Rumunsko: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky (teritoriální působnost: Rumunsko)
Ambasada Republicii Cehe
Strada Ion Ghica 11,
030045 Bucureşti
tel.: (0040) 21 303 92 30, 21 303 92 81
fax: (0040) 21 312 25 39
E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/bucharest 

Ekonomický úsek – tel.: (0040) 21 303 92 93, 21 303 92 43 
Email: commerce_bucharest@mzv.cz, web: www.export.cz

Konzulární úsek – tel.: (0040) 21 303 92 32, 21 303 92 85 nebo consulate_bucharest@mzv.cz.

Pozn.: Voláte-li např. ze svého českého mobilního telefonu v Rumunsku, je třeba před všechna telefonní čísla přidat nulu. Číslo velvyslanectví tedy bude 021 303 92 30

 

Honorární Generální konzulát České republiky v Temešváru (Timisoara)
Vedoucí úřadu: Ştefan Moţec, honorární generální konzul
Remus 7A, apt. 2-3, 300 194 Timişoara, Romania
Telefon: 0040 356 179 038 Fax : 0040 356 179 039
E-mail: Timisoara@honorary.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: úterý a čtvrtek 14.00-16.00

Pohotovostní telefon pouze pro případy nouze českých občanů (mimo úřední hodiny): 0040 726 121 219.

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

 • MZV ČR, odbor OED, Rumunsko, sekretariát: + 420 2241812592 
 • MZV ČR, teritoriální odbor OJVE, Rumunsko, sekretariát: + 420 2241813197  
 • MPO ČR, Odbor zahraničně-ekonomických politik I, Ing.Karel Zděnovec,  + 420 224852491, Zdenovec@mpo.cz

Zastoupení CzechTrade v Bukurešti
Strada Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti
tel.: 0040 21 316 28 98
fax: 0040 21 312 69 80
e-mail: bucuresti@czechtrade.cz 
web
: www.czechtrade.ro

 

České centrum v Bukurešti
Strada Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti
tel.: +40-21-3039230, IP tel. +420-234668325
fax: +40-21-3122537
e-mail: ccbucharest@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/bucharest, www.czech-it.ro

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Jednotná nouzová linka 112 (Policie, Záchranná služba, Požárníci)
 • Pohotovost (Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca č. 8) 021/962
 • Taxi 021/9531, 021/9461, 021/9435, 021/9477
 • Vlakový jízdní řád 021/9521, www.cfr.ro
 • Letiště v Bukurešti  www.bucharestairports.ro

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

 • www.gov.ro (server vlády, kde jsou hlavní odkazy na ministerstva)
 • www.onrc.ro (obchodní rejstřík)
 • Vyhledávače: www.google.ro
 • Vláda a vládní servery, ministerstva, celní orgány: www.gov.ro – Úřad vlády
 • Ministerstva: http://gov.ro/ro
 • Ministerstvo zahraničních věcí – Ministerul Afacerilor Externe: www.mae.ro
 • Ministerstvo vnitra – Ministerul Afacerilor Interne: www.mai.gov.ro
 • Ministerstvo  zemědělství a rozvoje venkova – Ministerul Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale: www.madr.gov.ro
 • Ministerstvo národní obrany –  Ministerul Apărării Naţionale: www.mapn.ro
 • Ministerstvo  kultury a národní identity – Ministerul Culturii și Identității Naționalei: www.cultura.ro
 • Ministerstvo  pro místní rozvoj a veřejnou správu  – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice : www.mdrap.ro
 • Ministerstvo hospodářství – Ministerul Economiei: www.economie.gov.ro
 • Ministerstvo pro obchod a podnikatelskou sféru – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: www.imm.gov.ro/
 • Ministerstvo energetiky – Ministerul Energiei: www.energie.gov.ro
 • Ministerstvo  národního školství – Ministerul Educaţiei Naţionale: www.edu.ro
 • Ministerstvo  veřejných financí  – Ministerul Finanţelor Publice: www.mfinante.gov.ro
 • Ministerstvo spravedlnosti – Ministerul Justiţiei: www.just.ro
 • Ministerstvo životního prostředí – Ministerul Mediului: www.mmediu.ro 
 • Ministerstvo vodního a lesního hospodářství – Ministerul Apelor și Pădurilor: www.apepaduri.gov.ro/
 • Ministerstvo práce a sociální spravedlnosti – Ministerul Muncii și Justiției Sociale: www.mmuncii.ro
 • Ministerstvo pro informační společnost  a komunikace- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaţionale: www.comunicatii.gov.ro/
 • Ministerstvo zdravotnictví – Ministerul Sănătăţii: www.ms.ro
 • Ministerstvo mládeže a sportu  – Ministerul Tineretului şi Sportului: www.mts.ro
 • Ministerstvo dopravy – Ministerul Transporturilor: www.mt.gov.ro
 • Ministerstvo pro výzkum a inovace – Ministerul Cercetării și Inovării: www.research.gov.ro/
 • Ministerstvo turistiky – Ministerul Turismului: www.turism.gov.ro/
 • Ministerstvo evropských fondů – Ministerul Fondurilor Europene: www.fonduri-ue.ro
 • Ministerstvo pro styky s Parlamentem – Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul:  www.mrp.gov.ro/
 • Ministerstvo pro Rumuny  v zahraničí – Ministerul pentru Românii de Pretutindeni: www.mprp.gov.ro

Další podřízené agentury a subjekty:

 

Veletrhy a výstavy:

Ekonomické informace:

Finanční a burzovní:

  MHD v Bukurešti:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bukurešti (Rumunsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem