Daně a účetnictví

Daňový systém a účetní standardy platné v České republice, typy jednotlivých daní, způsob jejich výběru, daňová uznatelnost rozličných nákladových položek a řada dalších praktických informací a aktualit z oblasti daňové a účetní problematiky.

SPECIÁL Daně z příjmů za rok 2020