Rusko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Moskvě (Ruská federace)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Sankt Petěrburgu a Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu průběžně aktualizuje mapu globálních oborových příležitostí pro české exportéry.

Aktuálně je identifikováno následujících 11 perspektivních sektorů pro český vývoz do Ruska:  

 1. Automobilový průmysl
 2. Dopravní průmysl a infrastruktura
 3. Železniční a kolejová doprava
 4. Energetický průmysl
 5. Civilní letecký průmysl
 6. Strojírenský průmysl
 7. Vodohospodářský a odpadní průmysl
 8. Důlní, těžební a ropný průmysl
 9. Chemický průmysl
 10.  Zdravotnický a famaceutický průmysl
 11.  Zemědělský a potravinářský průmyslPodrobně viz https://www.mzv.cz/ekonomika/cz/udalosti/mapa_globalnich_oborovych_prilezitosti_1.html.

Při snaze exportovat české zboží na ruský trh musí exportéři počítat se zvýšeným tlakem na lokalizaci a zesíleným požadavkem na zajištění exportního financování. Dále pak s větší nestabilitou investičního prostředí, vyšší mírou korupce a nižší vymahatelností práva, než jsou zvyklí z ČR.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Ruské federaci průběžně probíhá mnoho akcí určených pro české podnikatele a firmy. Většinu z nich pořádají státní instituce a organizace, tj. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další rezorty, Velvyslanectví ČR v Moskvě a Generální konzuláty v Sankt Petěrburgu a Jekatěrinburgu, vládní agentury CzechTrade, CzechTourism. Akce jsou organizovány samostatně nebo společně ve spolupráci s komorami, asociacemi, svazy, sdruženími, finančními institucemi a dalšími partnery.

Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s Generálními konzuláty v Sankt-Petěrburgu a Jekatěrinburgu připravují akce na podporu českého exportu, které především vycházejí ze zpracované mapy oborových příležitostí pro Ruskou federaci, tj. identifikovaných prioritních sektorů pro český export.

Hlavními nástroji ekonomické diplomacie jsou projekty ekonomické diplomacie, podnikatelské mise, oborové prezentace a další aktivity.

Zároveň se Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s generálními konzuláty a kancelářemi vládní agentury CzechTrade v Moskvě, Sankt-Petěrburgu a Jekatěrinburgu soustřeďují na posilování přímé spolupráce s vybranými ruskými regiony.

Hlavním nástrojem bilaterální ekonomické spolupráce na vládní úrovni je Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (MVK) mezi ČR a RF, v rámci které pracuje 16 sektorových a regionálních pracovních skupin. Poslední 11. zasedání MVK se uskutečnilo ve dnech 5. – 6.3. 2019 v Praze pod vedením předsedů, tj. ministrů průmyslu a obchodu ČR a RF. Další, 12. zasedání by se mělo konat v roce 2020 v Ruské federaci.

Přehled hlavních výstav a veletrhů vhodných pro české podnikatele konaných v Rusku v roce 2019/2020 je uveden v kapitole 6. 4.

 

Vybrané hlavní akce pro české podnikatele v roce 2019:

 • Exportní seminář k Rusku a Bělorusku (4. – 6.3.2019, Praha a Olomouc); 
 • Podpora ruské incomingové turistiky do vybraných regionů ČR – PROPED (11. 3. 2019, Moskva)
 • Účast českých firem na zemědělském veletrhu v Baškortostánu – PROPED (12. – 16. 3. 2018, Ufa);
 • Podnikatelská mise do regionů Ruské federace – PROPED (září 2019);
 • Podnikatelská mise do ministra zemědělství ČR do Ruské federace (24.6 – 28.6.2019)
 • Festival České republiky v Moskvě (24.-25.8.2019)
 • Prezentace Česká republika – velmoc v leteckém průmyslu – PROPED (27.-30.8. 2018, Moskva);
 • Ruský den na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (2. 10. 2018, Brno);
 • Podpora ruské incomingové turistiky do vybraných regionů ČR – PROPED (13.11.32019, Moskva)
 • Podnikatelská mise do regionů Sibiřského regionálního okruhu – termín bude upřesněn.
 • Prezentace vybraného ruského regionu na Velvyslanectví ČR v Moskvě (cca červen 2019; Moskva).
 • Pravidelné setkávání Podnikatelského klubu v Moskvě.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Moskvě (Ruská federace) ke dni 25.5.2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem