Thajsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoz, dovoz, saldo (údaje v mld USD)
  2015 2016 2017 2018 2019*
Vývoz (FOB) 214,0 214,2 235,3 252,6 243,0
Dovoz (FOB) 187,2 177,7 201,1 229,8 216,4
Saldo 26,8 36,5 34,2 22,8 26,6

Zdroj: Bank of Thailand
* = odhad

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery (z hlediska hodnoty vzájemného obratu) jsou (2019):

Čína, Japonsko, USA, Malajsie, Vietnam, Singapur, Indonésie, Hong Kong, Austrálie, Jižní Korea, Indie, Tchajwan, Německo, Filipíny, SAE

Zdroj: Ministry of Commerce of Thailand

EU je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů Thajska (zejm. Německo, Nizozemsko a Francie) z ostatních evropských zemí pak Švýcarsko a Velká Británie. Detailněji k obchodní výměně mezi Thajskem a EU viz kapitola 3.2.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními položkami zahraničního obchodu Thajska jsou (2019):

 • v oblasti thajských vývozů (podíl z celku): stroje včetně počítačů (16,4 %), elektronika (13,8 %), motorová vozidla (11,8 %), drahokamy a drahé kovy (6,4 %), kaučuk a gumárenské výrobky (6,3 %), plasty a výrobky z plastů (5,4 %);
 • v oblasti thajských dovozů: elektrická zařízení a vybavení (18,1 %), minerální paliva včetně ropy (15,7 %), stroje včetně počítačů (12,4 %), drahokamy a drahé kovy (5,1 %), železo a ocel (5 %), motorová vozidla (4,5 %).

Zdroj: www.worldstopexports.com

Pozn.: Data jsou uvedena v % celkových vývozů/dovozů

 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Thajsko je zakládajícím členem sdružení ASEAN, které samo o sobě představuje oblast volného obchodu členských států tohoto uskupení (AFTA). Drtivá většina celních sazeb u druhů zboží obchodovaných mezi těmito členskými státy je nulová. Na konci roku 2015 vzniklo hospodářské společenství ASEAN (tzv. AEC).

V současnosti probíhá v rámci vládní strategie Thailand 4.0 se zaměřením na průmysl 4.0 podpora nového ekonomického projektu – Východního ekonomického koridoru (Eastern Economic Corridor, EEC), který má poskytnout dodatečné investiční pobídky pro zahraniční investory ve výrobě a službách s vysokou přidanou hodnotou. EEC zahrnuje tři provincie Chachoengsao, Rayong a Chonburi na východním pobřeží Thajského zálivu. Projekt má v gesci Eastern Economic Corridor Office.

Země je v rámci snahy o decentralizaci a podporu investic v méně rozvinutých částech rozdělena na tři základní oblasti:

 • Zóna 1: Bangkok, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathoum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon;
 • Zóna 2: Ang Thong, Ayutthaya, Chachoengsao, Chon Buri, Kanchanaburi, Nakorn Nayok, Ratchaburi, Samut Songkhram, Saraburi, Supanburi, Phuket, Rayong;
 • Zóna 3: ostatní provincie (celkem 59).

Zóna 3 je prioritní pro přidělování investičních pobídek, vykazuje nižší příjmy obyvatelstva a hůře rozvinutou infrastrukturu.

Detailnější informace k investičním pobídkám a možnostem lze nalézt na webových stránkách thajského Výboru pro investice (Board of Investment).

Aktuální seznam nejvýznamnějších průmyslových zón v Thajsku lze nalézt na následujících webových stránkách:

Detailní informace k jednotlivým průmyslovým zónám a parkům lze nalézt na webových stránkách thajské Správy průmyslových zón.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Teritoriální struktura – přímé zahraniční investice (v mld USD)
Země 2019*
Čína 8,6
Japonsko 2,4
Hong Kong 1,2
Švýcarsko 0,8
Tchajwan 0,7
CELKEM 16,7

Zdroj: Thailand Board of Investment
* = odhad

Odvětvová struktura – přímé zahraniční investice (v mld USD)
Sektor/komodita 2019*
Služby 7,2
Strojírenství, kovozpracující průmysl (vč. automotive) 3,1
Elektronika (vč. výpočetní techniky a integrovaných obvodů/čipů) 2,5
Zpracování nerostných surovin, výroba stavebních materiálů 2,0
Zpracování ropy, výroba chemikálií a papíru 0,7
CELKEM 16,7

Zdroj: Thailand Board of Investment
* = odhad

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Obchodní zákon pro cizince (Foreign Business Act) z roku 1999 zliberalizoval podmínky pro podnikání zahraničních subjektů v Thajsku, přestože přinesl i některé sporné momenty (majoritní většinu pro thajské obchodní partnery apod.). Zákon má přispět k zatraktivnění investičního a obchodního prostředí v zemi a přilákat další zahraniční investice.

Existují dvě kategorie aktivit, ve kterých je podnikání zahraničními subjekty zakázáno či regulováno. Do třetí kategorie spadá podnikání, u kterého je zapotřebí získat předchozí licenci (v praxi velmi obtížné). Jedná se o následující oblasti:

Kategorie č. 1 – zakázané obory

 • rozhlasové a televizní vysílání, vydávání tištěných periodik
 • pěstování rýže a dalších polních plodin, pěstování orchidejí
 • chov hospodářských zvířat
 • zpracování dřeva z přírodních zdrojů
 • rybolov (zvláště v thajských teritoriálních vodách)
 • zpracování thajských léčivých rostlin
 • obchod se starožitnostmi (včetně předmětů s vyobrazením Buddhy nebo mnicha s almužnou v misce)
 • obchod s nemovitostmi

Kategorie č. 2 – regulované obory

 • Skupina 1 – Podnikání s vazbou na národní bezpečnost (výroba, prodej a údržba vojenské techniky; vnitrostátní pozemní, vodní a letecká doprava)
 • Skupina 2 – Obchod s uměleckými a kulturními předměty
 • Skupina 3 – Podnikání v oblasti přírodních zdrojů a životního prostředí

Kategorie č. 3 – obory podnikání, kde Thajsko zatím není připraveno na zahraniční konkurenci

 • zpracování rýže, výroba mouky
 • rybářství, zejména mořských živočichů
 • lesnictví a zalesňování
 • výroba překližky, dřevotřísky a dýhy
 • výroba vápna
 • služby v oblastech účetnictví
 • služby v oblasti obchodního práva
 • služby v oblastech architektury
 • engineering
 • stavebnictví (s výjimkou projektů veřejné infrastruktury, kde zahraniční subjekt poskytuje kapitál v hodnotě min. 500 mil. THB nebo oblastí určených zvláštním ministerským nařízením)
 • brokerské a zprostředkovatelské služby
 • aukční služby
 • domácí obchod s místními zemědělskými produkty
 • maloobchod s veškerým zbožím s výjimkou investice přesahující 100 mil. THB na každou obchodní jednotku nebo 20 mil. THB na každý obchod)
 • reklamní služby
 • hotelové služby (s výjimkou hotelového managementu)
 • průvodcovské služby
 • prodej potravin a nápojů
 • ostatní služby, které nejsou upraveny zvláštním ministerským nařízením

Omezuje-li se zahraniční účast na pouhou minoritu, není třeba žádných zvláštních povolení. I tak je však vzhledem k poslednímu zmíněnému bodu v Kategorii 3 potřeba dodat, že valná část služeb zůstává stále mimo rámec liberalizace pro zahraniční subjekty.

Detailní informace k investičním podmínkám lze nalézt na webových stránkách thajského Výboru pro investice (Board of Investment). V současnosti probíhá v rámci vládní strategie Thailand 4.0 se zaměřením na průmysl 4.0 podpora nového ekonomického projektu – Východního ekonomického koridoru (Eastern Economic Corridor, EEC), který má poskytnout dodatečné investiční pobídky pro zahraniční investory ve výrobě a službách s vysokou přidanou hodnotou. EEC zahrnuje tři provincie Chachoengsao, Rayong a Chonburi na východním pobřeží Thajského zálivu. Projekt má v gesci Eastern Economic Corridor Office.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem