Zákonné pojištění

Rubrika přináší informace pro plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. Obsahuje údaje o výši a výpočtu pojistného, povinnostech zaměstnavatelů a plátců nejen z řad osob samostatně výdělečné činných.