Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

Článek pojednává o povinnostech podnikatelů, které vznikají podnikajícím právnickým osobám a fyzických osobám při nakládání s odpady. A to počínaje předcházením vzniku odpadů, přes jejich shromažďování, až po jejich odstranění.Podrobný obsah

 • Kdo je podnikatel
 • Co je to odpad
 • Obecné povinnosti při nakládání s odpady
 • Zvláštní povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady
  • Přednostní využití odpadů
  • Správné zařazení odpadů
  • Shromažďování odpadů a jejich zabezpečení
  • Převedení odpadů
  • Evidence odpadů
  • Odpadový hospodář
  • Povinnosti výrobců a osob uvádějících výrobky na trh
  • Povinnost zpětného odběru
 • Kontroly a sankce
  • Kontrola dodržování povinností podnikatelů
  • Sankce
  • Řízení o uložení pokuty

Související právní průvodci


Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem