Změna rozhodnutí o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích z podnětu držitele licence

Switch to english

Hlavní informace o službě

Jako držitel příslušné licence pro podnikání v energetických odvětvích jste podle energetického zákona povinen neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence na podnikání v energetických odvětvích, tj. předložit o takových změnách doklady a podat žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Energetický regulační úřad je v souladu s energetickým zákonem oprávněn změnit rozhodnutí o udělení licence na základě žádosti držitele příslušné licence.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud jste držitelem příslušné licence pro podnikání v energetických odvětvích, jste podle energetického zákona povinen neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence na podnikání v energetických odvětvích, tj. předložit o takových změnách doklady a podat žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Výstup služby

Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence v energetických odvětvích (z podnětu držitele licence)

Benefit služby

Benefitem služby je pro vás jako držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích splnění povinnosti stanovené energetickým zákonem.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Jako držitel licence musíte službu řešit ihned pokud nastanou změny a tyto změny, týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, Energetickému regulačnímu úřadu neprodleně oznámit.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Při elektronickém vyřizování žádosti o změnu licence musíte oznámit všechny nastalé změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence - tj. doložit o takových změnách doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Formulář žádosti o změnu licence a metodický návod naleznete na webových stránkách ERÚ.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence na podnikání v energetických odvětvích v elektronické podobě můžete podat:

 • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ - eeuaau7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ - podatelna@eru.cz 

Formulář žádosti o změnu licence a metodický návod naleznete na webových stránkách ERÚ.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Výše správního poplatku při elektronickém podání žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence:

1 000 Kč

při jakékoli změně licence včetně prodloužení licence na žádost držitele licence s výjimkou změn, které navazují na změny již provedené v základních registrech

Způsob platby správních poplatků:

 •  kolkem či více kusy kolků,
 • převodem na bankovní účet úřadu

Metodický návod k platbě správního poplatku je uveden na webových stránkách ERÚ.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence spolu s dalšími požadovanými doklady můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Formulář žádosti o změnu licence a metodický návod naleznete na webových stránkách ERÚ.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o zrušení licence na podnikání v energetických odvětvích spolu s dalšími požadovanými doklady můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Adresa úřadu: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

 • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
 • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Vzhledem k tomu, že žádosti jsou vyřizovány na dislokovaném pracovišti v Ostravě, doporučujeme žádost zaslat rovnou na adresu ostravského pracoviště.

Formulář žádosti o změnu licence a další informace a náležitosti naleznete na webových stránkách ERÚ.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

 Výše správního poplatku při osobním podání žádosti o změnu licence nebo při podání žádosti poštou:

1 000 Kč

při jakékoli změně licence včetně prodloužení licence na žádost držitele licence s výjimkou změn, které navazují na změny již provedené v základních registrech

Způsob platby správních poplatků:

 •  kolkem či více kusy kolků,
 • převodem na bankovní účet úřadu

Metodický návod k platbě správního poplatku je uveden na webových stránkách ERÚ.


 

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5
58601 Jihlava
Datová schránka: eeuaau7
E-mail: podatelna@eru.cz
Web: www.eru.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, slovenský jazyk

Datum kontroly: Poslední kontrola k 07.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Držitelé licence v energetice musí hlásit změny

Chcete-li podnikat v energetice a splňujete příslušné podmínky, potřebujete pro podnikání v oboru licenci. S žádostí o udělení licence  se obracejte na Energetický regulační úřad.

Úřad poskytuje licenci na: 

 • výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou; 
 • výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a obchod s plynem; 
 • výrobu a rozvod tepelné energie; 
 • činnost operátora trhu. 

Podle energetického zákona jste povinni oznámit úřadu jakékoli případné změny údajů a dokladů, které jsou k udělení licence na podnikání v energetických odvětvích nezbytné. Zároveň musíte podat žádost o „změnu rozhodnutí“.

Energetický regulační úřad může v souladu s energetickým zákonem rozhodnutí o udělení licence (a to na základě vaši žádosti) změnit.

Při elektronickém vyřizování žádosti o změnu musíte oznámit všechny nastalé úpravy týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licencí – to jest doložit o takových změnách doklady a požádat o změnu rozhodnutí.

Žádost v elektronické podobě lze podat:

 • datovou schránkou: ID datové schránky: eeuaau7
 • nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa – podatelna@eru.cz 

 Zároveň zaplatíte správní poplatek ve výši 1000 korun.

Žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence spolu s dalšími požadovanými doklady můžete také podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Adresa úřadu: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

 • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
 • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Informace na webu Energetického regulačního úřadu

Licence udělované ERÚ

Mezi často kladenými dotazy se objevují otázky na to, co dělat jako dědic, zemře-li majitel licenčních práv, co dělat v případě změn ve firmách, změn jejich adresy/sídla společnosti, potřeby prodloužení licence na obchod s elektřinou a plynem atd. atp.

Související formuláře