Hlavní informace o službě

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu z národních programů na základě podmínek stanovených v zákoně č. 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání (MSP) a navazujících vládou schválených programů. Podpora je realizována formu výzev, které jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a portálu BusinessInfo.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelé splňující podmínky pro kategorii malé a střední podniky (MSP) a máte zájem o podporu z národních programů realizovaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výstup služby

Rozhodnutí MPO o poskytnutí dotace z národního programu.

Benefit služby

Benefitem služby je získání dotace pro kategorii malých a středních podniků na aktivity spojené se založením podniku, s řešením aktuálních problémů spojených s pandemií koronaviru covid-19 a s různými formami podpory rozvoje podniku.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o podporu z národního programu podpory v gesci MPO žadatel podává na základě výzvy zveřejňované na webových stránkách ministerstva a portálu BusinessInfo.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o podporu podávejte na dotačním portálu Ministerstva průmyslu a obchodu. Instrukce k podání žádosti i k práci s dotačním portálem jsou uvedeny přímo na dotačním portálu.

Při podání žádosti a přihlášení do aplikace budete požádáni o vaši elektronickou identifikaci.

Další přílohy a dokumenty které jsou u každé výzvy odlišné můžete zasílat pomocí datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu: ID: bxtaaw4.

Na této webové adrese naleznete také informace o vyhlášených programech, požadovaných náležitostech žádosti i metodickou podporu pro vyřizování žádostí.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o podporu podávejte na dotačním portálu ministerstva.

Další přílohy a dokumenty které jsou u každé výzvy odlišné můžete zasílat pomocí datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu: ID: bxtaaw4.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Osobně nebo poštou můžete řešit pouze přílohy k žádosti o dotaci z národních programů.

Pro úspěšné čerpání služby je nutné vždy podat žádost elektronicky na dotačním portálu MPO.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Po zaregistrování žádosti o dotaci na dotačním portálu MPO lze žádost s povinnými přílohami a dalšími požadovanými dokumenty dle výzvy poté předat osobně nebo poštou na Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32

110 15, Praha 1

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 04.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Související obsah na BusinessInfo.cz

Definice MSP

Žadatelé o podporu v programech pro malé a střední podniky (MSP) musí jako příjemci veřejné podpory splňovat definici Evropské unie pro MSP.

Zákon č. 47/2002 Sb.

Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Národní programy na podporu MSP na webu MPO