Unie schválila nové sankce proti Rusku

12. září vstoupil v platnost nový balíček sankcí Evropské unie proti Rusku. Členské státy EU se současně dohodly na tom, že budou průběžně posuzovat uplatňování mírového plánu na základě hodnocení situace Evropskou službou vnější akce.Rozšíření sankcí se týká zejména zpřísnění přístupu Ruska na kapitálový trh EU, zákazu poskytování půjček ze strany subjektů EU pěti velkým, státem vlastněným ruským bankám, jimž je dále omezen obchod s novými dluhopisy, kmenovými akciemi či podobnými finančními instrumenty s datem splatnosti přesahujícím 30 dní.

Stejný typ opatření byl rozšířen i na tři velké ruské firmy obchodující s vojenským materiálem a velké energetické firmy. Dále byl rozšířen zákaz vývozu některého zboží dvojího užití a technologií pro vojenské účely o dalších devět ruských firem. Kromě toho je zařazeno dalších 24 osob na sankční seznam subjektů se zákazem cestování do EU a jejich aktiva budou zmrazena.

V souvislosti s vývojem situace na Ukrajině a uzavřením příměří se členské státy EU současně dohodly na tom, že budou průběžně posuzovat uplatňování mírového plánu na základě hodnocení situace Evropskou službou vnější akce a přistoupí eventuálně ke změně, přerušení či zrušení sankčního režimu, pokud dojde k naplňování 12 podmínek mírového plánu Kontaktní skupiny.

Nařízení bylo publikováno v Úředním věstníku EU, jde o rozhodnutí Rady 2014/658/SZBP (386 kB) a o nařízení Rady EU č. 960/2014 (328 kB).

Zdroj: MZV, MPO

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme