Litva

Rozcestník informací o Litvě:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Litvou

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Litvou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy pro obchod s Pobaltím.

Desatero pro obchodování s Litvou níže

trabantos / Shutterstock.com

4 doporučení pro vstup na pobaltský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Průzkum trhu

  Před zahájením intenzivních aktivit za účelem penetrace trhu v regionu Pobaltí je třeba vzít v úvahu odlišnosti mezi Lotyšskem, Litvou a Estonskem, které mohou mít vliv na úspěšnost vstupu na trhu. Jedná se o rozdíly jazykové, kulturní, ale především socio-ekonomické, které odrážejí odlišnou ekonomickou úroveň jednotlivých zemí, jakožto i cenovou hladinu a koupěschopnost obyvatelstva. Koronavirová zkušenost může ovlivnit podnikové procesy i potřeby místních firem, ale zástupci těchto společností jen obtížně změní svůj způsob obchodní komunikace. Na specifika obchodního jednání s Litevci, Lotyši, Estonci a rusky hovořícím obyvatelstvem žijícím v regionu vás upozorní tým zahraniční kanceláře CzechTrade v Pobaltí (ZK Pobaltí).

 2. Vyhledání obchodního partnera

  Rozdíly mezi Litvou, Lotyšskem a Estonskem jdou ruku v ruce s potřebou nalézt vhodného obchodního partnera v každé zemi zvlášť. Jen velcí hráči na trhu, s pobočkami v jednotlivých pobaltských státech, dokážou kvalitně obsloužit celý region. Neplacené databáze (pro každou zemi vlastní) poskytují omezené množství informací, komplexní vyhledávání vhodných obchodních partnerů vyžaduje použití klíčových slov v místních národních jazycích (případně v ruštině). Zvláště estonské firemní weby mají jinou jazykovou mutaci než estonskou spíš výjimečně. Vyhledání potenciálních obchodních partnerů, zjištění jejich obratu a oslovení kontaktních osob z těchto firem patří rovněž do náplně aktivit ZK Pobaltí.

 3. Osobní setkání

  Pro navázání dlouhodobého obchodního partnerství je často nezbytné osobní (i opakované) setkání se zástupci místních firem. V Pobaltí neděláte business s firmou, ale s člověkem. Jaká jsou aktuální omezení pro služební cesty do Litvy, Lotyšska a Estonska pro vás monitoruje ZK Pobaltí a pravidelně aktualizuje situaci na webu BusinessInfo.

 4. Nové investiční příležitosti

  Státy Pobaltí avizovaly v rámci podpoření svých ekonomik v post-koronavirové době výrazné investice do infrastruktury a municipálních projektů. ZK Pobaltí bude informace o těchto projektech, vyhlášených výběrových řízeních a příležitostech pro české exportéry zveřejňovat na svých webových stránkách.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Pobaltí

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Litvou

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Nenechte se odbýt, pokud napoprvé neodpoví

  Buďte aktivní, trpěliví, nenechejte kontakt „vyšumět“.

 2. Vyzdvihněte přátelské vztahy obou zemí

  Vyjádřete obdiv k litevské historii a zdůrazněte tradičně přátelské česko-litevské vztahy.

 3. Buďte informováni

  Zjistěte si o Litvě, její historii, obyvatelích a kultuře alespoň základní informace.

 4. Nenechte se zmást prvním dojmem

  Nenechte se odradit počáteční nepřístupností Litevců, v užším kontaktu jsou přátelští a pohostinní.

 5. Mluvte o výhodách pro obě strany

  Při uzavírání kontraktů zdůrazněte oboustrannou výhodnost.

 6. Dejte si záležet na vizáži i Vašem vystupování

  Dbejte na prestiž, prezentaci, oblečení a formu vystupování. Mají větší význam než u nás.

 7. Ulehčete si konverzaci použitím křestních jmen

  Při oslovování můžete běžně používat křestní jména a vykání. Litevská příjmení se totiž vyslovují obtížně.

 8. Vizitky vždycky v angličtině

  Jednání jsou vedena v ruštině nebo angličtině, vizitky však volte v anglické verzi.

 9. Nejdřív schůzka, poté oběd

  Rozhovory si zkuste domlouvat na čas mezi desátou a jedenáctou hodinu dopoledne. Možnost úspěchu v jednání se zvýší, pokračujete-li obědem v restauraci.

 10. Věřte ve zkušenosti litevských partnerů na poli obchodu

  Své litevské partnery nepodceňujte, jsou zdatnými obchodníky.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí

Doporučujeme