Namibie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Mapa globálních oborových příležitostí připravovaná ministerstvem zahraničí ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a CzechTrade namibijský trh nezpracovává.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V Namibii existuje dominantní centrální řízení a plánování. Příležitosti pro český export tak mohou spočívat zejména v dodávkách pro státní sektor. Jako perspektivní položky českého vývozu se jeví některé strojírenské výrobky především pro těžební průmysl a energetiku včetně energie z obnovitelných zdrojů, informační a telekomunikační technologie či zařízení na čištění a recykladci odpadních vod a úpravny vody včetně zavlažovacích systémů (vzhledem ke značnému nedostatku vody a nutnosti s ní šetřit). Trvalý zájem o české výrobky obranného průmyslu a technologie dlouhodobě projevuje namibijské ministerstvo obrany. V minulosti byly některé veřejné zakázky a projekty pozastaveny z důvodu nesolventnosti vlády.

Na webových stránkách Namibia Investment Centre inzeruje namibijské ministerstvo industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních firem možnosti spolupráce v oblasti výroby obuvi, skla a automobilové techniky formou investic do těchto oblastí či zakládání společných podniků.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Základní přehled a kalendář akcí v Namibii obsahuje webový portál BusinessInfo.cz. Aktuální informace o akcích koordinovaných českým velvyslanectvím v Pretoriizahraniční kanceláří CzechTrade Johannesburg uvádí webové stránky těchto úřadů. V kapitole 6.4 je uveden přehled nejvýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v Namibii.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme