Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény ze strany zaměstnavatele. Často se uvádí, že zaměstnanec pobírá „nemocenskou“ a nerozlišuje se od koho zaměstnanec peníze v době své nemoci dostává.

Povinnosti zaměstnance a důsledky jejich porušení, práva zaměstnavatele. Praktické tipy a příklady.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Současná úprava nemocenské a náhrady mzdy v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Úvodem je třeba vysvětlit pojmy nezbytně nutné pro objasnění problematiky tohoto článku. V současné době je velmi často uváděno, že zaměstnanec pobírá „nemocenskou“, přičemž se nerozlišuje, od koho zaměstnanec peníze v době své nemoci dostává. Pro pochopení problematiky je nezbytné především vyložit následující pojmy: „nemocenská, nemocenské dávky“ a „náhrada mzdy či platu zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa“.

Ve stručnosti, v období od 1. do 14. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu, kterou mu je povinen vyplatit jeho zaměstnavatel. V období od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci nemocenská dávka, kterou zaměstnanci vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení, příp. služební útvary, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme