Pomoc při potížích s úřady v EU – SOLVIT

Dnem vstupu do Evropské unie se Česká republika zapojila do systému SOLVIT, který může pomoci podnikatelům a občanům z členských států, pokud orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje právo ES a tím podnikatele nebo občana poškozuje.Co je SOLVIT

Systém SOLVIT tvoří síť tzv. „SOLVIT center“ spojených navzájem pomocí speciální internetové databáze. V každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu existuje jedno takové centrum.

Smyslem této sítě je pomoci řešit co nejefektivněji problémy vznikající nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu EU ze strany státní správy členských států. Jedná se o nástroj, který svou neformálností a rychlostí (do 10 týdnů) nabízí občanům a podnikatelům z členských států alternativu ke zdlouhavému a mnohdy nákladnému soudnímu řízení anebo ke stížnosti u Evropské komise. Za využití systému SOLVIT neplatí občané nebo podnikatelé žádné poplatky. Dalšími výhodami jsou transparentnost postupů v systému SOLVIT a přitom zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje poskytnuté žadatelem.

Kdy Vám SOLVIT může pomoci

Na SOLVIT centrum se můžete obracet s problémy, které Vám v jiných členských státech vzniknou např. v těchto oblastech:

 • Uznávání odborných kvalifikací
 • Víza a právo pobytu
 • Obchod a poskytování služeb (podnikání)
 • Motorová vozidla a řidičské průkazy
 • Rodinné dávky
 • Důchodová práva
 • Práce v zahraničí
 • Dávky v nezaměstnanosti
 • Zdravotní pojištění
 • Přístup ke vzdělání
 • Přeshraniční pohyb kapitálu a plateb
 • Vrácení DPH

Kdy Vám SOLVIT nemůže pomoci

Existují okolnosti nebo typy problémů, kterými se SOLVIT nemůže zabývat.

SOLVIT nelze použít:

 • pokud ve věci bylo zahájeno soudní řízení
 • pokud se jedná o problém mezi dvěma soukromými subjekty, např. mezi dvěma podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem – prostřednictvím sítě SOLVIT lze řešit pouze pochybení státních orgánů při aplikaci práva EU.
 • pokud je podle práva členského státu, ve kterém problém vzniknul, nezbytné k uplatnění Vašich práv dodržet určité procesní lhůty – využitím systému SOLVIT jako neformálního prostředku totiž nedochází k zastavení běhu procesních lhůt
 • pokud jde o záležitost spotřebitelských práv, nebo se snažíte získat náhradu škody

Příklady problémů, které se díky SOLVITu podařilo úspěšně vyřešit:

Úspěchem SOLVIT centra v České republice skončil například případ českého podnikatele, který se dostal do sporu s rakouským úřadem. Český živnostník v rámci své podnikatelské činnosti poskytoval v roce 2009 dočasně své služby i v Rakousku. V roce 2016 znenadání obdržel od rakouské instituce sociálního zabezpečení dopis, v němž tento úřad konstatoval, že s ohledem na rozsah činnosti poskytované na území Rakouska má uhradit dlužnou částku na odvodech na sociální pojištění, která se od roku 2009 vyšplhala na 20 000 eur. Díky intervenci českého SOLVIT centra se podnikateli podařilo doložit, že většina jeho činnosti byla vykonávána na území ČR, živnostník tedy podléhal české legislativě, kde byly všechny jeho odvody řádně uhrazeny. Rakouský orgán vzal následně své rozhodnutí zpět a český podnikatel nemusel hradit požadovanou částku.

Doporučujeme