Zambie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Zambie není z hlediska EU příliš významným obchodním partnerem; vztahy jsou spíše politické a v oblasti rozvojové spolupráce. V Lusace se kromě Delegace EU nacházejí zastupitelské úřady těchto členských států: Německo, Francie, Švédsko, Finsko, Irsko, Itálie a ČR.  Též pro většinu z nich (méně v případě Francie a Itálie) představuje rozvojová spolupráce jednu z priorit. 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Zambia and COMESA
Plot 4899, Los Angeles Boulevard, Longacres, P. O. Box 34871
Lusaka, Zambia
Telefon: +260 211255583
Fax: +260 211252336
E-mail: delegation-zambia@eeas.europa.eu

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/zambia_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU jako celek patří k méně významným obchodním partnerům Zambie. Z pohledu EU je pak Zambie relativně nevýznamným trhem. Zambie z EU dováží především strojírenské výrobky, dopravní prostředky, léky, hnojiva, chemikálie, elektrické přístroje a elektroniku a v menší míře též potraviny. Země EU naopak dovážejí měď v různém stádiu zušlechtění a zpracování, drahokamy, tabák, kůže, řezané květiny a potraviny. EU jako celek (EU27) byla za rok 2019 4. největším dovozcem do Zambie s podílem 7,6 % na celkových dovozech a pro Zambii 7. nejvýznamnější exportní destinací s podílem 1,5 % na celkových vývozech ze Zambie. Členské státy EU do Zambie v roce 2019 vyvezly zboží v úhrnné hodnotě 490 milionů euro, dovezly naopak za 100 milionů euro.

Zambie má v rámci inciativy „Everything but Arms“ výhodu bezcelního dovozu zboží na evropské trhy bez množstevního omezení. EU v rámci iniciativy „Aid for Trade“ podporuje ekonomické reformy a rozvoj obchodního a ekonomického know-how. Z iniciativy Delegace EU byl založen European Union Zambia Business Club, sdružující evropské a zambijské firmy. Pokračují  jednání  o dohodě  o hospodářském partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA) mezi EU a zeměmi SADC, k podpisu dohody však zatím nedošlo, Zambie se řadí mezi šest zemí regionu SADC, které svůj podpis k prozatímní EPA nepřipojily.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro léta 2014 – 2020 je v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (EDF) pro Zambii vyčleněna částka 484 mil. EUR. Největší část těchto prostředků je určena na projekty v sektoru energetiky (244 mil. EUR), dále zemědělství (110 mil. EUR) a na projekty podporující řádnou správu a dobré vládnutí (100 mil. EUR). Zbylých 30 mil. EUR je vyhrazeno na podpůrné mechanismy implementace EDF.

Otevřené tendry, granty a projektové výzvy EU v rozvojové oblasti jsou publikovány na webu Evropské komise.  

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem