Smlouva o dílo – náležitosti, právní úprava, definice

Smlouva o dílo je mezi podnikateli jedním z nejčastěji používaných smluvních typů. Článek pro čtenáře shrnuje jednak její základní náležitosti, věnuje se však i praktickým problémům, které ze smlouvy o dílo mezi smluvními stranami často nastávají.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Smlouva o dílo (dále také jako „SoD“) je druh závazkového právního vztahu, v němž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu.

Už z uvedené definice vyplývají klíčové prvky smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo. V první řadě se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad. To znamená, že nesjednají-li si strany smlouvy např. zálohové platby, veškeré náklady nese zhotovitel, a to až do chvíle, kdy mu ze smlouvy vznikne právo na zaplacení. Zároveň platí, že zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí, tedy nese nebezpečí škody na věci, resp. díle, a to až do řádného předání díla objednateli.

Proti zmíněným povinnostem zhotovitele stojí dvě povinnosti objednatele, a to povinnost dílo převzít a zaplatit stanovenou cenu. Objednatel obecně vždy přebírá dílo dokončené, a to buď s výhradou, nebo bez výhrad. Povinnost převzít dílo je v praxi častou příčinou sporu smluvních stran, když objednatel odmítá dílo převzít s odůvodněním na vady díla. Zásadní povinností objednatele je povinnost zaplatit cenu díla. K tomu blíže v dalším textu.

Právní úprava

Před přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, byla právní úprava tohoto smluvního typu roztříštěna do dvou základních kodexů, a to jak do zákoníku občanského (zákona č. 40/1964 Sb. – dále jako „OZ 1964“), tak do obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. – dále jako „obchodní zákoník“), což v praxi způsobovalo značné interpretační obtíže.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“), tuto duplicitu odstranil a úpravu poměrně rozsáhle sjednotil ve svých ustanoveních § 2586–2635 OZ. Jako základ současné právní úpravy byla převzata původní úprava smlouvy o dílo dle obchodního zákoníku.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
Tématický Newsletter
Zajímají vás novinky z oblasti práva pro podnikání? Nepropásněte nové články na BusinessInfo.cz, přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Co vám nabízíme? Pomoc s orientací v právních úkonech souvisejících s podnikáním (právo, právní postupy a povinnosti), vzory právních dokumentů a smluv, odkazy na texty vybraných zákonů a aktuality z legislativy.

Zpracování osobních údajů
Přihlášením potvrzuji souhlas, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Doporučujeme