Argentina

Rozcestník informací o Argentině:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Argentinou

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Argentinou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Argentinské sebevědomí

  Argentinci jsou mimořádně sebevědomým národem (to platí i pro jednotlivce). V případě obyvatel hlavního města toto přechází pro nepřipraveného návštěvníka až do nesnesitelnosti. Čím dříve se s tím vyrovnáte, tím lépe.

 2. Španělština

  Pokud hovoříte španělsky, máte zásadní výhodu. Pokud ne, nejvhodnější je angličtina, nikoliv portugalština. Musíte ale počítat s tím, že mimo Buenos Aires je znalost angličtiny až mizivá.

 3. Vztah se zákazníkem

  Váš konkurenceschopný produkt je samozřejmostí. K uskutečnění obchodu je však zpravidla nutný i osobní vztah se zákazníkem. Tuto vazbu je třeba cíleně dlouhodobě budovat.

 4. Jednání při jídle

  K obchodu patří setkávání při služebních obědech či večeřích. V pokročilé fázi následují návštěvy v rodinách, mimo předmětu jednání je užitečné se při hovoru orientovat ve sportu, v náboženství (argentinský papež) a v politice.

 5. Malvíny

  Velmi citlivým tématem jsou Falklandské ostrovy. Když na ně přijde řeč, zásadně je nazývejte Malvíny. V žádném případě nevyjadřujte podporu britské přítomnosti na ostrovech, ačkoliv 99,9 % obyvatel Malvín je pro zachování britské příslušnosti. Pokud nejste ve vysloveně důvěrném vztahu, je nevhodné hovořit o dřívějších argentinských vojenských diktaturách.

 6. Firemní kultura

  Mezi jednotlivými firemními kulturami jsou velké rozdíly. Některé firmy jsou řízeny takřka na úrovni amerických korporací, jiné jsou autokraticky vedeny jediným člověkem (majitelem), který rozhoduje úplně o všem a často velmi subjektivně.

 7. Rozdíly

  Jsou zásadní rozdíly mezi životem v Buenos Aires, v Andské oblasti, v Patagonii či na severu země. Čím dále od hlavního města, tím se život více blíží starému koloniálnímu pojetí, kdy čas neznamená žádnou významnější hodnotu.

 8. Respekt

  Chovejte se k zákazníkovi jako k partnerovi, jste na jedné lodi. Respektujte jeho požadavky, byť se vám mohou zdát občas neúčelné, zbytečné, či z hlediska užitných hodnot vašeho produktu až kontraproduktivní.

 9. Oblékání

  S narůstající vzdáleností od hlavního města se snižují nároky na „dress code“. Vy však začněte vždy v dobrém oblečení. Podstatná je kvalita bot, podle okolností samozřejmě můžete posléze ubírat.

 10. Trpělivost

  Buďte velmi trpěliví. Váš partner musí po uzavření kontraktu podstoupit dlouhou, klikatou a časově nezaručenou byrokratickou cestu, na jejímž konci je devizový příděl a následné uskutečnění dovozu.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí

Doporučujeme