Společná obchodní politika Evropské Unie

Práva k duševnímu vlastnictví

Problematika ochrany práv duševního vlastnictví (IPR) nabývá s ohledem na rozvoj high-tech a inovací, které jsou nedílnou součástí mezinárodního obchodu s přibývajícími léty na stále větším významu. To je podloženo např. skutečností, že nově byla zahrnuta tato problematika do nově otvíraných negociací dohod DCFTA tzv. Deep and Comprehensive Free Trade Agreements. Níže jsou uvedeny informace o všech aspektech ochrany IPR v rámci mezinárodních vztahů.

Ochrana a vynucování práv k duševnímu vlastnictví v ČR

Ochrana a vynucování práv k duševnímu vlastnictví v ČR byl v uplynulém období nejvíce spojeno se zařazením ČR na tzv. Watchlist, tedy Zprávu „Special 301“, kterou vydává každoročně Úřad obchodního představitele USA/Office of the United States Trade Representative (USTR). Jedná se o výslednou výroční Zprávou o adekvátnosti a efektivnosti ochrany práv k duševnímu vlastnictví (IPRs) u amerických obchodních partnerů. ČR byla v uplynulých letech opakovaně zařazena na Watchlist, zejména s ohledem na prodej pirátského zboží na příhraničních tržnicích s Rakouskem a Německem. Pro rok 2010 byla po značném úsilí Meziresortní komise pro potírání nelegálního jednání proti právům k duševnímu vlastnictví z Watchlistu odstraněna.

TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) je nejdůležitější normou, která upravuje ochranu práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu k mezinárodnímu obchodu, a která je administrativně spravovaná WTO.

ACTA

Plurilaterální dohoda proti padělatelství (ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement) je vícestranná mezinárodní obchodní dohoda, která by měla vytvořit nový mezinárodní nástroj k potírání pirátství a padělatelství a zavést vyšší standardy v oblasti vynucování práv duševního vlastnictví.

OECD a právo duševního vlastnictví

V roce 2005 byl Direktorátem pro vědu, technologii a průmysl (STI) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) spuštěn Projekt k pirátství a padělatelství. Jeho cílem je zmapovat vliv a reálné dopady porušování práv k duševnímu vlastnictví (IPR) s ohledem na výrobce a spotřebitele a rovněž posoudit zdravotní, sociální a bezpečnostní rizika způsobená padělaným a pirátským zbožím dle definice Dohody TRIPS WTO.

Doporučujeme