Hlavní informace o službě

Zajištění průzkumných důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní báňský úřad (jako hornickou činnost).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizací, která zamýšlí provádět zajištění průzkumných důlních děl.

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení zajištění průzkumných důlních děl.

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě, že těžební organizace hodlá provést zajištění průzkumných důlních děl; lhůty stanoví správní řád a zákon o hornické činnosti. Žádost je třeba podat nejpozději dva měsíce před předpokládaným zahájením prací.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou dokumentaci pro zajištění průzkumných důlních děl (zejména mapy, popisy cílů činnosti, popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl atd.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (Pro žádost o povolení zajištění průzkumných důlních děl lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro běžnou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít v listinné podobě dokumentaci pro zajištění průzkumných důlních děl (zejména mapy, popisy cílů činnosti, popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl atd.).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  (Pro žádost o povolení zajištění průzkumných důlních děl lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 11.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Vyhledávání a průzkum ložisek „důlními díly“ jen s povolením

Pokud těžaři chtějí provádět vyhledávání a průzkum ložisek nerostného bohatství, budují takzvaná průzkumná důlní díla.

Také jejich zajištění povolují příslušné obvodní báňské úřady, a to jako hornickou činnost.

Obvodních báňských úřadů je v Česku osm a sídlí v Praze, Plzni, Sokolově, Mostě, Liberci, Hradci Králové, Ostravě a Brně

Žádost musejí těžaři podat nejpozději dva měsíce před předpokládaným zahájením prací. Lhůty stanoví správní řád a zákon o hornické činnosti.

Podrobnosti najdete v paragrafu 9 (a dalších) zákona 61/1998 Sb. o hornické činnosti

Další informace jsou ve Vyhlášce č. 104/1988 Sb. Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

Ať řešíte službu osobně nebo elektronicky, potřebujete mít pro úřad naskenovanou dokumentaci pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly

Co k dokumentaci patří:

  • mapy,
  • popisy cílů vyhledávání a průzkumu,
  • popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl

V případě nejasností se popět můžete obrátit na Český báňský úřad, kde vám rádi poskytnou další informace.