Lotyšsko

Rozcestník informací o Lotyšsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Lotyšskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Lotyšskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy pro obchod s Pobaltím.

Desatero pro obchodování s Lotyšskem níže

4 doporučení pro vstup na pobaltský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Průzkum trhu

  Před zahájením intenzivních aktivit za účelem penetrace trhu v regionu Pobaltí je třeba vzít v úvahu odlišnosti mezi Lotyšskem, Litvou a Estonskem, které mohou mít vliv na úspěšnost vstupu na trhu. Jedná se o rozdíly jazykové, kulturní, ale především socio-ekonomické, které odrážejí odlišnou ekonomickou úroveň jednotlivých zemí, jakožto i cenovou hladinu a koupěschopnost obyvatelstva. Koronavirová zkušenost může ovlivnit podnikové procesy i potřeby místních firem, ale zástupci těchto společností jen obtížně změní svůj způsob obchodní komunikace. Na specifika obchodního jednání s Litevci, Lotyši, Estonci a rusky hovořícím obyvatelstvem žijícím v regionu vás upozorní tým zahraniční kanceláře CzechTrade v Pobaltí (ZK Pobaltí).

 2. Vyhledání obchodního partnera

  Rozdíly mezi Litvou, Lotyšskem a Estonskem jdou ruku v ruce s potřebou nalézt vhodného obchodního partnera v každé zemi zvlášť. Jen velcí hráči na trhu, s pobočkami v jednotlivých pobaltských státech, dokážou kvalitně obsloužit celý region. Neplacené databáze (pro každou zemi vlastní) poskytují omezené množství informací, komplexní vyhledávání vhodných obchodních partnerů vyžaduje použití klíčových slov v místních národních jazycích (případně v ruštině). Zvláště estonské firemní weby mají jinou jazykovou mutaci než estonskou spíš výjimečně. Vyhledání potenciálních obchodních partnerů, zjištění jejich obratu a oslovení kontaktních osob z těchto firem patří rovněž do náplně aktivit ZK Pobaltí.

 3. Osobní setkání

  Pro navázání dlouhodobého obchodního partnerství je často nezbytné osobní (i opakované) setkání se zástupci místních firem. V Pobaltí neděláte business s firmou, ale s člověkem. Jaká jsou aktuální omezení pro služební cesty do Litvy, Lotyšska a Estonska pro vás monitoruje ZK Pobaltí a pravidelně aktualizuje situaci na webu BusinessInfo.

 4. Nové investiční příležitosti

  Státy Pobaltí avizovaly v rámci podpoření svých ekonomik v post-koronavirové době výrazné investice do infrastruktury a municipálních projektů. ZK Pobaltí bude informace o těchto projektech, vyhlášených výběrových řízeních a příležitostech pro české exportéry zveřejňovat na svých webových stránkách.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Pobaltí

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Lotyšskem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Aktivita se cení

  Buďte aktivní a trpěliví, nenechejte kontakt „vyšumět“.

 2. Zvolte schůzku tváří v tvář

  Nejlépe získáte důvěru partnera i důležité informace při osobním jednání.

 3. Tykání není tabu

  Nebuďte překvapeni, pokud vám místní partner začne od počátku tykat a bude vás oslovovat křestním jménem. Přizpůsobte se mu.

 4. Uplatněte ruštinu

  Jednání povedete obvykle v ruštině. Angličtinu uplatníte v oborech typu marketing, média, IT a ve vyšším managementu. Akademické tituly se v Lotyšsku uvádějí jen zřídka.

 5. Můžete si přispat

  Lotyši vstávají později a jejich pracovní den začíná většinou kolem deváté. Podle toho se například oběd posouvá na jednu odpoledne. Lotyši bývají v práci do šesti nebo sedmi večer.

 6. Počítejte s časovou pružností

  Termíny rozhodnutí se v Lotyšsku relativně často posouvají.

 7. Obrňte se trpělivostí

  Pokud budete v Lotyšsku otvírat bankovní účet jako nerezident, připravte se na zdlouhavý proces.

 8. Využijte představení své značky na veletrhu

  Svou prestiž a důvěryhodnost zvýšíte účastí na místních oborových výstavách, kde nejlépe představíte svou značku na trhu. Možná vás překvapí, že to není ani příliš nákladné.

 9. Využijte referencí z předchozích obchodů

  Vítaným obchodním argumentem budou vaše reference ze severských zemí, Německa nebo Ruska.

 10. Buďte čestní

  Lotyšsko je malý trh – pokud budete jednat bez vědomí svého stávajícího partnera, zpravidla se to dozví.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí

Doporučujeme