Obchodní desatero pro Kazachstán

Deset doporučení pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Kazachstánem. Jak efektivně a úspěšně obchodovat s tímto teritoriem.1. Získejte si důvěru osobním kontaktem

Obchod má v Kazachstánu významnou společenskou rovinu a je silně postaven na osobním styku. Osobní kontakt, zvláště na začátku obchodního případu, je velmi důležitý. V této fázi si získáváte důvěru obchodního partnera, která je v Kazachstánu pro úspěšnost obchodu zcela zásadní.

2. Jednejte v ruštině

Jednacím jazykem téměř vždy ruština. S angličtinou moc nepochodíte. Kazaština je státním jazykem, ruština oficiálním a byznys jazykem. I katalogy a prospekty se snažte připravit v ruštině.

3. Nepodceňte stisk ruky

Osobní jednání začíná podáním ruky. Pokud váš partner stiskne vaši ruku zároveň i druhou rukou, je to z jeho strany projev přátelství, důvěry a úcty. Je to stará kazašská tradice. Nepoužívají to dnes už všichni, někteří bohatí byznysmeni tuto tradici již nectí, ale ve většině případů se dodržuje.

4. Připravte si „tost“

Je častým zvykem zajít si po jednání posedět do restaurace, na „daču“ nebo do „baně“. Kazaši jsou milovníci a mistři „tostů“ (přípitků), proto si nějaký „tost“ raději vždy dopředu připravte.

5. Na telefon se spolehněte víc než na e-mail

Nejlepším komunikačním prostředkem je telefon a fax. Pokud zašlete mail, doporučuji po několika hodinách zavolat a zeptat se, zda dotyčný mail obdržel a kdy je možné očekávat odpověď.

6. Připomínejte se

V komunikaci buďte aktivní, je nutné se neustále připomínat. Pokud partner neodpoví na e-mail nebo fax, neznamená to ještě nezájem.

7. Bud’te trpěliví

Rozhodování tady většinou trvá déle, než je u nás zvykem. Vyzbrojte se trpělivostí.

8. Připravte si podklady v ruštině

Katalogy a prospekty se snažte připravit v ruštině.

9. Rozvíjejte osobní kontakty

Pro účast v tendrech nebo výběrových řízeních je dobré se spojit s kazašským partnerem nebo firmou. Bez dobrých kontaktů a znalosti tohoto prostředí většinou neuspějete. V byznysu se často využívají přátelské a příbuzenské vazby.

10. Jezděte na veletrhy

Pro získání prvotních kontaktů, důvěry i pro prestiž je možné zúčastnit se odborného veletr‐ hu, s ohledem na větší efektivitu však dopo‐ ručujeme využít individuální asistenční službu kanceláře CzechTradu či se zúčastnit některé z jí pořádaných misí. Oslovování rem napřímo z ČR prostřednictvím kontaktů na internetu zpravidla nepřináší žádnou zpětnou vazbu.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem