Daň z příjmů

Daň z příjmů patří k nejsložitějším daním. Dokument vychází ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, který byl od roku 2013 opakovaně novelizován. Nový zákon se připravuje. Dokument přináší vedle vybraných ustanovení zákona také další důležité informace, mezi něž patří například termíny podání daňových přiznání, termíny splatnosti záloh daně, ale i praktické rady, co vše je možné využít ke snížení základu daně z příjmů.

Aktuality