Spojené státy americké: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (USA)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR do USA

3,75

3,53

3,761

4,181

 4,641

Dovoz z USA do ČR

3.33

3,23

3,989

4,65

 4,722

Saldo

+0,42

+0,3

-228

-478

 -81

Údaje jsou v mld. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do USA, 2018

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

191 746

4011

Pneumatiky nové z pryže

169 454

8413

Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

154 653

8708

Části, součásti a přísl. motorových vozidel čísel 8701 až 8705

154 610

7304

Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa oceli

142 750

8536

El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

111 317

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

111 200

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné vybavení

105 869

9012

Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy

74 038

8512

El.  přístroje osvětlovací nebo signalizační (kromě výrobků čísl

72 646

 

Dovoz do ČR z USA, 2018

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

236 385

8703

Osobní automobily a jiná motor. vozidla

225 628

8802

Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě (včetně

219 265

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

172 556

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

108 730

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

103 921

8803

Části a součásti výrobků položky 8801 00 nebo čísla 8802

85 092

9018

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přís

77 633

3002

Krev lidská živočišná antisera látky očkovací

74 213

8542

Elektronické integrované obvody

73 473

 

USA jsou již několik let naším nejvýznamnějším exportním partnerem mimo EU a také jednou z našich nejdůležitějších exportních destinací z pohledu přidané hodnoty exportovaného zboží (letecké motory, zdravotnické zařízení, mikroskopy, atp.). Trend růstu jak exportu, tak celkového objemu obchodní výměny s USA, je zřetelný od počátku existence ČR. K výkyvu došlo jen v letech globální ekonomické krize (2008-09), částečně v letech 2016-17.

V roce 2019 byly USA naším 11. největším exportním partnerem (před Ruskou federací (12.) a  Čínou (17.). Vývoz dosáhl předběžné hodnoty 4,641 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o více než 11 %, stejně jako v roce předchozím. Hlavními vývozními položkami byly proudové motory, turbíny, čerpadla, stroje automatického zpracování dat, ocelové trubky, pneumatiky, součásti motorových vozidel, mikroskopy a měřicí přístroje, zbraně a střelivo, lékařské vybavení, nábytek a chemické výrobky. Export do USA představuje 2,33 % (v roce 2018 to bylo 2,1 %)  celkového vývozu ČR, existuje tedy potenciál k dalšímu růstu.

V roce 2019 dosáhl náš dovoz z USA hodnoty 4,722 mld. USD, čímž se meziročně zvýšil pouze o 1,2 %. K výraznému nárůstu amerického dovozu (o 15 %) došlo v roce 2018, proto je nárůst dovozu v roce 2019 nevýrazný. Dovoz z USA představuje 2,67 % celkového dovozu ČR. Obchodní bilanci lze dlouhodobě označit jako poměrně vyrovnanou. V letech 2011 až 2016 vyznívala mírně ve prospěch ČR. V letech následujících, stejně jako v roce 2019, naopak ve prospěch USA, pouze však o 81 mil. USD.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2018 dosáhla vzájemná výměna služeb mezi ČR a USA 72 844 mil. Kč. ČR celkem vyvezla služby za 42 821 mil. Kč, z USA dovezla služby za 30 020 mil. Kč.

 

Druh služby, 2018

Vývoz (mil. Kč)

Dovoz (mil. Kč)

Saldo (mil. Kč)

Doprava

4 287

6 665

-2 378

Cestovní ruch

7 822

6 102

1 720

Finanční služby

243

373

130

Poplatky za využívání duševního vlastnictví

2 497

2 476

20

Telekomunikační služby, PC a IT služby

17 225

3 130

15 095

Ostatní podnikatelské služby

8 931

5 780

3 151

Opravy a údržba jinde neuvedené

1 816

5 494

-3 678

Zdroj: Statistika ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, ČNB BIST8AT

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v USA jsou na americké poměry relativně malé, postupně však rostou. V USA evidujeme téměř 90 firem s vlastnickým podílem českých subjektů. Většinou se jedná o obchodní zastoupení nebo menší firmy (zejména IT), ale relativně četné jsou také investice do výroby (např. Česká zbrojovka, výroba pneumatik, či největší světový výrobce LP desek firma GZ Media).

 

České investice v USA vytvořily téměř 6 800 pracovních míst, přičemž nejatraktivnějšími oblastmi pro české investice v USA jsou textilní průmysl, IT, strojírenství, chemický průmysl, dopravní inženýrství, obranný průmysl a výroba spotřebního zboží. Počet pracovních míst vytvořených plánovanými investicemi zvýší počet pracovních míst vytvořených investicemi českých firem na téměř 9 000. Nově na americký trh vstoupila firma HE3DA, která chce založit v Nevadě závod na výrobu baterií. Společnost Home Credit (PFF) zahájila v listopadu 2017 poskytování půjček na US trhu přes kreditní karty. Největší česká investice ve Spojených státech je akviziice investiční společnosti R2G  Jedná se o převzetí americké společnosti z oboru netkaných textilií First Quality Nonwovens. Hodnota investice dosahuje výše 500 milionů dolarů, v přepočtu téměř 11 miliard korun. Společnost First Quality Nonwovens má jen ve Spojených státech 6 výrobních závodů (1 v Georgii, 1 v Jižní Karolíně a 4 v Pensylvánii) a zaměstnává téměř 4 tisíce zaměstnanců. Transakce je rekordním nákupem českého investora ve Spojených státech.  Dne 23. dubna 2019 byla v Little Rock, hlavním městě státu Arkansas, oznámena investice České zbrojovky Uherský Brod v tomto americkém státu. Jedná se o založení výrobního závodu.

