Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku

Národní ochranná známka (známka registrovaná v ČR)

O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá prostřednictvím přihlášky podané na Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“, nebo „Úřad“) na předepsaném formuláři. Formulář přihlášky ochranné známky s žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku je možné získat na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví a lze jej podat i elektronicky.

Náležitosti přihlášky národní ochranné známky

Přihláška ochranné známky musí obsahovat:

  1. údaje o totožnosti přihlašovatele,
  2. seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky,
  3. znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení, které splňuje požadavky dle zákona.

Pokud se při přihlašování ochranné známky necháváte zastoupit, musí přihláška obsahovat také údaje o totožnosti zástupce a k přihlášce musí být připojen doklad o zastoupení (typicky plná moc).

Pro specifikaci ochranné známky, která má být zapsána, je nutné vyplnit příslušné kolonky obsažené ve formuláři Úřadu. Ve formuláři přihlašovatel určí  zda se jedná o ochrannou známku slovní, obrazovou, prostorovou, poziční, se vzorem, tvořenou pouze barvou, zvukovou, multimediální, holografickou, pohybovou, či jinou (která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek). Dále přihlašovatel určí, zda je provedení přihlašované ochranné známky barevné či černobílé. Může také zvolit možnost, že přihlašovaná ochranná známka je známkou kolektivní a certifikační.

U přihlášky ochranné známky tvořené pouhou barvou musí přihlašovatel specifikovat, kterým barevným odstínem je označení tvořeno, například uvedením čísla odstínu podle vzorníků barev Pantone, Cmyk či barevné stupnice Ral.

U slovní ochranné známky jsou povolené pouze latinské alfanumerické znaky bez diakritiky (a-Z), arabské číslice (0-9), římské číslice a následující znaky: ë ö ä ü ° ! @ # % & * ( ) ? . , ; : + -/ _ = § ě š č ř ž ý á í é ů ú ť ď ň $ “ ‚. Pokud byste zvolili písmena jiné abecedy či jiné, než výše uvedené znaky, je nutné zvolit jako druh ochranné známky obrazovou a přiložit její plošné vyobrazení.

Pokud se jedná o slovní ochrannou známku, uvede přihlašovatel pouze její znění. Pokud se jedná o jinou než slovní ochrannou známku, přiloží přihlašovatel plošné vyobrazení o rozměru minimálně A8, maximálně A4 nebo jiné vyjádření v elektronické podobě, a to v provedení, které je schopno další reprodukce.

Tip

Pokud podáváte přihlášku elektronicky, doložte plošné vyobrazení ochranné známky v souboru JPEG či GIF. Soubory v PDF Úřad nepřijímá. Plošné vyobrazení ochranné známky doložte pouze jedním obrázkem. Pokud by bylo k přihlášce přiloženo více variant vyobrazení ochranné známky, bylo by to Úřadem považováno za více přihlášek. Platí tedy – „co vyobrazení, to přihláška jedné ochranné známky“.

Vzhledem k tomu, že ochranná známka je vždy spojena s konkrétním výrobkem nebo službou (jednou ze základních funkcí ochranných známek je jejich rozlišovací schopnost, tj. jsou určeny k rozlišení výrobků a služeb stejného druhu), je nutné již v přihlášce ochranné známky uvést, pro kterou kategorii výrobků či služeb je známka přihlašována, a to uvedením tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb, které je obsaženo v Niceské úmluvě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Niceské třídění výrobků a služeb:

