Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Dokument objasňuje předmět daně, kdo je poplatníkem daně či které nemovitosti jsou od daně osvobozeny. Přináší také postup výpočtu daně a potřebné tiskopisy včetně aktuálního formuláře přiznání k dani z nemovitých věcí. Na konci roku 2013 byla schválena novela zákona. Změny se vztahují k 1. 1. 2014.

Daň z nemovitých věcí

Kdy musíte zaplatit daň z nemovitých věcí

Kdo musí platit daň z nemovitých věcí (osvobození od daně)?

Přiznání k dani z NM podáváte obvykle už na počátku roku