Daň silniční

Daň silniční se vztahuje na silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla používaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR. Dokument vychází ze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční a jeho strukturovaný obsah umožňuje snadnou orientaci v této problematice. Kromě informací objasňujících, která vozidla jsou daní zatížena, jaké jsou sazby daně a podle čeho se sazba určí, obsahuje též potřebné tiskopisy týkající se daně silniční.

Silniční daň

Platíte silniční daň? Kdy musíte splnit svoji povinnost

Tabulka sazeb silniční daně pro jednotlivé typy vozidel

Kdo daň platí a kdo ji hradit nemusí?