Lucembursko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

Lucembursko patří k zakládajícím, aktivním členům EU (u zrodu EHS, pozdější EU, stál Lucemburčan, pozdější ministr zahraničních věcí Francie, Robert Schuman).

 

Lucembursko stojí za řadou programových inovací Unie (euro/1999, Schengen/1999, superpočítačová síť HPC/2017).

 

K nejbližším partnerům v Evropské unii patří tradičně ostatní země Beneluxu a sousední Francie a Německo. Některé rozdíly ovšem existují i mezi těmito partnery (liberální přístup k problematice drog u Nizozemska – v 2019 bude v Lucembursku legalizována osobní spotřeba marijuany; střední míra organizace ve srovnání s Německem; větší konzervativnost v přístupu k zahraničně-politickému angažmá ve srovnání s Francií, větší míra jazykové versatility mezi komunitami ve srovnání s Belgií, ad.).

 

S menším pochopením sleduje Lucembursko přístup vybraných nových členských zemí  EU / V4  k migraci.

 

Pragmaticky, aktivně, přistoupilo Lucembursko k rozhodnutí Velké Británie vystoupit z Evropské unie – usiluje o aktivní stimulaci příchodu společností opouštějících v perspektivě Brexitu ostrovy, rozšiřuje anglofonní administrativní, školské a tiskové služby, ad.

 

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

V zemi působí Zastoupení Evropské komise (ZEK) a Informační kancelář Evropského parlamentu (I-EP).

 

Lucemburk je sídlem řady instutucí EU:

  • Generální sekretariát Evropského parlamentu
  • Vybraná Generální ředitelství Evropské komise
  • Soudní dvůr EU a Tribunál Soudního dvora EU
  • Evropský účetní dvůr
  • Evropská investiční banka
  • Evropský investiční fond
  • EUROSTAT
  • Publikační kancelář EU

V přípravě je lucemburské sídlo nově ustaveného Úřadu evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor´s Office, EPPO, 2020).

V Lucembursku bude sídlit i sekretariát nově ustaveného institutu Evropského super-počítače (EuroHPC, 2023).

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy země jsou upraveny na základě dispozic systému vniřního trhu EU, včetně kolektivní úpravy vztahů s třetími zeměmi, na základě společného celního sazebníku, resp. společné obchodní politiky Unie.

 

V rozvojové oblasti patří LU s přehledem k šampionům EU i v celosvětovém měřítku (na rozvojovou politiku ročně vyčleňuje nikoli pouze mandatorních 0,7%, ale zhruba 1% HDP). Koncentruje se zj. na frankofonní země západní Afriky.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Vzhledem k vysokému stupni ekonomické rozvinutosti země je podpora strukturálních fondů EU omezena (100 % lucemburských regionů převyšuje 90% průměrný HDP na obyvatele EU).

 

V období 2014-2020 je pro Lucembursko v rámci Kohezní politiky EU alokováno 60 mil. eur (v rámci vládních priorit jsou upřednostňovány projekty z oblasti sociální, vědecko-výzkumné a environmentální). 

Pro období 2021-2027 usiluje Lucembursko mj. o zachování alokací na evropskou administrativu (v nezměněné výši či s mírným nárůstem) – země je sídlem řady institucí EU, aktivně provádí tzv. Siege-politik, z přítomnosti vzdělané a bohaté evropské pracovní síly velmi profituje i jeho hospodářství; zaměření strukturálních fondů hodlá reorientovat na „nové investiční priority“ (kromě udržení určité regionální soudržnosti zj. akcent na obnovitelné zdroje, migraci, inovace a růst). Usiluje o to, aby byly zdroje rozděleny transparentně, spravedlivě a efektivně zapojeny/motivovány i bohaté regiony EU.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lucemburku (Lucembursko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem