Patnáct rad pro obchodování s Polskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Polskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Udržte si kladný přístup

Poláci jsou velcí nadšenci, nebo dokonce nenapravitelní optimisté. Během podnikání v Polsku pamatujte, že kladný přístup a odhodlání podporují úspěch.

2. Nepřehánějte to s komplimenty

Poláci mají velmi rádi pochvaly ale jenom ty zasloužené, proto také nepřehánět s komplimenty, Poláci jsou citliví na faleš.

3. Přizpůsobte přístup k bysnysu

Přístup k byznysu se značně liší u lidí z velkých a malých měst. Je nutné svůj přístup vhodně přizpůsobit konkrétnímu regionu, obzvlášť během jednání.

4. Naučte se pár faktů z polské historie

Poláci jsou velmi citliví na historické události, naučte se pár podstatných faktů z polské historie. Získáte tímto způsobem úctu vašeho partnera.

5. Nabídněte zaplacení útraty, ale příliš silně na tom netrvejte

Z hlediska jednání může být důležité to, kdo platí za oběd, na kterém jste se domluvili. Netrvejte příliš silně na tom, že budete platit vy. Ale v situaci, že na setkání jste zval vy, nezapomeňte nabídnout takové řešení.

6. Pečujte o neformální vztahy

Pro polské podnikatele je velmi důležité pečovat o neformální vztahy, často stvrzované konzumací alkoholu. Snažte se nebýt lhostejnými k takovým pozváním.

7. Jezděte včas

V Polsku je zvláštní důraz kladen na přesnost. Příjezd v čas, je výrazem úcty pro vašeho partnera.

8. Udržujte vztahy s místní komunitou

Při větších investicích je důležité udržet vztahy s místní komunitou. Často roli prostředníka přejímají takové orgány jako: obec, církev, Sbor dobrovolných hasičů, aj.

9. Naučte se pár základních slov v polštině

V Polsku funguje přesvědčení, že polský jazyk, je velmi obtížný a nedostupný pro cizince. Naučte se pár základních slov, to vám pomůže prolomit stereotyp a zlepšit vztahy s obchodními partnery.

10. Určete počet zástupců

Je nutné určit proporcionální počet zástupců v průběhu obchodního jednání, příliš velká delegace může být vnímána jako nátlak.

11. Nelíbejte ženám ruce

Nepoužívejte stereotyp líbání rukou žen, to je již zastaralé a může být negativně vnímáno mnoha ženami.

12. Vyberte vhodný dar

Poláci rádi přijímají dary, ale s ohledem na citlivost tématu korupce, by však neměly být příliš drahé.

13. Berte ohled na poslké církevní svátky

Při stanovení termínů jednání a agendy jednání, je nutné věnovat pozornost polským církevním svátkům, pro mnoho Poláků jsou zvláště důležitou součástí národní identity.

14. Projevte zájem o rodinu

Rodina je častým tématem během rozhovorů, projevte svůj zájem a řekněte něco o své rodině, získáte tím důvěru svého partnera.

15. Vyhněte se kritice

Poláci těžko snáší kritiku, ale zároveň rádi kritizují stát i sami sebe. Je lepší se k této kritice nepřipojovat.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem