Společná obchodní politika Evropské Unie

WTO a ostatní mezinárodní ekonomické organizace

Otázky mnohostranných vztahů jsou v současné době reprezentované zejména problematikami projednávanými na půdě Světové obchodní organizace (WTO), v čele s Rozvojovým programem z Dohá (DDA). Zároveň jsou ale mnohostranné vztahy rozvíjeny i na dalších fórech mezinárodních organizací. Z nichž mezi nejznámější patří Organizace pro ekonomickou obnovu a rozvoj (OECD). Níže lze nalézt základní informace o těchto organizacích a zapojení ČR do jejich činnosti a zároveň také aktuální informace z jejich dění.

WTO

Světová obchodní organizace (WTO) je jedinou globální mezinárodní organizací projednávající pravidla obchodu mezi státy. Jejím srdcem jsou dojednané mezinárodní dohody, které byly sjednány, podepsány a ratifikovány většinou obchodujících zemí světa. Cílem WTO je napomoci výrobcům zboží a služeb, exportérům a importérům účinněji vykovávat svoje obchody. Níže jsou uvedeny základní informace o WTO a o právě projednávaném Rozvojovém kole z Dohá (DDA).

OECD

Další důležitou mezinárodní organizací je bezesporu Organizace pro ekonomickou obnovu a rozvoj (OECD). Její hlavní současnou činností je spolupráce na programech a analýzách při využití kvalitních statistických dat. Smyslem OECD je na základě zkušeností členských zemí hledat řešení, jak zlepšit jednotlivé vládní politiky. Obecně lze říci, že posláním OECD je ekonomický rozvoj ekonomik členských zemí.

Ostatní Mezinárodní organizace

Součástí mnohostranných obchodních vazeb jsou i další svým významem nikterak menší organizace, jako Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) a Mezinárodní obchodní centrum (ICT). Níže jsou uvedeny stručné charakteristiky jejich činnosti.

Doporučujeme