Společná obchodní politika Evropské Unie

Přístup na trhy třetích zemí (Market Access Strategy)

Market Access Strategy je strategie Evropské unie zaměřená na odstraňování obchodních překážek na trzích třetích zemí, tj. mimo EU. Zahrnuje široké portfolio aktivit a nástrojů obchodní politiky. Strategie je založena na spolupráci unijních podniků, Evropské komise a administrativ a ekonomické diplomacie členských států. Užitečným informačním zdrojem a komunikačním kanálem je Databáze překážek MADB (Market Access Database).

Informace o antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatřeních třetích zemí vůči EU jsou uvedeny v následující kapitole „Obchodně politická opatření“.

Doporučujeme