Thajsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

25. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Česky: Thajské království
 • Anglicky: Kingdom of Thailand

Hlava státu (král): Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X.)

Složení vlády - klíčová ministerstva

(Pozn.: Jako členové vlády jsou jmenováni rovněž někteří náměstci ministrů.)

 • Předseda vlády (premiér): Prayuth Chan-o-cha
 • Místopředsedové vlády:
 • gen. Prawit Wongsuwon (ministr obrany)
 • Somkid Jatusripitak (ekonomické záležitosti)
 • gen. Tanasak Patimapragorn
 • ADM Narong Pipatanasai (školství a sociální věci)
 • ACM Prajin Juntong (investice do infrastruktury)
 • Wissanu Krea-Ngam (právní záležitosti)
 • ministr zahraničních věcí - Don Pramudwinai
 • ministr vnitra – gen. Anupong Paochinda
 • ministr spravedlnosti  - gen. Paiboon Khoomchaya
 • ministr financí – Apisak Tantivorawong
 • ministr dopravy -  Arkhom Termpittayapaisiht
 • ministryně obchodu – Apiradi Tantraporn
 • ministr průmyslu – Atchaka Sibrunruang
 • ministr energetiky – gen. Anantaporn Kanjanarat
 • ministr zemědělství a družstev – gen. Chatchai Sarikulya
 • ministr cestovního ruchu a sportu  - Weerasak Kowsurat
 • ministr pro digitální ekonomiku a společnost  - Pichet Durongkaveroj
 • ministryně pro vědu a technologii – Atchaka Sibunruang
 • ministr školství  - gen. Dapong Ratanasuwan
 • ministr zdravotnictví – Piyasakol Sakolsatayadorn
 • ministr práce – gen.  Surasak Kanchanarat
 • ministr životního prostředí – gen. Surasak Kanjanarat

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 69,18 mil. (odhad 2018)
 • Průměrný roční přírůstek: přibližně 0,21 % (odhad 2018)

Etnické složení:

 • 75 % Thajci
 • 14 % Číňané
 • 11 % ostatní (zejm. Malajci, Khmerové)

Náboženství:

 • 93,6 % buddhisté
 • 4,9 % muslimové
 • 1,2 % křesťané
 • 0,3 % ostatní (včetně animistů)

Věkové složení (odhad 2017 - indexmundi.com):

 • 0 - 14 let: 16,93 %
 • 15 - 24 let: 14,17 %
 • 25 - 54 let: 46,32 %
 • 55 - 64 let: 12,0 %
 • 65+ let: 10,58 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013 2014 2015 2016

2017

HDP (mld. USD)

420 407,2 401,4 411,9 455,4

HDP/obyv. (USD, PPP)

15273 15641 16313 17116 18060

Inflace (%)

1,6 0,5 -0,9 1,1 0,8

Nezaměstnanost (%)

0,7 0,8 0,9 1,0 1,2

 Zdroj: EIU
* = odhad

 Struktura HDP (2017 - CIA World Factbook):

 • služby: 55,6 %
 • průmysl: 36,2 %
 • zemědělství: 8,2 %

Z hlediska podílu na HDP se Thajsko podobá struktuře vyspělých zemí (služby představují již více než 50 % podílu na HDP). Úrovní HDP na obyvatele se však stále ještě řadí mezi rozvojové země; v obecné rovině lze Thajsko označit za zemi s vyšším středním příjmem.

Ekonomika je primárně orientovaná na export. Thajsko je přední světový exportér rýže, mořských živočichů, jedná se o významného výrobce a vývozce vozů typu pick-up, počítačové techniky a spotřební elektroniky. Silné zaměření ekonomiky na zahraničí (jak v oblasti výroby zboží, tak poskytování služeb) činí Thajsko relativně zranitelným, zejména v případě výkyvů cen surovin/komodit na světových trzích. Určitá rizika skýtá i oblast investic, na jejichž přílivu je Thajsko také silně závislé. Thajsko se výkyvům snaží předcházet a aktivně se zapojuje do celosvětových i regionálních ekonomických uskupení (WTO, IMF, WB, APEC, ADB, ASEAN), zároven buduje a udržuje zásobu devizových rezerv a je konzervativní v oblasti měnové politiky.

Z hlediska domácí ekonomiky je stěžejním zdrojem příjmů cestovní ruch. Přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP činí přibližně 10 %, pokud se však započítají nepřímé efekty je nutné hovořit spíše o číslu přesahujícím 20 % HDP.

Ačkoli je Thajsko atraktivní destinací pro zahraniční investice, opakující se nestabilita na vnitropolitické scéně v posledních letech částečně podvazuje potenciál země v této oblasti. Země těží z dobré strategické polohy mezí Čínou a Indií se snadným přístupem na rychle se rozvíjející trhy zemí Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN). Disponuje dostatkem přírodních zdrojů, pracovní silou a může se pyšnit dobrou infrastrukturou a moderními dopravními kapacitami. Velmi dynamický rozvoj zaznamenává oblast bankovnictví a telekomunikací.

Nezaměstnanost se pohybuje na velmi nízké úrovni maximálně kolem 1 %. Thajsko v roce 2015 zažívalo deflaci dosahující cca. 1 %, k inflačním tendencím se podle statistik vrátilo až v dubnu 2016. Thajský domácí trh je potenciálně zajímavým odbytištěm, především pro spotřební zboží, je však zapotřebí brát v úvahu relativně vysoké zadlužení domácností, které podle posledních odhadů přesahuje 80 % HDP.

