Metody snižování podnikatelského rizika: Prognózování