TřídaVýrobky a služby
Třída 1Chemické látky pro použití v průmyslu, vědě a v oblasti fotografie, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu; hasicí a protipožární směsi; přípravky na kalení a pájení; látky na činění zvířecích kůží; lepidla pro použití v průmyslu; tmely a jiné výplňové pasty; kompost, hnůj, hnojiva; biologické přípravky pro použití v průmyslu a vědě.
Třída 2Barvy, nátěry, laky; konzervační přípravky proti korozi a proti deterioraci dřeva; barviva; inkousty pro tisk, značkování a rytecké práce; přírodní pryskyřice v surovém stavu; lístkové a práškové kovy pro použití při malování, dekorování, tisku a v umění.
Třída 3Neléčivé kosmetické a toaletní přípravky; neléčivé přípravky pro ústní hygienu; parfumerní výrobky; éterické oleje; bělicí přípravky a další prací prostředky; přípravky na čištění, leštění, drhnutí a broušení.
Třída 4Průmyslové oleje a tuky, vosk; maziva; přípravky pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; paliva a osvětlovací látky; svíčky a knoty na svícení.
Třída 5Farmaceutika, léčebné a veterinární přípravky; hygienické přípravky pro zdravotnické účely; dietetické potraviny a přípravky upravené pro léčebné či veterinární účely, potraviny pro kojence a batolata; potravinové doplňky pro lidskou spotřebu a zvířata; náplasti, obvazové materiály a krytí; materiály pro plombování zubů, dentální vosky; dezinfekční přípravky; přípravky na hubení škůdců; fungicidy, herbicidy.
Třída 6Obecné kovy a jejich slitiny, rudy; kovové materiály pro stavebnictví a konstrukce; přenosné kovové budovy; neelektrické kabely a dráty z obecných kovů; drobné kovové železářské výrobky; kovové kontejnery pro skladování nebo přepravu; sejfy.
Třída 7Stroje; obráběcí stroje; motorem poháněné nástroje a motorem poháněná nářadí; motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; spojky pro stroje a součásti strojních převodů, s výjimkou spojek a součástí převodů pro pozemní vozidla; zemědělské nástroje a nářadí, s výjimkou ručních nástrojů a nářadí na ruční pohon; líhně pro vejce; výdejní automaty.
Třída 8Ruční nářadí a nástroje (na ruční pohon); příbory; bodné a sečné zbraně; břitvy, žiletky a holicí strojky.
Třída 9Přístroje a nástroje vědecké, lodní, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, přístroje a nástroje pro vážení, měření, signalizaci, detekci, testování, inspekci, záchranu a výuku; zařízení a přístroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; zařízení a nástroje pro záznam, přenos, reprodukci nebo zpracování zvuku, obrazu nebo dat; média se záznamem a stahovatelná média, počítačový software, prázdná digitální nebo analogová záznamová a úložná média; mechanismy pro zařízení uváděná do chodu vhozením mincí; registrační pokladny, výpočetní zařízení, počítače a periferní zařízení počítačů; potápěčské obleky, potápěčské masky, špunty do uší pro potápěče, nosní klipsy pro potápěče a plavce, potápěčské rukavice, dýchací přístroje pro plavání pod vodou, hasicí přístroje.
Třída 10Chirurgické, lékařské, stomatologické a veterinární přístroje a nástroje; umělé končetiny, oční a zubní protézy; ortopedické potřeby; materiály na sešívání ran; terapeutické a pomocné přístroje uzpůsobené pro osoby se zdravotním postižením; masážní přístroje; přístroje, zařízení a výrobky pro péči o kojence; přístroje, zařízení a výrobky pro sexuální aktivity.
Třída 11Zařízení na osvětlování, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, ventilaci, rozvod vody a zařízení pro sanitární účely.
Třída 12Vozidla; dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem.
Třída 13Střelné zbraně; munice a střely; výbušniny; ohňostroje.
Třída 14Vzácné kovy a jejich slitiny; šperky, drahokamy a polodrahokamy; hodinářské a chronometrické přístroje.
Třída 15Hudební nástroje, stojany na noty a stojany na hudební nástroje; dirigentské taktovky.
Třída 16Papír a lepenka; tiskárenské výrobky; potřeby pro vazbu knih; fotografie; papírnické zboží a kancelářské potřeby s výjimkou nábytku; lepidla pro kancelářské potřeby nebo pro domácnost; potřeby pro rýsování a kreslení a potřeby pro umělce, malířské štětce; instruktážní a výukové materiály; plastové archy, fólie a sáčky pro balení a obaly; tiskařské typy, štočky.
Třída 17Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída, nezpracované a jako polotovary a jejich náhražky; plastické hmoty a pryskyřice v extrudované formě pro použití ve výrobě; těsnicí, ucpávací a izolační materiály; ohebná nekovová potrubí, trubky a hadice.
Třída 18Kůže a imitace kůží; zvířecí kůže a usně; zavazadla a tašky; deštníky a slunečníky; vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské výrobky; obojky, vodítka a oblečky pro zvířata.
Třída 19Materiály, ne z kovu, pro stavebnictví a neohebné trubky, ne z kovu, pro stavebnictví; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné stavby; nekovové pomníky.
Třída 20Nábytek, zrcadla, rámy obrazů; nádoby na skladování a přepravu, nekovové; kosti, rohovina, velrybí kostice a perleť, v surovém stavu nebo částečně zpracované; mušle, lastury, ulity; mořská pěna; jantar.
Třída 21Domácí a kuchyňské potřeby a nádoby; nádobí na vaření a nádobí na stolování, kromě nožů, vidliček a lžic; hřebeny a mycí houby; kartáče, ne však malířské štětce; materiály pro výrobu kartáčů; pomůcky pro čištění; sklo v surovém stavu nebo částečně zpracované, kromě stavebního skla; výrobky ze skla, porcelánu a kameniny.
Třída 22Lana a provazy; sítě; stany a plachty; markýzy z textilních a syntetických materiálů; lodní plachty; pytle pro přepravu a skladování sypkých materiálů; materiály na vycpávání a výplně, s výjimkou papíru, lepenky, gumy a plastu; surové textilní materiály a jejich náhražky.
Třída 23Příze a nitě pro textilní účely.
Třída 24Textilie a náhražky textilií; bytový textil; textilní a plastové záclony a závěsy.
Třída 25Oděvy, obuv, pokrývky hlavy.
Třída 26Krajky, lemovky a výšivky, a galanterní stuhy a mašle; knoflíky, galanterní háčky a očka, špendlíky a jehly; umělé květiny; ozdoby do vlasů; umělé vlasy.
Třída 27Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné materiály určené na pokrytí stavebně dokončených podlah; čalouny (ne z textilních látek).
Třída 28Hry, hračky a výrobky určené ke hraní; zařízení na videohry; cvičební a sportovní potřeby; vánoční ozdoby.
Třída 29Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, kompoty; vejce; mléko a mléčné výrobky; potravinářské oleje a tuky.
Třída 30Káva, čaj, kakao a náhražky kávy; rýže; tapioka a ságo; mouka a přípravky vyrobené z obilnin; chléb, pečivo a cukrovinky; produkty určené ke konzumaci v mraženém stavu; cukr, med, melasa; droždí, kypřicí prášek do pečiva; sůl; hořčice; ocet, omáčky (ochucovadla); koření; led (zmrazená voda).
Třída 31Surové a nezpracované zemědělské, akvakulturní, zahradnické a lesní produkty; zrna a semena surová nebo nezpracovaná; čerstvé ovoce a zelenina, čerstvé bylinky; přírodní rostliny a květiny; cibule a hlízy, sazenice a semena pro pěstování rostlin; živá zvířata; krmiva a nápoje pro zvířata; slad.
Třída 32Piva; nealkoholické nápoje; minerální a sycené vody; nápoje a ovocné šťávy; sirupy a jiné nealkoholické přípravky pro přípravu nápojů.
Třída 33Alkoholické nápoje (s výjimkou piv), alkoholové přípravky pro přípravu nápojů.
Třída 34Tabák a náhražky tabáku; cigarety a doutníky; elektronické cigaret a ústní vaporizéry pro kuřáky; potřeby pro kuřáky; zápalky.
Třída 35Reklama, propagace; řízení obchodní činnosti; obchodní administrativa; kancelářské práce.
Třída 36Pojištění; finančnictví; peněžnictví; služby v oblasti nemovitostí.
Třída 37Stavební služby; instalační služby a opravy; důlní těžba, těžba ropy a plynu.
Třída 38Telekomunikační služby.
Třída 39Doprava; balení a skladování zboží; organizování cest.
Třída 40Zpracování materiálů; recyklace odpadu, čištění vzduchu a úprava vody, tiskařské služby; konzervování potravin a nápojů.
Třída 41Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti.
Třída 42Vědecké a technické služby a související výzkum a projektování; průmyslová analýza a výzkum a design; kontrola kvality; služby ověřování; navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.
Třída 43Služby zajišťující stravování a nápoje; dočasné ubytování.
Třída 44Lékařské služby; veterinární služby; péče o hygienu a krásu osob a zvířat; zemědělské služby, služby v oblasti akvakultury, zahradnické a lesnické služby.
Třída 45Právní služby; bezpečnostní služby pro fyzickou ochranu hmotného majetku a osob; osobní a sociální služby poskytované jinými osobami za účelem uspokojování potřeb fyzických osob.

Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky

Nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání přihlášky musí přihlašovatel zaplatit poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky, jehož výše se odvíjí od počtu tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které je ochranná známka přihlašována.

Správní poplatek za přijetí přihlášky individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb je stanoven ve výši 5000 Kč, za přijetí přihlášky kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb je stanoven správní poplatek ve výši 10 000 Kč.

Je-li podána přihláška k přijetí ochranné známky, která má být zapsána pro vyšší počet výrobků nebo služeb než tři, je přihlašovatel povinen zaplatit za každou třídu výrobků nebo služeb nad daný limit 500 Kč. Je však nutno mít na paměti, že není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě jednoho měsíce od podání přihlášky zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou, což má zásadní vliv na právo priority (pořadí) podané přihlášky.

Není-li poplatek zaplacen v plné výši, vyzve Úřad přihlašovatele k doplacení, a nedojde-li ani poté k doplacení, považuje se přihláška za podanou jen pro výrobky a služby, na které se má podle přihlašovatele vztahovat, a není-li patrné, na které výrobky a služby se má vztahovat, je stanovena vyvratitelná právní domněnka, že přihláška se považuje za podanou v rozsahu tolika tříd výrobků a služeb uvedených na přihlášce v pořadí od nejnižší, kolik jich zaplacená částka zahrnuje.

Tip

Správní poplatek lze uhradit:

  • v hotovosti na pokladně ÚPV;
  • složenkou nebo převodem na účet ÚPV (číslo 3711-21526001/0710, Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 3 + pořadové číslo přihlášky) – ověřte si na webu ÚPV; nebo
  • kolkem (pouze do výše 5000 Kč).

Není-li poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, považuje se přihláška bez dalšího za nepodanou.

Právo přednosti

Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

Tip:

Doporučujeme, aby přihlašovatel spolu s přihláškou ochranné známky s žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku zaslal nebo osobně doručil ÚPV také „potvrzení o podání přihlášky ochranné známky“, ve kterém ÚPV potvrdí datum podání přihlášky a současně doplní číslo, pod kterým je ochranná známka evidována (to slouží mimo jiné i jako variabilní symbol pro bezhotovostní platbu správního poplatku za přijetí ochranné známky).

Pokud přihlašovatel nepodává přihlášku osobně, ale poštou, a uvede v potvrzení adresu, na kterou má ÚPV potvrzení zaslat, bude mu potvrzení zasláno. Vzor potvrzení je k dispozici na stránkách ÚPV.

Řízení o ochranné známce

Podaná přihláška je nejprve předmětem formálního průzkumu. V této fázi řízení Úřad například zjišťuje, zda označení zboží nebo služeb, pro které má být ochranná známka zapsána, odpovídá Niceskému třídění, zda přihlašovatel uvedl v přihlášce veškeré povinné údaje týkající se jeho osoby, případně jeho zástupce a podobně.

Pokud přihláška ochranné známky obsahuje jakékoli nedostatky, je Úřad povinen vyzvat přihlašovatele k jejich odstranění, včetně stanovení přiměřené lhůty, která nesmí být kratší než 15 dnů. Nejsou-li splněny požadavky na přihlášku stanovené v zákoně a v prováděcí vyhlášce, jejichž neexistence brání řádnému projednání přihlášky, Úřad přihlášku odmítne.

Splňuje-li přihláška ochranné známky stanovené formální náležitosti, podrobí Úřad přihlášku věcnému průzkumu, ve kterém zkoumá, zda je přihláška ochranné známky způsobilá zápisu do rejstříku podle zákona o ochranných známkách, tedy zda označení nesplňuje výše uvedené důvody pro odmítnutí ochrany (např. nemá rozlišovací způsobilost, je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, mohlo by klamat veřejnost atd.).

Dříve Úřad v rámci věcného průzkumu zkoumal i to, zda přihlašované označení není shodné (nebo neobsahuje shodné prvky) se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky a služby. Jak však bylo zmíněno výše, nyní je již tato kontrola na samotných vlastnících starších ochranných známek.

Po ukončení formálního a věcného průzkumu ohledně absolutních důvodů zápisné způsobilosti zveřejní Úřad přihlášku ochranné známky ve Věstníku. Úřad nemá zákonem stanovenou lhůtu pro věcný průzkum podané přihlášky, je proto třeba počítat s jejím trváním v řádu měsíců.

Námitky a připomínky

Zveřejněním přihlášky ochranné známky ve Věstníku je ukončena ta fáze řízení o přihlášce, ve které Úřad přihlášku podrobil formálnímu a věcnému průzkumu ohledně absolutních důvodů zápisné způsobilosti.

Po zveřejnění přihlášky ochranné známky je možné, aby se k ní vyjádřily třetí osoby, a to v rámci institutu připomínek, jehož smyslem je zejména kontrola odborné veřejnosti nad nárokovanými výlučnými právy. Připomínky mají charakter podnětu a osoba, která je podala, se nestává účastníkem řízení.

Úřad připomínkami není vázán, ale pouze k nim přihlíží při rozhodování o zápisu ochranné známky. Připomínky je nutné odlišovat od námitek, k jejichž podání jsou oprávněny pouze zákonem uvedené osoby ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a jejichž podání je na rozdíl od podání připomínek zpoplatněno. Možnost podání připomínek je omezena do zápisu ochranné známky do rejstříku.

Zápis ochranné známky do rejstříku a trvání ochrany

Zápis ochranné známky do rejstříku má konstitutivní charakter, teprve tímto okamžikem tedy vzniká známkové právo a přihlašovatel se stává vlastníkem ochranné známky. Obsahem známkového práva je výlučné právo vlastníka ochranné známky ochrannou známku užívat a vyloučit z jejího užívání kohokoli jiného. Vlastníkovi ochranné známky vydá Úřad osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Zápis ochranné známky platí po dobu 10 let ode dne podání přihlášky. Poté je nutné požádat o obnovu zápisu, jinak ochranná známka zanikne. Žádost o obnovu se podobně jako žádost o zápis podává na formuláři Úřadu, který je dostupný na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Úřad by měl informovat vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Pokud tak Úřad neučiní, nezakládá to však odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci a nemá to vliv ani na uplynutí doby platnosti zápisu.

V žádosti o obnovu ochranné známky se mimo jiné uvede číslo přihlášky ochranné známky, údaje vlastníka ochranné známky, údaje zástupce vlastníka, je-li ustanoven, a seznam výrobků a služeb, kterých se obnova týká (s tím, že tento seznam nemusí odpovídat seznamu výrobků a služeb uvedenému v přihlášce ochranné známky, ale je možné jej zúžit).

Žádost o obnovu zápisu ochranné známky je možné podat nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti ochranné známky, nejpozději však v den skončení platnosti.

Za podání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky je vlastník povinen zaplatit správní poplatek ve výši 2 500 Kč za žádost o obnovu individuální ochranné známky a 5 000 Kč za žádost o obnovu kolektivní ochranné známky.

Správní poplatek je splatný při podání žádosti. Není-li poplatek za obnovu zápisu ochranné známky zaplacen spolu s žádostí o obnovu, případně není zaplacen ve stanovené výši, vyzve Úřad vlastníka, aby jej ve stanovené lhůtě zaplatil nebo doplatil.

Teprve není-li poplatek uhrazen ani v Úřadem stanovené lhůtě, hledí se na žádost o obnovu zápisu, jako by nebyla podána.

Tip

Nepodaří-li se Vám z jakéhokoli důvodu podat žádost o obnovu ochranné známky ve stanovené lhůtě, lze ji podat nejpozději v dodatečné lhůtě šesti měsíců po uplynutí doby platnosti. V takovém případě činí poplatek za žádost o obnovu individuální ochranné známky 5000 Kč a poplatek za žádost o obnovu kolektivní ochranné známky 10 000 Kč, tedy dvojnásobek správního poplatku za žádost o obnovu zápisu ochranné známky podané v ochranné lhůtě.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme