Zambie

Rozcestník informací o Zambii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Zambie se s pandemií nového typu koronaviru vypořádává nepoměrně měkčími opatřeními než sousední země. Zambie ponechala otevřené mezinárodní letiště v Lusace a pozemní přechody. Reguluje vstup cizinců do země, ale na svém území nechala prostor pro obchod, podnikání a výrobu otevřený.

Hospodářství Zambie velmi postihly restrikce sousedních států (především JAR), úbytek v turistice a propad ceny mědi na světových trzích (a současně menší objemy vývozu mědi), která představuje hlavní vývozní artikl. Nutno však dodat, že zambijská ekonomika se již před současnou pandemií nacházela ve velmi špatné kondici a stát se nacházel v nadměrném zadlužení (zadlužení mezi lety 2017 až 2019 stouplo z 62 % na 92 % HDP), pandemie problémy pouze zviditelnila, ale primárně nezavinila.

Vláda nemá příliš volných prostředků, které může na zmírnění dopadů způsobených současnou situací kolem koronaviru použít. Prezident slíbil na pomoc ekonomice cca 139 mil. USD, což činí cca 0,6 % HDP. Zhruba polovina této částky byla použita na výplatu zadržovaných důchodů, na částečné uhrazení dluhů vlády domácím podnikatelům a jmenovitě stavebním firmám opravujícím silnice.

Druhá polovina slíbené částky je v jednání a není jasné, kdy a jak a zda vůbec bude uvolněna. Ministerstvo financí též přislíbilo komerčním bankám garanční fond ve výši 555 mil. USD (cca 2,3 % HDP), aby banky mohly pomoci podnikatelům při potížích se splácením úvěrů, a to zejména v prioritních oblastech, jako je zemědělství, výroba, energetika a turistika. Vláda dále rozšířila seznam zdravotnického zařízení, které nejsou zatíženy dovozním clem. Vláda věnuje velkou pozornost podpoře zambijských výrobků a jejich umístění na domácí trh. Vzhledem k omezení dovozu spotřebního zboží a například potravin z JAR má k tomuto kroku vláda podmínky a vůli.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Těžba představuje až 70 % HDP Zambie. Mimo důlní a těžební průmysl je pro zemi podobně klíčový rovněž sektor energetiky. Oba tyto sektory jsou pro Zambii stěžejní, ale zároveň ve světle covidu-19 neměnné. Podrobně jsou výše uvedené sektory popsány v Mapě oborových příležitostí. Ve světle covidu-19 se v Zambii naskytují příležitosti v níže uvedených sektorech.

Obranný průmysl

Zambie má dlouhé a porézní hranice se svými sousedy. Vybavení pro monitoring hranic je jednou z potenciálně zajímavých oblastí. Potenciál skýtají též dodávky ručních palných zbraní a munice pro bezpečnostní agentury a dále pro ochránce národních parků. I v této oblasti ale platí, že je nutné dopředu jednat o financování.

Zábava a volný čas

Turistika představuje cca 7 % HDP Zambie a přispívá také k významné tvorbě pracovních míst. Situace s covidem-19 turistiku v Zambii prakticky zastavila. Prezident ve svých vystoupeních specificky turistiku zmiňoval a slíbil, že vláda připraví pobídky, jak pomoci stávajícím podnikatelům a jak přispět k růstu tohoto sektoru.

Zambie je potenciálně turisticky velmi přitažlivou zemí, a to zejména pro své přírodní bohatství. Chybí však rozvinutá infrastruktura (ať už přístupová, tak ubytovací kapacity, hotelnictví, gastronomie).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví je jednoznačně perspektivní obor v Zambii. Potíž začíná ve financování a v tom, že tato oblast je zároveň v hledáčku všemožných poskytovatelů zahraniční rozvojové pomoci. I zde se však dají nalézt komerční projekty (vybavení pro nové a rozšiřované nemocnice), které mají zajištěno financování z externích zdrojů.

Současná situace vyvolává obrovskou potřebu pro dodávky spotřebního zdravotnického materiálu, jakož i vybavení nemocnic a zdravotnické techniky. V první fázi nemusí jít o úspěšné komerční projekty, ale spíše o referenční dodávky pro budoucí obchodní případy.

Zemědělský a potravinářský průmysl

I bez ohledu na pandemii covidu-19 se v Zambii jedná o mimořádně perspektivní sektor. Uzavírání hranic a váznoucí dodávky potravin z Jihoafrické republiky posílily volání po větší soběstačnosti Zambie ve výrobě a zpracování potravin. Vláda tlačí do většího objemu nabídky zambijských potravin i velké jihoafrické prodejce potravin, kteří na zambijském trhu dominují.

Ačkoliv zambijské zemědělství disponuje rozsáhlým půdním fondem, poměrně značnými zdroji podzemní a povrchové vody a příznivým klimatem, přesto se Zambie dlouhodobě potýká s malou diverzitou pěstovaných plodin, minimální mechanizací, slabým zpracovatelským odvětvím zemědělské produkce a s téměř neexistujícím potravinářským průmyslem.

Roste poptávka po strojích a nářadí pro zemědělství, zavlažovacích systémech, hnojivech, balicích a plnicích strojích, přepravních zařízeních, skladovacích a přepravních zařízeních atd. Poptávaná jsou i laboratorní a další zařízení spojená s chovem zvířat a jejich umělou inseminací.

Velvyslanectví ČR v Lusace
e-mail: lusaka@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/lusaka

Pravidelné novinky e-mailem