer, 2016
  • Procedury pro daň z přidané hodnoty u služeb vztahujících se k nemovitostem v jednotlivých členských zemích EU (27), Jitka Ryšavá, Praha, Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2012
  • Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění, Magdaléna Vyškovská, Praha, Wolters Kluwer, 2010
  • DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU, Aktualizované a doplněné vydání 2010, Marek Reinoha, Plzeň, BIC Plzeň, podnikatelské a inovační centrum, 2010
  • Kvalifikovaně na kvalifikace, Evropa bez bariér, Jana Kváčová, Marie Pavlů, Jitka Ryšavá, Michal Ševera, Jiří Šourek, Praha, SMG, s.r.o., 2009
  • Příručka k provedení směrnice o službách, Lucemburk, Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007
  • Informace zveřejněné na internetu z oficiálních zdrojů zemí EU/EHP/Švýcarska
Pravidelné novinky e-mailem