Pro podporu růstu vláda počítá s masivními investičními projekty, především v infrastrukturní oblasti. Kromě dopravní infrastruktury je oblastí vládního zájmu urychlená podpora rozvoje v telekomunikačním sektoru. Dlouhodobou strategií vlády je posun směrem k výrobní základně produktů s vysokou přidanou hodnotou v rámci projektu na podporu nové ekonomiky 4.0 (vládní strategie s příznačným názvem "Thailand 4.0").

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (v mld. THB)

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

2013

2161 2400 -239

2014

2017 2525 -508

2015

2213 2575 -362

2016

2394 2776 -382

2017*

2370

2923

-553

Zdroj: Bureau of the Budget
* = odhad

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance

 

2013

2014

2015

2016*

2017*

Běžný účet (mil. USD)

-4861 15224 32111 48237 48127

Kapitálový účet (mil. USD)

281,23 100,33 0,08 12,72 -140,94

Finanční účet (mil. USD)

-2487 -15955 -16799 -21023 -18228

Zdroj: Bank of Thailand
* = odhad

Devizové rezervy

 

2013

2014

2015

2016

2017*

Devizové rezervy (mld. USD)

167,289 157,107 156,514 171,853 202,563

Zdroj: EIU
* = odhad

Veřejný dluh vůči HDP
  2013 2014 2015 2016 2017
Veřejný dluh vůči HDP (%) 41,80 42,59 44,37 40,75 41,24

Zdroj: Public Debt Management Office
* = odhad

Zahraniční zadluženost

 

2013

2014

2015

2016

2017*

Zahraniční zadluženost (mld. USD)

137,353 135,292 129,654 121,497 131,938

Zdroj: EIU
* = odhad

Dluhová služba

 

2013

2014

2015

2016

2017*

Čistý tok prostředků na dluhovou službu (zahraničí) (mld. USD)

12,885 14,975 19,281 14,310 16,734

Zdroj: EIU
* = odhad

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovnictví

Monetární politika Thajska je řízena centrální bankou (Bank of Thailand).

Finanční sektor Thajska je relativně velký a stabilní, bankovní sektor je tvořen 35 licencovanými bankami. Největší roli na bankovním trhu hrají domácí banky:

 1. Bangkok Bank
 2. Siam Commercial Bank
 3. Krung Thai Bank
 4. Kasikornbank
 5. Bank of Ayudhya
 6. Thanachart Bank

Hlavními pobočkami zahraničních bank jsou:

 • The Bank of Tokyo-Mitsubishi
 • Citibank
 • Sumimoto Mitsui
 • Mizuho
 • HSBC
 • ABN AMRO Bank N.V
 • BNP Paribas
 • Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
 • Deutsche Bank

Pojišťovnictví

Pojištění je v Thajsku rozděleno tradičně na životní a neživotní pojištění.

V oblasti životního pojištění působí následující společnosti:

V oblasti neživotního pojištění působí následující společnosti:

Pozn.:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Thajská daňová legislativa rozlišuje následující hlavní druhy daní:

 • Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax)
 • Daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax)
 • Daň z přidané hodnoty (Value Added Tax)
 • Spotřební daň (Excise Tax)
 • Daň z nemovitosti (Property Tax)
 • Specifická obchodní daň (Specific Business Tax)
 • Kolkovné (Stamp Tax)
 • Dovozní clo (Import Duty)

Daň z příjmu právnických osob

 • sazba daně: 20 %

Daň z příjmu fyzických osob

 • sazba daně: progresivní od 0 % do 37 %
 • výše daně závisí na čistém ročním přjmu; rozdělení jednotlivých stupňů je následující:

Čistý roční příjem (THB)

Sazba daně

0 - 150 000

0 %

150 001 - 500 000

10 %

500 001 - 1 000 000

20 %

1 000 001 - 4 000 000

30 %

4 000 001 a více

37 %

Daň z přidané hodnoty

Sazba daně: 7 %. U některých druhů zboží a služeb je daňová sazba pro potenciální plátce nulová v následujících případech:

  • roční obrat obchodníka nižší než 1,8 mil. THB
  • produkce potravin a dalších zemědělských produktů pro tuzemský trh
  • zdravotnická zařízení a služby
  • vzdělávací služby
  • náboženské a charitativní organizace
  • leasing nemovitostí

Specifická obchodní daň

Sazba daně je v rozmezí 2,75 % - 3,3 %, vybírá se namísto DPH a základem pro výpočet jsou hrubé příjmy. Daň se vztahuje na následující oblasti:

 • bankovnictví, finančni služby
 • životní pojištění
 • zastavárny
 • prodej nemovitostí
 • prodej akcií na burze

Spotřební daň

Spotřební daň je uplatňována na clou škálu zboží jako jsou ropné produkty, tabákové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, cement, elektrické spotřebiče, automobily a tzv. luxusní zboží (vč. olovnatého skla a křišťálu). Jedná se o složenou daňovou sazbu, která se liší podle jednotlivých druhů zboží.

Daň z nemovitosti

Sazba daně: 12,5 %. Daň se vztahuje na pronajaté nemovitosti a závisí na hodnotě pronajímané nemovitosti

V Thajsku se neplatí dědické ani darovací daně.

Pozn.: Další informace k daňovému systému a legislativě lze nalézt na následujících webových stránkách:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: