Pomoc při potížích s úřady v EU – SOLVITOchrana osobních údajů a praktické rady pro předkladatele

Běžný postup usnadňující řešení Vašeho problému na vnitřním trhu je takový, že Domácí SOLVIT centrum poskytne Vedoucímu SOLVIT centru vedle jiných detailů o případu také identifikační údaje o Vaší osobě nebo firmě. Poskytování osobních údajů orgány státní správy je v ČR upraveno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Podle § 5 a § 9 tohoto zákona může orgán státní správy (tedy i Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož součástí SOLVIT Centrum pro ČR je) zpracovávat a zpřístupňovat Vámi poskytnuté osobní údaje pouze s Vaším výslovným souhlasem. Obdobná situace je podle § 18 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, u informací, které mají povahu obchodního tajemství.

Vámi poskytnuté údaje budou použity výlučně k řešení případu. Přístup k detailům o Vaší osobě nebo firmě, uloženým v databázi SOLVIT, mají pouze Domácí a Vedoucí SOLVIT centrum a SOLVIT tým Evropské komise. Ostatní subjekty, které mají do databáze přístup, znají pouze obecné okolnosti Vašeho případu.

Pokud se rozhodnete, že souhlas k zpřístupnění identifikačních údajů o sobě nebo Vaší firmě nedáte, nelze Váš případ předat Vedoucímu SOLVIT centru a nemůže tak dojít k vyřízení Vaší stížnosti.

Praktické rady pro předkladatele stížnosti

Obrátíte-li se na Domácí SOLVIT centrum se stížností, existuje několik způsobů, jak můžete pomoci urychlit řešení svého případu. Ujistěte se, že Váš případ nespadá pod výjimky, které jsou vyňaty z působnosti systému SOLVIT. Dále pak řešení výrazně napomůže, když nám poskytnete:

  • stručné shrnutí případu
  • veškerou korespondenci případu se týkající
  • veškerou důležitou dokumentaci
  • jakékoli jiné podpůrné doklady a důkazní prostředky

Jmenované podklady nemusí být originály, ani ověřené kopie.