Švédsko

Rozcestník informací o Švédsku:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování se Švédskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy se Švédskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 bonusové tipy.

Desatero pro obchodování se Švédskem níže

4 doporučení pro švédský trh:

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  Na švédském trhu lze fungovat samostatně, nebo prostřednictvím obchodních partnerů či distributorů. Mít ve Švédsku obchodního partnera je výhoda, ale samozřejmě je možné obsluhovat trh přímo, pokud na to máte kapacity.
  Vyhledání obchodních partnerů či příležitostí je i není snadné. Většina webových stránek je psaná i v angličtině, bohužel ale neexistuje jedna ucelená databáze kontaktů, kde by se daly snadno dohledat. Pomoc zahraniční kanceláře CzechTrade Stockholm může být tedy v tomto kroku přínosná – má přehled o firmách, zkušenosti s vyhledáváním a kromě Googlu a LinkedInu i vlastní databáze kontaktů, nastřádané za roky existence kanceláře.
 2. Výběr partnera
  Výběr obchodního partnera je důležitý. Po sestavení seznamu maximálně možných kontaktů je dobré si položit otázku, kdo je pro mě vhodný partner, přičemž nejlepší je vycházet ze svých zkušeností z jiných exportních trhů. Obecně lze říci, že co funguje v jiných zemích západní Evropy, může fungovat i ve Švédsku. Pokud zkušenosti z jiných zemí Evropy chybí, je dobré se orientovat na střední a malé podniky. Velcí hráči ve Švédsku mají vysoké nároky jak na kvalitu zboží či služby, tak na reference, navíc se většinou složitě dobíráte kontaktů na konkrétní nákupčí.
 3. Volba obchodní strategie
  Exkluzivní partner pro celé Švédsko, nebo více zástupců pro jednotlivé regiony? Obojí může fungovat. Švédsko je sice rozlehlá země, ale obchod je koncentrován do několika málo hustě obydlených území. Pokud se rozhodnete pro exkluzivního partnera, vyplatí se uzavřít první smlouvu na rok a podmínit exkluzivitu společně stanoveným objemem obchodů v prvním roce. Počítejte s investicí do rozvoje aktivit a také s nižší cenou oproti konkurenci, hlavně v prvním roce podnikání. Místní trh je náročný a je těžké se prosadit proti konkurenci. Se svým švédským obchodním partnerem se o tyto náklady dělte, ale zároveň ho nezapomínejte motivovat pro něj výhodnými maržemi.
 4. Podpora zahraniční kanceláře CzechTrade
  Kancelář CzechTrade pro Skandinávii má sídlo ve Stockholmu. Je tedy ve Švédsku trvale přítomna a může být vaším partnerem a prodlouženou rukou po dobu, kdy budete budovat svůj byznys v této zemi. Jejím krédem není poskytnout vám seznam firem a víc se o vás nestarat, ale když se rozhodnete zkusit štěstí na švédském trhu, je tady pro to, aby ten kus cesty urazila s vámi jako váš asistent a partner, na kterého se můžete kdykoliv obrátit.

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování se Švédskem

 1. Buďte dochvilní
  Schůzku ve Švédsku dobře naplánujte a přijďte včas. Pokud máte zpoždění, ohlaste ho. Není zvykem sjednávat schůzky před devátou ráno a po šestnácté hodině odpolední.
 2. Nebojte se neformální atmosféry
  Ve Švédsku se lidé oslovují křestními jmény, přizpůsobte se. Atmosféra obchodních schůzek je uvolněná, kravata a oblek není nutností.
 3. Angličtina je nezbytností
  Ve Švédsku se angličtina používá jako obchodní jazyk, vaše propagační materiály i webové stránky by měly být dostupné v anglickém jazyce.
 4. Na obchodní jednání se důkladně připravte
  Na jednání se pečlivě připravte, stanovte si cíl. Mluvte jasně, uvádějte pravdivé informace podložené fakty a čísly. Je vhodné se po schůzce připomenout, mailem či telefonem.
 5. Buďte trpěliví
  Rozhodování ve Švédsku probíhá kolektivně, v úvahu jsou brány názory bez ohledu na firemní hierarchii. Zhodnocení výsledku jednání může trvat. Buďte trpěliví, ale nepřestávejte komunikovat.
 6. Komunikujte
  Ukažte respekt a dobře naslouchejte švédským partnerům. Buďte zdvořilí a kultivovaní. Skandinávští obchodní partneři jsou spolehliví a féroví, buďte i vy upřímní a otevření.
 7. Vyhýbejte se otevřeným konfliktům
  Švédové nemají rádi otevřené konflikty. Pokud nastanou, řeší je komunikací a vyjednáváním. Za úspěšný obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.
 8. Referencemi budujete důvěru
  Významnou hodnotu mají reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy.
 9. Inovace otevírají dveře
  Švédsko je země otevřená inovacím. Co je nové a odlišné, je atraktivní. Inovace prezentujte jako potenciál pro zlepšení kvality a úspory nákladů.
 10. Se ctí a poctivostí dojdete dál
  Smysl pro čest a poctivost je ve Švédsku velký. Vybudovat obchodní vztahy není snadné, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Švédsko

Doporučujeme