Lotyšsko: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Rize (Lotyšsko)

Kapitola obsahuje kontakty na

  • Velvyslanectví ČR v Rize
  • příslušné teritoriální odbory Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
  • zastoupení CzechTrade v Rize
  • důležité instituce v Lotyšsku

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky
Elizabetes iela 29a, LV-1010 Riga, Lotyšsko/Latvia
Telefon: ústředna (hlasový strom) +371/6733  8179, recepce +371/6733 8 181
Fax: +371/6733 8180
Stálá konzulární služba: +371/2946 3947
E-mail: riga@embassy.mzv.cz
Ekonomický úsek: Commerce_Riga@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/riga

Vedoucí úřadu: Mgr. Jana Hynková

Diplomatická působnost: diplomatická a konzulární pro Lotyšskou republiku
Časový posun: +1 hod
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08:45–17:15
úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý, čtvrtek 09:00–12:00

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

MZV ČR
Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR (OED)
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel. +420 2 2418 2592
web: www.mzv.cz 

MPO ČR 
Odbor zahraničně ekonomických politik I
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Politických vězňů 20
110 00 Praha 1
tel.: 224 85 1111
web: www.mpo.cz

Zahraniční kancelář CzechTrade Riga
Vedoucí zahraniční kanceláře
Ing. Věra Všetičková

tel.: +371 67287306
mob.: +371 26628156
email: vera.vsetickova@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.cz

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  • Mezinárodní telefonní předčíslí Lotyšska: +371
  • První pomoc: 113 (z pevné linky zdarma)
  • nebo lze volat na číslo integrovaného záchranného systému (z mobilního telefonu): 112
  • Policie: 110 nebo 112 (z pevné linky zdarma)
  • Hasiči: 112 (z pevné linky zdarma)
  • Informace o tel. číslech: 1188  (v lotyštině, ruštině, angličtině)      

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Internetová doména: .lv

Instituce

Ostatní

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rize (Lotyšsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem