Poskytování podpory malého a středního podnikání z národních programů v gesci MPO

Hlavní informace o službě

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu z národních programů na základě podmínek stanovených v zákoně č. 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání (MSP) a navazujících vládou schválených programů. Podpora je realizována formu výzev, které jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a portálu BusinessInfo.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelé splňující podmínky pro kategorii malé a střední podniky (MSP) a máte zájem o podporu z národních programů realizovaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výstup služby

Rozhodnutí MPO o poskytnutí dotace z národního programu.

Benefit služby

Benefitem služby je získání dotace pro kategorii malých a středních podniků na aktivity spojené se založením podniku, s řešením aktuálních problémů spojených s pandemií koronaviru covid-19 a s různými formami podpory rozvoje podniku.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Žádost o podporu z národního programu podpory v gesci MPO žadatel podává na základě výzvy zveřejňované na webových stránkách ministerstva a portálu BusinessInfo.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o podporu podávejte na dotačním portálu ministerstva.

Při podání žádosti a přihlášení do aplikace budete požádáni o vaši elektronickou identifikaci. 

Instrukce k podání žádosti i k práci s dotačním portálem jsou uvedeny přímo na dotačním portálu.

Další přílohy a dokumenty které jsou u každé výzvy odlišné můžete zasílat pomocí datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu: ID: bxtaaw4.

Na této webové adrese naleznete také informace o vyhlášených programech, požadovaných náležitostech žádosti i metodickou podporu pro vyřizování žádostí.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o podporu podávejte na dotačním portálu ministerstva.

Další přílohy a dokumenty které jsou u každé výzvy odlišné můžete zasílat pomocí datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu: ID: bxtaaw4.

Transakční portál

AIS MPO dotační

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Osobně nebo poštou můžete řešit pouze přílohy k žádosti o dotaci z národních programů.

Pro úspěšné čerpání služby je nutné vždy podat žádost elektronicky na dotačním portálu MPO.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Po zaregistrování žádosti o dotaci na dotačním portálu MPO lze žádost s povinnými přílohami a dalšími požadovanými dokumenty dle výzvy poté předat osobně nebo poštou na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Adresa MPO:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Datum kontroly

Poslední kontrola k 04.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem