Ázerbájdžán

Rozcestník informací o Ázerbájdžánu:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Ázerbájdžánem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Ázerbájdžánem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Desatero pro obchodování s Ázerbájdžánem níže

4 doporučení pro vstup na ázerbájdžánský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Seznámení s teritoriem

  Nejprve je potřeba se seznámit se zemí, například prostřednictvím aktuálních informací uvedených na portálu BusinessInfo.cz. Zde se exportéři dozvědí aktuální ekonomické informace, ale také další skutečnosti, které jsou potřeba pro úspěšný vstup na ázerbájdžánský trh.

 2. Výběr a oslovení obchodních partnerů

  Zahraniční kancelář CzechTrade v Baku (ZK) najde partnery, kteří nejlépe odpovídají zájmům klientů zahraniční kanceláře, a proto je potřeba, aby firmy informovaly ZK o své produkci, o cílové skupině a také zaslaly tzv. top 5 skutečností, které je odlišují od konkurence. Na základě těchto informací připraví ZK tzv. „longlist“ na míru, který zašle klientovi. Společně pak vyberou tři až pět nejvhodnějších firem, které ZK osloví a upřesní si především kontakty, zjistí, jaký je stav těchto společností v současné době, a požádá je o setkání alespoň prostřednictvím Skype či jiné aplikace.

 3. Úvodní setkání

  Ve třetím kroku ZK sjednává Skype či např. ZOOM setkání mezi partnerem a klientem. To se daří asi u 60 % prověřených partnerů. Zájem o tento způsob komunikace je z obou stran velký, neboť si firmy s partnery ujasní další postup a v případě nemožnosti pokračování v další komunikaci s klientem ZK, dojde k upřesnění zájmových partnerů a tím i k úspoře finančních prostředků klientů při samotném příletu do Ázerbájdžánu. Sjednané schůzky již budou realizované s těmi partnery, které si klient vybral a na základě předběžných rozhovorů má zájem o setkání.

 4. Zviditelnění a účast na akcích

  Dalším podpůrným prvkem, který ZK nabízí klientům, je např. zviditelnění na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Baku, kde se abonenti mohou více dozvědět o klientech.

  ZK také nabízí možnost účasti na akcích, které ve spolupráci s jednotlivými orgány statní správy organizuje. Jedná se především o akce B2B charakteru, které díky konceptu projektů napomáhají otevírat dveře i do oblasti státní správy a samosprávy. CzechTrade organizuje i B2G setkání, aby se možnost uplatnění u některých klientů rozšířila. Některé segmenty se bez možnosti setkání se zástupci místní státní správy a samosprávy neobejde.

  ZK bude organizovat účast českých exportérů na následujících akcích:
  ADEX/SECUREX 2020, Baku, 8.–10. 9. 2020
  EDUEXPO 2020, Baku, 8.–10. 10. 2020
  MEDINEX 2020, BAKU, 5.–6. 11. 2020

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Ázerbájdžánu

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Ázerbájdžánem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Komunikujte rusky

  Jednacím jazykem při styku s cizinci je běžně ruština, kterou ovládá v Ázerbájdžánu téměř každý, zejména lidé ze starší generace. Mladší lidé ovládají také angličtinu, nicméně ruština je běžnějším jednacím jazykem.

 2. Oplaťte pozvání do restaurace

  Ázerbájdžánci jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace je však třeba oplatit. Při neformálních setkáních můžete mnohdy snáze dosáhnout žádoucího výsledku.

 3. Přijďte v obleku

  Na jednání se zástupci státní správy choďte vždy formálně oblečení, tedy v saku a s kravatou. Také na jednání s vedoucími představiteli firem se dostavte vždy ve společenském obleku. Na schůzku s obchodními partnery můžete zejména v letních měsících přijít méně formálně oblečení, avšak vždy upravení. Při neformálních setkáních není společenský oděv vyžadován.

 4. Zpoždění partnera tolerujte

  Na jednání dorazte včas. Může se stát, že Váš obchodní partner se naopak opozdí. Vaše přesnost bude určitě oceněna, menší nedochvilnost partnera tolerujte. Mohou ji způsobit například neočekávaná dopravní omezení.

 5. Začněte neformální konverzací

  Jednání s ázerbájdžánským partnerem je vhodné zahájit neformálním způsobem. Můžete se například zeptat na zdraví nebo zmínit rozmary počasí (Baku je velmi větrné město). K samotnému tématu schůzky přejděte až později. Okamžité projednávání kontraktu nebo předmětu setkání bude považováno za nezdvořilé.

 6. Vyhněte se politickým tématům

  Při jednání se vyvarujte náboženských či politických otázek. Ačkoli je většina obyvatel muslimského vyznání, nejsou nesnášenliví vůči křesťanům. Některé náboženské zvyky a obyčeje však mohou být vnímány citlivě, a proto o nich bez důkladné znalosti nediskutujte. V politické oblasti je třeba se vyhnout například otázce Náhorního Karabachu.

 7. Využijte místního prostředníka

  Určitě se vyplatí využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže Vám navázat vztahy s vlivnými osobnostmi, jež působí v různých oblastech ázerbájdžánské ekonomiky.

 8. Odpovídejte pohotově

  Na jednání se dobře připravte. Protějšek ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením společnosti, považovali by Vás za nekompetentního zástupce, s nímž nelze probírat důležité body kontraktu.

 9. Buďte trpěliví i mimo Baku

  V Ázerbájdžánu jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco v Baku většinou platí pravidla vžitá v Evropě, v regionech plyne život pomaleji. Domluvit si schůzku s partnerem mimo hlavní město může být obtížnější, je třeba obrnit se trpělivostí.

 10. Vyhněte se problematickým regionům

  Před návštěvou regionu je vhodné poradit se se zahraničním úřadem České republiky nebo se zahraniční kanceláří CzechTrade v Baku, kde získáte potřebné informace o dopravním spojení nebo o tom, který region je a který není vhodný k návštěvě. Nedoporučuje se navštěvovat Náhorní Karabach, jednak z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že byste se nemohli vrátit zpět na území Ázerbájdžánu.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí

Doporučujeme