Mexiko

Rozcestník informací o Mexiku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Mexikem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Mexikem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Mexikem níže

Suriel Ramzal / Shutterstock.com

4 doporučení pro vstup na mexický trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Analýza trhu

  Aktuální doba je ideální pro sběr a zpracování informací: zmapujte si konkurenci na trhu, cenovou politiku, vaše potenciální klienty, a zda je produkt na trhu přítomen. Zvolte si obchodní taktiku pro vstup na trh. Nastudujte si základní informace o Mexiku – identifikujte federální státy, kde by případná přítomnost vašeho distributora byla nejvhodnější: byznys v Mexiku je postaven na osobních vztazích, takže musíte svého distributora hledat tam, kde se nachází vaši klienti. České automobilové díly těžko obstojí s obchodním partnerem ze zemědělského státu Guerrero.

  Ušetřete si čas s vypracováním analýzy a svěřte práci do rukou odborníků – ne všechny informace, které volně naleznete na internetu, jsou věrohodné a pravdivé. Při analýze trhu pracuje zahraniční kancelář CzechTrade Mexico City (ZK Mexiko) se svými interními kontakty z asociací a různých organizací, konzultuje výsledky s lidmi přímo z „terénu“ (např. distributoři), a tím vám zajistí skutečně relevantní informace.

 2. Vyhledání obchodních partnerů

  V Mexiku nenajdete ucelenou nebo pravidelně aktualizovanou databázi společností z vašeho oboru. Zajímavým zdrojem informací jsou asociace, lokální oborové organizace nebo Google, v němž dané společnosti dohledáte s pomocí klíčových výrazů. Mnozí distributoři nemají žádné nebo velmi špatně udržované webové stránky. V některých případech (především pak u spotřebního zboží) konkrétní distributory dohledáte pouze v obchodech – v Mexiku je povinnost uvádět distributory na obalech. Pokud už webové stránky rozklíčujete, stěží na ni dohledáte kontaktní osobu – v Mexiku si kvůli bezpečnostní situaci svá osobní data velmi střeží, takže jedinou možností je firmu kontaktovat telefonicky. Nikdy nepiště na obecný email, neboť odpovědi se nedočkáte – nejprve je potřeba do firmy zavolat.

  V této fázi vám ZK Mexiko může pomoci zpracovat seznam potenciálních obchodních partnerů doplněný o veřejně přístupné kontaktní údaje. Pokud to situace dovolí a váš produkt umožní, udělá za vás i terénní výzkum po retail a jiných obdobných zařízení. Disponuje svými osobními databázemi kontaktů a distributorů, kteří by o váš produkt mohli projevit zájem.

 3. Oslovení partnera a nabídka spolupráce

  Než přistoupíte k tomu kroku, ZK Mexiko doporučuje, abyste se spojili s její kanceláří – každý obor aktuálně funguje v jiném režimu a u některých společností, jejichž odvětví v současné chvíli prochází složitým obdobím, byste se mohli setkat s rychlým odmítnutím. Komunikace s mexickými firmami se obecně zpomalila – většina z nich je na home office, takže jedinou možností, jak je zastihnout, je email, nebo prostřednictvím sociálních sítí (LinkedIn, Facebook aj.). Pokud se do firmy dovoláte, většinou vám odpoví telefonistka, které byla linka přesměrována domů. Pokud bude mít štěstí, předá vám příslušný email na kontaktní osobu.

  Ozvěte se ZK Mexiko a zkonzultujte nejvhodnější termín pro oslovení vašich potenciálních partnerů. Pokud byste jednali ukvapeně, mohlo by mít kontaktování kontraproduktivní efekt.

 4. Nespoléhejte se na angličtinu

  Vzešlo pro vás Mexiko jako perspektivní země? Věnujte se přípravě marketingových materiálů ve španělském jazyce a také zvažte rozšíření obchodního oddělení o španělsky mluvící zaměstnance. Španělský jazyk otevírá dveře, boří hranice a buduje přátelství, které bude jistě od vás distributor očekávat.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Mexiku

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Mexikem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Počítejte s volnějším pojetím času

  Je třeba dopředu počítat s tím, že navázání obchodního vztahu zabere delší dobu, než jsme na to zvyklí z Evropy. Ovšem odměnou za vytrvalost je pak kvalitní obchodní partner.

 2. Španělštinu zaručuje úspěch

  Ačkoliv v mnoha společnostech lze vést jednání v angličtině a v začátcích postačí tlumočník, na dlouhodobou spolupráci je vhodné se španělštinou počítat.

 3. Získejte osobní důvěru

  Váš obchodní partner, váš přítel. S tímto pravidlem musíte v Mexiku počítat. Pokud chcete s vaším mexickým společníkem zahájit dlouhodobou spolupráci, musíte váš vztah rozvíjet nejen ve sféře obchodní, ale také osobní. Nebojte se každé jednání zahájit tématem týkajícím se rodiny či volného času vašeho mexického společníka.

 4. Komunikace je klíčem k úspěchu

  Osobní vztah lze posilovat i pravidelnými cestami za mexickým partnerem; v tomto ohledu se také nebojte vašeho společníka pozvat k vám do Česka. Zároveň vždy preferujte telefonát před e-mailem. Při telefonické komunikaci však respektujte polední pauzu (přibližně 13–16 mexického času) a státní svátky.

 5. Tolerujte nedochvilnost

  Je pravděpodobné, že Váš partner nebude vždy dochvilný, pojem času je v Mexiku jiný než v Evropě. Od českého protějšku se však dochvilnost bude vždy očekávat.

 6. Nezapomínejte na dobrou prezentaci

  V Mexiku se klade velký důraz na prezentaci vás osobně i vaší společnosti, dbejte tedy nejen na kvalitní propagační materiály (ty musí být přehledné, stručné a zřetelné), ale i na váš zevnějšek. V Mexiku stejně jako všude jinde platí, že šaty dělají člověka.

 7. Nekritizujte

  Dejte si pozor na kritiku, i ta konstruktivní zde bývá vnímána velmi negativně.

 8. Zájem o mexickou kulturu otevírá dveře

  Dobře se připravte na jednání: přichystejte si přesvědčivé argumenty týkající se vašeho výrobku a neustále jej zdůrazňujte. Zároveň je vhodné projevit zájem o mexickou kulturu, partner to ocení. Vyvarujte jakékoli kritiky či témat spjatých s politikou.

 9. Ubezpečte se, že daná ujednání platí

  Dávejte si pozor na sliby a dohodnuté postupy, Mexičan vám zřídkakdy řekne „ne“, to však neznamená, že se můžete spolehnout na opak. Neustále se ujišťujte o postupu a ověřujte si, že skutečně oba máte jasno v tom, kam se dosavadní jednání ubírají.

 10. Drobná pozornost vždy potěší

  Cokoliv, co je spjaté s Českou republikou, s vaší společností či se zájmy obchodního partnera, bude jistě kladně přijato a zajistí prohloubení vzájemné spolupráce. Dárky jsou vítány při každém vašem setkání.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí

Doporučujeme