Pomoc při potížích s úřady v EU – SOLVITKontakty a přidružené organizace sítě SOLVIT

SOLVIT centrum pro Českou republiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor vnitřního trhu a služeb EU
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel: 224 221 701
e-mail: solvit@mpo.cz

Máte možnost navštívit také internetové stránky Evropské komise.

Užitečné kontakty

O svých právech na vnitřním trhu se můžete v rámci internetu poučit také na těchto místech:

Další užitečné informace naleznete například zde:

Přidružené organizace sítě SOLVIT

Nové případy můžou do databáze SOLVIT vkládat nejen SOLVIT centra členských států, ale také tzv. Přidružené organizace SOLVIT- Nejrůznější zájmové organizace, jako např. obchodní komory, podnikatelské svazy, sdružení spotřebitelů, různé specializované akreditované agentury a jiné nevládní organizace, které získají status Přidružené organizace SOLVITu, tak mohou velmi zajímavým způsobem rozšířit škálu služeb poskytovaných svým členům nebo na tyto organizace se obracejícím subjektům.

Přidruženou organizací SOLVITu se může Vaše organizace stát při splnění dvou podmínek:

      • jedná v zájmu občanů nebo podnikatelů
      • jde o nevýdělečnou organizaci

Požádáte-li o přiznání statutu Přidružené organizace SOLVITu, SOLVIT centrum pro ČR musí nejdřív ověřit, že splňujete podmínky. Pokud budete přijati do systému, obdržíte uživatelské jméno a heslo a jste oprávněni vkládat případy do databáze přímo.

Více na stránkách Evropské komise