Zambie: Vztahy země s EU

V Lusace působí ZÚ těchto ČZ EU: UK, FR, DE, IT, SE, FI, IR, dále Delegace EU a od března 2017 přibyla Česká republika. 

EU28 do Zambie v roce 2018 vyvezla zboží v hodnotě 439 milionů euro, dovezla naopak za 414 milionů euro. Zambie je proto z pohledu EU spíše malým trhem, který nedosahuje regionální důležitosti. Vztahy s EU jsou spíše politické a v oblasti rozvojové spolupráce (Zambie představuje 119. z 215 trhů seřazených dle objemu vzájemného obchodu, zdroj: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf). 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Zambia and COMESA
Plot 4899, Los Angeles Boulevard, Longacres, P. O. Box 34871
Lusaka, Zambia
Telefon: +260 211255583
Fax: +260 211252336
E-mail: delegation-zambia@eeas.europa.euWeb:https://eeas.europa.eu/delegations/zambia_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU jako celek patří k méně významným obchodním partnerům Zambie. Zambie z EU dováží především strojírenské výrobky, dopravní prostředky, léky, hnojiva, chemikálie, elektrické přístroje a elektroniku a v menší míře též potraviny. Země EU naopak dováží měď v různém stádiu zušlechtění a zpracování, drahokamy, tabák, kůže, řezané květiny a potraviny. EU28 do Zambie v roce 2018 vyvezla zboží v hodnotě 439 milionů euro, dovezla naopak za 414 milionů euro. 

Zambie má v rámci inciativy „Everything but Arms“ výhodu bezcelního dovozu zboží na evropské trhy bez množstevního omezení. EU v rámci iniciativy „Aid for Trade“ podporuje ekonomické reformy a rozvoj obchodního a ekonomického know-how. Zambie je v rostoucí míře cílem evropských investorů v oblasti těžby a zpracování mědi přírodních zdrojů, zemědělství a služeb. Iniciativa místní DEU vedla k založení „klubu evropských firem“ v Zambii. V současnosti pokračují  jednání  o dohodě  o ekonomickém partnerství s  EU, k podpisu dohody EPA však stále nedošlo, Zambie se řadí mezi šest zemí regionu SADC, které svůj podpis k prozatímní dohodě nepřipojily.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro léta 2014 – 2020 je v rámci 11. Evropského rozvojového fondu pro Zambii připravena částka 484 mil. EUR. Největší část těchto prostředků by měla putovat do sektoru energetiky (244 mil. EUR), dále zemědělství (110 mil. EUR) a na projekty podporující řádnou správu a dobré vládnutí (100 mil. EUR). Zbylých 30 mil. EUR bude vyhrazeno pro podpůrné mechanismy implementace EDF.

Otevřené tendry, granty a projektové výzvy EU v rozvojové oblasti zde.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad ČR v Lusace

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem