Daň silniční

Daň silniční se vztahuje na silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla používaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR. Dokument vychází ze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční a jeho strukturovaný obsah umožňuje snadnou orientaci v této problematice. Kromě informací objasňujících, která vozidla jsou daní zatížena, jaké jsou sazby daně a podle čeho se sazba určí, obsahuje též potřebné tiskopisy týkající se daně silniční.

Silniční daň