Dotace, podpory, finance

Informace o podpoře podnikání financované z prostředků státního rozpočtu ČR, z fondů EU i z jiných zdrojů. Aktuální programy podpory, upozornění na důležité výzvy a uzávěrky a další zajímavé informace pro vaše podnikání.

Základní přehled služeb státu: Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Podpora pro malé a střední podniky

Co je malý a střední podnik, jaká jsou kritéria pro získání dotace? Oficiální vládní Strategie na podporu MSP. Rodinné firmy, možnosti podpory, registr rodinných podniků.

Více o podpoře pro MSP

Základními kritérii pro stanovení velikosti podnikatele jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, se vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu/zdaňovacímu období.

Definice MSP 

Podpora rodinných firem 

Registr rodinných podniků

Registrace umožní registrovaným rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem mj. využít zvýhodněných bankovních produktů pro malé a střední podniky připravených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB), a to zvýhodněných úvěrů a záruk v rámci programu EXPANZE a GEN-záruk v programu ZÁRUKA 2015 až 2023 

Oficiální registraci rodinných firem a živností zajišťuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Další informace: 

Zavřít

Státní dotace a programy podpory

Přehled o možnostech podpory podnikání financované ze státních zdrojů, formou dotací, záruk a zvýhodněných úvěrů. Nabídka služeb Národní rozvojové banky. Finanční pomoc a podpora pro podnikatele v souvislosti s dopady opatření kvůli pandemii covid-19. Program Nová zelená úsporám.

Více o státních dotacích a programech podpory

Záruka 2015 až 2023 

Program podpory malých a středních podnikatelů (MSP) Záruka 2015 až 2023 je realizován prostřednictvím Národní rozvojové banky (NRB, dříve ČMZRB). Jeho cílem je podpořit prostřednictvím záruk přístup podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. 

Informace o programu na webu NRB 

Banka poskytuje podporu malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů či zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. 

Nabídka služeb Národní rozvojové banky 

Finanční pomoc a podpora pro podnikatele v souvislosti s dopady opatření kvůli pandemií covid-19 

Covid-19 ovlivňuje české firmy i OSVČ. BusinessInfo.cz vám už od března 2020 nabízí aktuální informace o situaci, o omezeních a o pomoci i podpůrných programech. 

Kompenzační bonus pro podnikatele 

O kompenzační bonus mohou žádat OSVČ, společníci s.r.o. a dohodáři (DPP či DPČ), jejichž tržby primárně v důsledku covidových opatření státu (mimořádná, ochranná či krizová opatření) poklesly minimálně o 30 % oproti srovnávacímu období. 

Další možnosti: 

SPECIÁL: Koronavirus a podnikatelé, kde hledat pomoc? 

Nová zelená úsporám 

Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie. Program je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. 

Vše o programu Nová zelená úsporám 

Zavřít

Zdroje financování z evropských fondů

Informace o možnostech financování podnikání z evropských fondů. Operační program OP TAK a další programy pro období 2021-2027. Jak získat dotaci?

Více o možnostech financování z evropských zdrojů 

Česká republika bude moci i v období 2021-2027 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných dotací, tak finančních nástrojů – výhodných půjček. Předpokládaný termín zveřejnění prvních výzev z nových programů je 1. polovina roku 2022. 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který byl hlavním programem podpory českých podnikatelů v období 2014 – 2020, navazuje Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021–2027

V období 2021-2027 budou moci české subjekty čerpat prostředky z celkem 8 programů (a servisního OP Technická pomoc). Ty budou zaměřeny především na podporu inovací a digitalizace, energetické úspory a obnovitelné zdroje, zmírnění dopadu odklonu od těžby v uhelných regionech, udržitelný rozvoj měst, sociální začleňování, rozšíření dopravních sítí a další oblasti. 

Jak získat dotaci?  

Postup získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje několik základních kroků. Jak vypadá dotační systém z pohledu žadatele krok za krokem? 

S výběrem vhodného operačního programu vám může pomoci také Vyhledávač dotačních příležitostí.

Zavřít

Národní plán obnovy

Co je NPO, jaké prostředky budou k dispozici a kam budou směřovat investice?

Více o Národním plánu obnovy

Prostřednictvím Národního fondu obnovy bude Česká republika čerpat finanční prostředky z nově zřízeného fondu EU, tzv. Nástroje pro oživení a odolnost. Spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu bude na restart české ekonomiky formou investic k dispozici téměř 200 miliard korun. Investice půjdou například do ekologičtějších způsobů dopravy, do zdravotnictví, do budování sítí vysokorychlostního internetu a dalších. 

Podrobnosti k Národnímu plánu obnovy, nastaveným pilířům, obsahu jeho jednotlivých komponent až do úrovně dílčích reforem a investic a k finančním alokacím na jednotlivé plánované aktivity jsou veřejně dostupné na speciálním webu www.planobnovycr.cz, kde lze nalézt i znění aktuální verze Národního plánu obnovy. 

Zavřít

Aktuality k tématu dotací, podpor a financování

Zobrazit přehled aktualit