Dotace, podpory, finance

Informace o podpoře podnikání financované z prostředků státního rozpočtu ČR, z fondů EU i z jiných zdrojů. Aktuální programy podpory, upozornění na důležité výzvy a uzávěrky a další zajímavé informace pro vaše podnikání.

Základní přehled služeb státu: Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání
Vyhledávač podpor a dotací pro podnikatele:  www.podporapodniku.cz

Podpora pro malé a střední podniky

Co je malý a střední podnik, jaká jsou kritéria pro získání dotace? Oficiální vládní Strategie na podporu MSP. Rodinné firmy, možnosti podpory, registr rodinných podniků.

Více o podpoře pro MSP

Základními kritérii pro stanovení velikosti podnikatele jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, se vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu/zdaňovacímu období.

Definice MSP 

Podpora rodinných firem 

Registr rodinných podniků

Registrace umožní registrovaným rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem mj. využít zvýhodněných bankovních produktů pro malé a střední podniky připravených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB), a to zvýhodněných úvěrů a záruk v rámci programu EXPANZE a GEN-záruk v programu ZÁRUKA 2015 až 2023 

Oficiální registraci rodinných firem a živností zajišťuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Další informace: 

Státní dotace a programy podpory

Přehled o možnostech podpory podnikání financované ze státních zdrojů, formou dotací, záruk a zvýhodněných úvěrů. Nabídka služeb Národní rozvojové banky. Finanční pomoc a podpora pro podnikatele v souvislosti s dopady opatření kvůli pandemii covid-19. Program Nová zelená úsporám.

Více o státních dotacích a programech podpory

Vyhledávač podpor pro podnikatele naleznete na webu www.podporapodniku.cz

Záruka 2015 až 2023 

Program podpory malých a středních podnikatelů (MSP) Záruka 2015 až 2023 je realizován prostřednictvím Národní rozvojové banky (NRB, dříve ČMZRB). Jeho cílem je podpořit prostřednictvím záruk přístup podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. 

Informace o programu na webu NRB 

Banka poskytuje podporu malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů či zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. 

Nabídka služeb Národní rozvojové banky 

Nová zelená úsporám 

Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie. Program je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. 

Vše o programu Nová zelená úsporám 

Zdroje financování z evropských fondů

Informace o možnostech financování podnikání z evropských fondů. Operační program OP TAK a další programy pro období 2021-2027. Jak získat dotaci?

Více o možnostech financování z evropských zdrojů 

Česká republika bude moci i v období 2021-2027 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných dotací, tak finančních nástrojů – výhodných půjček. Předpokládaný termín zveřejnění prvních výzev z nových programů je 1. polovina roku 2022. 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který byl hlavním programem podpory českých podnikatelů v období 2014 – 2020, navazuje Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021–2027

V období 2021-2027 budou moci české subjekty čerpat prostředky z celkem 8 programů (a servisního OP Technická pomoc). Ty budou zaměřeny především na podporu inovací a digitalizace, energetické úspory a obnovitelné zdroje, zmírnění dopadu odklonu od těžby v uhelných regionech, udržitelný rozvoj měst, sociální začleňování, rozšíření dopravních sítí a další oblasti. 

Jak získat dotaci?  

Postup získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje několik základních kroků. Jak vypadá dotační systém z pohledu žadatele krok za krokem? 

S výběrem vhodného operačního programu vám může pomoci také Vyhledávač dotačních příležitostí.

Národní plán obnovy

Co je NPO, jaké prostředky budou k dispozici a kam budou směřovat investice?

Více o Národním plánu obnovy

Prostřednictvím Národního fondu obnovy bude Česká republika čerpat finanční prostředky z nově zřízeného fondu EU, tzv. Nástroje pro oživení a odolnost. Spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu bude na restart české ekonomiky formou investic k dispozici téměř 200 miliard korun. Investice půjdou například do ekologičtějších způsobů dopravy, do zdravotnictví, do budování sítí vysokorychlostního internetu a dalších. 

Podrobnosti k Národnímu plánu obnovy, nastaveným pilířům, obsahu jeho jednotlivých komponent až do úrovně dílčích reforem a investic a k finančním alokacím na jednotlivé plánované aktivity jsou veřejně dostupné na speciálním webu www.planobnovycr.cz, kde lze nalézt i znění aktuální verze Národního plánu obnovy. 

Aktuality k tématu dotací, podpor a financování

Zobrazit přehled aktualit
Doporučujeme