Desatero pro obchodování s Egyptem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Egyptem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Buďte trpěliví

Jednání s Araby bývají zdlouhavá, často přerušovaná a vše vyžaduje opakovaná setkání. Je třeba být trpělivý, nespěchat a věnovat pozornost úvodní seznamovací fázi. Arab dělá obchod „přes člověka“, a ne „přes firmu“, proto je důležité přesvědčit ho o důvěryhodnosti a navázat s ním dobré osobní a přátelské vztahy. Arabové nedůvěřují lidem, kteří se nezdají upřímní nebo kteří nedokážou projevit osobní zájem. Ostražití jsou u lidí, kteří dávají najevo spěch či tlačí na partnera, aby dohodu uzavřel.

2. Použijte arabštinu

Arabové jsou na svůj jazyk velmi hrdí a považují jej za jedno ze svých největších kulturních bohatství. Proto je v Egyptě výhodné vést jednání v arabštině za pomoci vlastního nebo domácího tlumočníka. Je nezbytné mít vizitky, nejlépe na jedné straně v arabštině a na straně druhé v angličtině.

3. Nejezděte v době svátků

Služební cesty do Egypta nejsou vhodné v obdobích letních veder. Příznivý čas pro návštěvu není ani během náboženských svátků, zejména postního měsíce ramadánu.

4. Tolerujte zpoždění

Obchod v Egyptě má velkou tradici, partneři jsou zkušení vyjednávači. I tady však většinou platí odlišné chápání času, případná nedochvilnost partnera musí být tolerována. Naopak cizincům se doporučuje, aby se dostavili včas. Smlouva zde má větší význam, ale spíše jako rámec spolupráce, pozdější úpravy nejsou vyloučeny, všechny podmínky nemusejí být dodrženy. Spěch je překážkou úspěchu, vyplatí se trpělivost, opatrnost, cenová jednání jsou náročná, typické je smlouvání.

5. Podejte ruku

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Může dojít i k tomu, že vás egyptský partner provází společností a drží vás za ruku. I to je výrazem přátelství, aniž by v tom měly být hledány jakékoli jiné úmysly. Vysloveným projevem přátelství je objetí s krátkým dotykem oběma tvářemi. Je to podobné francouzskému uvítacímu zvyku, v Egyptě jde však o dotyk jedenkrát na levou tvář a jednou až vícekrát na tvář pravou.

6. Nepodceňujte svůj zevnějšek.

Egypťané při formálním pracovním styku preferují klasické odívání (oblek s kravatou) a čistý a upravený vzhled. Potrpí si na módu a eleganci.

7. Připravte si podklady v arabštině

Je třeba být dobře připraven na jednání s egyptským partnerem. Musíte mít nachystány potřebné materiály v arabštině, případně v angličtině. Jednající zástupce by měl mít příslušné rozhodovací kompetence, očekává se jasná odpověď přímo na místě.

8. Využijte místního prostředníka

V Egyptě je velkou výhodou mít místního agenta. Jeho prostřednictvím získáte potřebné konexe.

9. Nezapomeňte na dary a děkovný dopis

Egypťané jsou pohostinní. Běžně jste pozváni na oběd nebo večeři. Oplácejte jim stejnou mincí. Jako dárek volte české sklo a vyhněte se jiné než islámské náboženské symbolice. Vedle dárků nelze než doporučit, aby po každém jednání, i kdyby nebylo úspěšné, obdržel egyptský protějšek děkovný dopis. Dvojnásob to platí v případě jednání se státními úředníky, kteří krátké děkovné dopisy očekávají.

10. Volte dobré téma k hovoru

Egypťané mají smysl pro humor, jsou společenští a rádi se baví. Opatrnost je ale potřeba při hovoru na náboženské či politické téma.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem