Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-20179. Platnost koncepce

Platnost této koncepce je stanovena na období 2010–2017. V případě zásadních politických a ekonomických změn v ČR, popř. v mezinárodním kontextu, může být koncepce přiměřeně upravena. Po významných mezinárodních jednáních připravovaných na rok 2015 v souvislosti s Rozvojovými cíli tisíciletí bude zahájen proces vyhodnocování koncepce. 

Přílohy ke stažení