 

Sektorové rozdělení:

  1. IT: Y Soft, Javlin, IT-CNS, SocialBakers, STRV, GoodData, OKsystem, Corinth, Glogster, Tapmates, kiwi, AVAST, aj. Celkem dle našich údajů jde o 20 subjektů
  2. Chemický průmysl: Agrofert, KKCG, PowerFuture Corp., United Hydrogen (Brano Group – vodík pro využití v automobilovém průmyslu)
  3. Dopravní průmysl: Zetor, Škoda Transportation, Leo Express, AŽD Signalling, Mitas Tires, Czech Sport Aircraft
  4. Strojírenství: Fermat, Alba-metal, Mavel, Pilsen Imports, Viking Mašek
  5. Obranný průmysl: CZ-USA Česká zbrojovka, Meopta
  6. Spotřební zboží: Notino, Preciosa, Lasvit, Carun

 

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ministerstvo zahraničních věcí ČR registruje celkem 65 smluvních dokumentů s USA. První z nich, o výměně poštovních poukázek, pochází již z roku 1924. Níže jsou uvedeny smlouvy s obchodní, finanční, ekonomickou nebo investiční tematikou, které jsou relevantní pro současné ekonomické vztahy s USA.

 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, Washington, 22.10.1991. Vstup v platnost: 19.12.1992.
 • Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991, Brusel, 10.12.2003. Vstup v platnost: 10.08.2004
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o daňovém osvobození příjmů z letecké a lodní dopravy sjednaná výměnou nót, Praha, 26.05.1992. Vstup v platnost: 26.05.1992.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, Praha, 16.09.1993. Vstup v platnost: 23.12.1993.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě, Praha, 10.09.1996. Vstup v platnost: 10.09.1996.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 06.09.2007. Vstup v platnost: 02.05.2008.
 • Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 07.09.2007. Vstup v platnost: 01.01.2009.
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 07.09.2007. Vstup v platnost: 01.01.2009.
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií, Praha, 17.09.2007. Vstup v platnost: 17.09.2007.
 • Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků, Praha, 06.11.2009. Vstup v platnost: 06.11.2009.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany, Brusel, 18.04.2012. Vstup v platnost: 18.04.2012.
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky, Praha, 26.03.2014. Vstup v platnost: 26.03.2014.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Praha, 04.08.2014. Vstup v platnost: 18.12.2014.
 • Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním pojištění mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 23.09.2013. Vstup v platnost: 01.05.2016.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Spojeným státům americkým není poskytována žádná rozvojová pomoc. Určitou formu pomoci od ostatních zemí USA přijaly v souvislosti s odstraňováním dopadů ničivého hurikánu Katrina v roce 2005 a následných záplav ve státech Texas, Louisiana, Mississippi a Alabama. V této souvislosti oficiální pomoc poskytla i ČR. Zahraniční země poskytují USA humanitární pomoc v případě přírodních katastrof.

 

Hlavní federální institucí poskytující zahraniční rozvojovou a humanitární pomoc je agentura USAID (US Agency for International Development), která je samostatnou součástí ministerstva zahraničních věcí USA. Vedle USAID Kongres USA každoročně přiděluje rozpočtové prostředky na poskytování oficiální rozvojové pomoci i (ODA) řadě ostatních ministerstev (např. obchodu, obrany, vnitřní bezpečnost, vzdělávání, spravedlnost apod.), vládních agentur (NIH, CDC, NOAA apod.) a vládních nezávislých agentru (EPA, Peace Corps, Ex-Im Bank, NSF apod.).

 

Americké statistiky pracují s pojmem ‚US Economic and Military Assistance‘. Hlavními zeměmi-příjemci zahraniční pomoci jsou např. Izrael, Afghánistán či Egypt. Američané jsou jako jednotlivci velice velkorysý národ, dávat a vybírat peníze na charitu a další projekty včetně těch zahraničních patří k naprosto automatické aktivitě mnoha bohatých lidí a celebrit. Nejvíce se angažují osobnosti jako Bill Gates, Warren Buffet, Angelina Jolie a mnoho dalších. Prostředky takto vybrané dosahují mnoha miliard dolarů ročně a směřují do všech částí světa na široké pole programů, především zdravotních a vzdělávacích.

Česká republika také poskytla několikamilionovou pomoc obci West ve státě Texas, kde v roce 2013 vybuchl skladovaný dusičnan amonný. Při výbuchu zahynulo 15 lidí včetně několika Čechů z početné české komunity, která tam žije.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Washingtonu (USA) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem