Namibie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Objem vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Namibií je relativně malý. Česko má s Namibií výrazně zápornou obchodní bilanci. V roce 2019 měl vývoz do Namibie hodnotu 2,8 mil. USD a o rok předtím 2,1 mil. USD. Dovoz z Namibie do ČR pak v roce 2019 činil 7,4 mil. USD, přičemž v roce 2018 to bylo 8,7 mil. USD. Obrat obchodní spolupráce dosáhl vrcholu v roce 2014, kdy činil 11,3 mil. USD.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz (mil. USD)

4,75 2,41  1,99 2,10 2,79

Dovoz (mil. USD)

4,16 4,06  4,29 8,69 7,40

Bilance (mil. USD)

0,58 -1,65 -2,30 -6,58 -4,60

Zdroj: Databáze Českého statistického úřadu 2020

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U českého vývozu byly v roce 2019 dominantní zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky, obráběcí stroje, osobní automobily, zbraně a střelivo. Většinu dovozu do ČR tvoří hovězí maso, ryby a ovoce (hrozny).

HS kód

Vývoz z ČR do Namibie v r. 2019

USD (tis.)
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 1 847
8459 Stroje obráběcí pro vrtání frézování řezání apod 225
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob 214
9306 Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely; náboje a podobné střelivo a střely a jejich součásti, včetně broků 107
8517 Telefonní přístroje, přístroje pro vysílání hlasu, obrazů a dat, vč přístrojů pro komunikaci v drátových a bezdrátových sítích 72
9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné 43
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 31
9013 Zařízení s kapalnými krystaly; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje 29
9504 Videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní společenské hry, vč motorových nebo mechanických her, kulečníků apod 26
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování 21
HS kód

Dovoz z Namibie do ČR v r. 2019

USD (tis.)
0201 Maso hovězí čerstvé chlazené 4 743
0806 Hrozny vinné čerstvé sušené 1 938
0304 Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené 245
8542 Elektronické integrované obvody 148
8501 Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí) 92
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 40
2603 Rudy měděné 34
8450 Pračky pro domácnost prádelny i se sušičkami 33
8517 Telefonní přístroje, přístroje pro vysílání hlasu, obrazů a dat, vč přístrojů pro komunikaci v drátových a bezdrátových sítích 32
0303 Ryby zmrazené ne filé aj rybí maso 13

Zdroj: Databáze Českého statistického úřadu 2020

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ekonomický úsek zastupitelského úřadu v Pretorii neeviduje vzájemnou výměnu v oblasti služeb mezi Namibií a Českou republikou.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle veškerých dostupných informací české investice v Namibii, joint-venture ani jiná spojení českých a namibijských firem nejsou evidovány.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Českou a Namibijskou republikou nebyly dosud uzavřeny žádné bilaterální smlouvy ani jiné smluvní dokumenty obchodní a ekonomické povahy. Seznam platných mezinárodních smluv je k dispozici na webových stránkách ministerstva zahraničí. Po vstupu Česka do Evropské unie se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi členskými státy EU a zeměmi africké, karibské a pacifické skupiny států (tzv. ACP), kam patří i Namibie. Od roku 2016 je v platnosti Dohoda o ekonomické spolupráci mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), kam patří i Namibie.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika přispívá do příslušných fondů a nástrojů Evropské unie. Pro období 2014 až 2020 bylo Namibii alokováno 68 mil. EUR z Evropského rozvojového fondu, přičemž se počítá s pokračováním rozvojové spolupráce EU i v dalším období. Programovou prioritou rozvojové pomoci EU je vzdělání, dovednosti a zemědělský sektor. Namibie byla v minulosti významným příjemcem bilaterální rozvojové pomoci ČR (např. sociální projekty v Keetmanshoop organizace Člověk v tísni či vybavení obuvnického závodu namibijské státní firmy August 26 řízené ministerstvem obrany v Okahanja). Taktéž zde byly realizovány tzv. malé lokální projekty rozvojové spolupráce, jež koordinovalo velvyslanectví v Pretorii. Česká republika uděluje namibijským studentům každoročně několik vysokoškolských vládních stipendií. V současnosti Namibie nepatří mezi tzv. prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce. O dotace na rozvojové projekty se mohou české firmy ucházet v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury (tzv. program B2B). Bližší informace jsou k dipozici na stránkách ministerstva zahraničí a České rozvojové agentury.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme